Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Consultare

Şedinţa Consiliului Consultativ din data de 29 mai 2015

  
Agenda şi documentele supuse dezbaterii Consiliului Consultativ īn sedinţa din data de 29 mai 2015

Nr Numarul documentului Titlu [Detalii]
1 2015/03/1 Agenda [Detalii...]
2 2015/03/2 Minuta şedinţei Consiliului Consultativ din 10 decembrie 2014 (partea a II-a) [Detalii...]
3 2015/03/3 Proiect de decizie pentru modificarea Deciziei președintelui ANCOM nr. 1158/2013 privind desemnarea Companiei Naționale Poșta Romānă S.A. ca furnizor de serviciu universal īn domeniul serviciilor poștale și a Deciziei președintelui ANCOM nr. 1159/2013 privind condițiile de īntocmire și auditare a situațiilor financiare separate de către Compania Națională Poșta Romānă S.A. [Detalii...]
4 2015/03/4 Proiect de decizie pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui ANCOM nr. 541/2013 privind condițiile și procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal īn domeniul serviciilor poștale [Detalii...]
5 2015/03/5 Expunere de motive la proiectul Deciziei președintelui ANCOM pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui ANCOM nr. 541/2013 privind condițiile și procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal īn domeniul serviciilor poștale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la proiectul Deciziei președintelui ANCOM pentru modificarea Deciziei președintelui ANCOM nr. 1158/2013 privind desemnarea Companiei Naționale Poșta Romānă S.A. ca furnizor de serviciu universal īn domeniul serviciilor poștale și a Deciziei președintelui ANCOM nr. 1159/2013 privind condițiile de īntocmire și auditare a situațiilor financiare separate de către Compania Națională Poșta Romānă S.A. [Detalii...]
6 2015/03/6 Sinteza observațiilor la proiectul Deciziei președintelui ANCOM pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui ANCOM nr. 541/2013 privind condițiile și procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal īn domeniul serviciilor poștale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la proiectul Deciziei președintelui ANCOM pentru modificarea Deciziei președintelui ANCOM nr. 1158/2013 privind desemnarea Companiei Naționale Poșta Romānă S.A. ca furnizor de serviciu universal īn domeniul serviciilor poștale și a Deciziei președintelui ANCOM nr. 1159/2013 privind condițiile de īntocmire și auditare a situațiilor financiare separate de către Compania Națională Poșta Romānă S.A. [Detalii...]