Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Consultare

Şedinţa Consiliului Consultativ din data de 20 martie 2014

  
Agenda şi documentele supuse dezbaterii Consiliului Consultativ īn sedinţa din data de 20 martie 2014

Nr Numarul documentului Titlu [Detalii]
1 2014/02/1 Agenda [Detalii...]
2 2014/02/2 Minuta Şedinţei CC din data de 20 decembrie 2013 [Detalii...]
3 2014/02/3 Proiectul de decizie pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 127/2009 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poştale [Detalii...]
4 2014/02/4 Sinteza observaţiilor la proiectul de decizie pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 127/2009 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poştale [Detalii...]
5 2014/02/5 Expunere de motive la proiectul de decizie pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 127/2009 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poştale [Detalii...]
6 2014/02/6 Proiectul de decizie privind stabilirea condiţiilor şi procedurii de evaluare a gradului de īndeplinire a cerințelor minime de calitate pentru livrarea trimiterilor poștale interne impuse prin Decizia președintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare īn Comunicaţii nr. 1158/2013 privind desemnarea Companiei Naționale Poșta Romānă S.A. ca furnizor de serviciu universal īn domeniul serviciilor poştale [Detalii...]
7 2014/02/7 Expunere de motive la proiectul de decizie privind stabilirea condiţiilor şi procedurii de evaluare a gradului de īndeplinire a cerințelor minime de calitate pentru livrarea trimiterilor poștale interne impuse prin Decizia președintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare īn Comunicaţii nr. 1158/2013 privind desemnarea Companiei Naționale Poșta Romānă S.A. ca furnizor de serviciu universal īn domeniul serviciilor poştale [Detalii...]