Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Consultare
Ședinta Consiliului Consultativ din data de 7 noiembrie 2018
Agenda și documentele supuse dezbaterii Consiliului Consultativ īn sedința din data de 7 noiembrie 2018
 

Nr Numarul documentului Titlu [Detalii]
1 2018/07/01 Agenda [Detalii...]
2 2018/07/02 Minuta şedinţei Consiliului Consultativ din 11 septembrie 2018 [Detalii...]
3 2018/07/03 Proiectul de decizie privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, īn sau sub imobilele proprietate publică [Detalii...]
4 2018/07/04 Expunere de motive la proiectul Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare īn Comunicații privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, īn sau sub imobilele proprietate publică [Detalii...]
5 2018/07/05 Sinteza observațiilor la proiectul Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare īn Comunicații privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, īn sau sub imobilele proprietate publică [Detalii...]
6 2018/07/06 Anexe la proiectul Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare īn Comunicații privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, īn sau sub imobilele proprietate publică [Detalii...]
7 2018/07/07 Sinteza observațiilor la proiectul de măsuri ale ANCOM de identificare şi reglementare a cerințelor tehnice armonizate pentru interconectarea IP īn vederea furnizării serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe și mobile īn reţelele publice de telefonie precum și de reglementare a tarifelor corespunzătoare serviciilor asociate interconectării IP [Detalii...]
8 2018/07/08 Proiectul de măsuri ale ANCOM de identificare şi reglementare a cerințelor tehnice armonizate pentru interconectarea IP īn vederea furnizării serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe și mobile īn reţelele publice de telefonie precum și de reglementare a tarifelor corespunzătoare serviciilor asociate interconectării IP [Detalii...]
9 2018/07/09 Expunere de motive la măsurile Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare īn Comunicaţii de identificare şi reglementare a cerințelor tehnice armonizate pentru interconectarea IP īn vederea furnizării serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe și mobile īn reţelele publice de telefonie precum și de reglementare a tarifelor corespunzătoare serviciilor asociate interconectării IP [Detalii...]