Consultare

Anunţ dezbatere publică

17.01.2020
 
 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) organizează o dezbatere publică pe marginea următoarelor subiecte:
 
  • Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe radio, document consultat public în perioada 31.10.2019 – 02.12.2019

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe radio

Notă de fundamentare

Anexe: TNABF partea 1, TNABF partea 2, TNABF partea 3, TNABF partea 4.

 

  • Proiectul de Hotărâre privind stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru prelungirea unor licenţe de utilizare a frecvențelor radio, document consultat public în perioada 23.12.2019 -17.01.2020

Proiectul de Hotărâre privind stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru prelungirea unor licenţe de utilizare a frecvențelor radio

Notă de fundamentare

 
Dezbaterea publică va avea loc în data de 28 ianuarie 2020, între orele 10:00 – 13:00, la sediul ANCOM din București, str. Delea Nouă nr. 2,sala de şedinţe, etaj 2.
 
Persoanele fizice și juridice interesate sunt invitate să confirme participarea la dezbatere urmând instrucțiunile de mai jos:
  • transmiterea confirmării de participare prin completarea formularului online disponibil mai jos, până la data de 27.01.2020, ora 12.00, în limita a 30 de locuri disponibile;
  • pentru înscriere sunt necesare următoarele informații: nume și prenume, seria și numărul documentului de identitate, compania/instituția/organizația, doresc/nu doresc luarea cuvântului, subiectul abordat (în cazul înscrierii ca vorbitor);
  • accesul se va face pe baza documentului de identitate, marți, 28.01.2020, începând cu ora 09.30.
Pentru o mai bună organizare a dezbaterii, conform prevederilor legale, participanţii care doresc să ia cuvântul vor completa rubricile corespunzătoare din formularul online de mai jos cu propunerile ce privesc proiectele actelor normative supuse dezbaterii, specificând articolul sau articolele din proiectele de act normativ la care fac referire, până la data de 27 ianuarie 2020, ora 12.00. Doar cei care vor transmite în scris observațiile, prin intermediul formularului online, vor putea lua cuvântul în cadrul dezbaterii.
 
Alocarea timpului disponibil pentru fiecare vorbitor va fi determinată în funcţie de numărul persoanelor înscrise şi va fi comunicată la începutul şedinţei. Participanții la dezbatere care se înscriu pentru a lua cuvântul își vor susține punctele de vedere exclusiv pe marginea proiectelor de hotărâre aflate pe ordinea de zi, opiniile care nu au legătură cu subiectul dezbaterii nefiind luate în considerare.
 
Dezbaterea publică va fi înregistrată audio, iar propunerile, sugestiile și opiniile participanților la dezbatere vor fi consemnate în minuta dezbaterii publice. Prin participarea la dezbatere, cei prezenţi sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal.
 
Forma finală a proiectelor de acte normative și minuta dezbaterii publice vor fi disponibile publicului în termen de 10 zile de la dezbaterea publică.
 
Potrivit prevederilor art. 7 alin. (10) lit. b) din Legea nr. 52/2003, dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toţi solicitanţii înscrişi la cuvânt şi-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuţie.

 

Formular de inregistrare

Perioada de confirmare a participarii la dezbatere s-a incheiat. [publicat la data de 27 ianuarie 2020]

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații prelucrează datele personale ale persoanelor fizice în conformitate cu dispozițiile Regulamentului 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
 
Datele cu caracter personal obţinute prin intermediul formularului de înregistrare sunt colectate și prelucrate doar în scopul bunei organizări a dezbaterii ANCOM. Aceste date vor fi păstrate de ANCOM pentru o perioadă de 30 de zile de la data evenimentului, fără a fi distribuite sau folosite în alt scop decât cel menționat. Mai multe informații despre implementarea GDPR în ANCOM, aici. 

Documente rezultate in urma dezbaterii publice - data publicarii: 31.01.2020