Printeaza Pagina

Consiliul consultativ

Consiliul Consultativ este organismul care pune Ón dialog reprezentanţii ANCOM, ai altor instituţii ale statului, ai companiilor din domeniu şi ai societăţii civile. După ce sunt supuse consultării publice prin intermediul paginii de Internet a instituţiei, proiectele de reglementări sunt amendate†pentru a ţine seama de comentariile şi recomandările partenerilor de dialog, iar apoi sunt supuse unei discuţii finale Ón Consiliul Consultativ. Acest forum este o nouă ocazie pentru ca partenerii ANCOM din sectorul comunicaţiilor să Óşi exprime opiniile şi sugestiile de Ómbunătăţire a legislaţiei secundare emise de ANCOM, Ónainte ca textele să fie promulgate prin decizii ale preşedintelui autorităţii. Consiliul Consultativ lucrează Ón următoarele comisii: Comisia pentru Reglementări, Comisia Studii şi Analize şi Comisia Tehnică şi Standardizare.

Sedintele Consiliului Consultativ


Procedura de consultare publică
Rapoarte transparenta decizionala
Dezbatere publica ianuarie 2020
Dezbatere publica septembrie 2021
Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI)