Consultare

 

Şedinţa Consiliului Consultativ din data de 19 februarie 2015
  
Agenda şi documentele supuse dezbaterii Consiliului Consultativ īn sedinţa din data de 19 februarie 2015

Nr Numarul documentului Titlu [Detalii]
1 2015/01/1 Agenda [Detalii...]
2 2015/01/2 Minuta şedinţei Consiliului Consultativ din 10 decembrie 2014 [Detalii...]
3 2015/01/3 Proiectul de decizie privind stabilirea unor măsuri adresate utilizatorilor finali cu dizabilități ce beneficiază de servicii de comunicații electronice destinate publicului [Detalii...]
4 2015/01/4 Expunere de motive la proiectul de decizie privind stabilirea unor măsuri adresate utilizatorilor finali cu dizabilități ce beneficiază de servicii de comunicații electronice destinate publicului [Detalii...]
5 2015/01/5 Sinteza observatiilor la proiectul de decizie privind stabilirea unor măsuri adresate utilizatorilor finali cu dizabilități ce beneficiază de servicii de comunicații electronice destinate publicului [Detalii...]
6 2015/01/6 Proiectul de decizie privind obligaţiile de informare a utilizatorilor finali [Detalii...]
7 2015/01/7 Expunere de motive la proiectul de decizie privind obligaţiile de informare a utilizatorilor finali [Detalii...]
8 2015/01/8 Sinteza observatiilor la proiectul de decizie privind obligaţiile de informare a utilizatorilor finali [Detalii...]