Consultare

Anunț dezbatere publica septembrie 2021

20.09.2021

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizionala în administrația publica, republicata, Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) organizeaza o dezbatere publica pe marginea proiectului de hotarâre a Guvernului privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licența pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvențelor radio, precum și a condițiilor de plata a taxei de licența, document consultat public în perioada 01.07.2021 -30.07.2021.

Proiectul de hotarâre a Guvernului privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licența pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvențelor radio, precum și a condițiilor de plata a taxei de licența

Nota de fundamentare

Raport de consultare


În contextul procedurii de selecție ce urmeaza a fi organizata și în conformitate cu art. 135 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobata, cu modificari și completari, prin Legea nr. 140/2012, cu modificarile și completarile ulterioare, ANCOM organizeaza concomitent și Consiliul Consultativ pentru urmatoarele subiecte:

 

Proiectul de decizie privind procedura de selecție pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvențelor radio și caietul de sarcini pentru organizarea procedurii de selecție competitive în vederea acordarii unor drepturi de utilizare a frecvențelor radio în benzile de 800 MHz, 2600 MHz și 3400-3600 MHz și Caietul de sarcini pentru organizarea procedurii de selecție competitive în vedere acordarii unor drepturi de utilizare a frecvențelor radio în benzile de 800 MHz, 2600 MHz și 3400-3600 MHz, document consultat public în perioada 01.07.2021 – 13.08.2021.

 

Proiectul de decizie privind procedura de selecție pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvențelor radio și caietul de sarcini pentru organizarea procedurii de selecție competitive în vederea acordarii unor drepturi de utilizare a frecvențelor radio în benzile de 800 MHz, 2600 MHz și 3400-3600 MHz

 

Expunere de motive la proiectul Deciziei președintelui ANCOM privind procedura de selecție pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvențelor radio

 

Caiet de sarcini pentru organizarea procedurii de selecție competitive în vedere acordarii unor drepturi de utilizare a frecvențelor radio în benzile de 800 MHz, 2600 MHz și 3400-3600 MHz

 

Sinteza observațiilor la documentația procedurii de selecție competitive în vederea acordarii unor drepturi de utilizare a frecvențelor radio în benzile de 800 MHz, 2600 MHz și 3400 – 3600 MHz 

 

Evenimentul va avea loc în data de 29 septembrie 2021, între orele 10:00 – 13:00, la sediul ANCOM din București, str. Delea Noua nr. 2, sala de sedinte, etaj 2.

Persoanele fizice și juridice interesate sunt invitate sa confirme participarea urmând instrucțiunile de mai jos:

– transmiterea confirmarii de participare prin completarea formularului disponibil pe site-ul ANCOM, pâna la data de 28.09.2021, ora 12.00, în limita a 20 de locuri disponibile;

– pentru înscriere sunt necesare urmatoarele informații: nume și prenume, seria și numarul documentului de identitate, compania/instituția/organizația, doresc/nu doresc luarea cuvântului, subiectul abordat (în cazul înscrierii ca vorbitor);

– accesul se va face pe baza documentului de identitate, miercuri, 29.09.2021, începând cu ora 09.30.

Evenimentul se va desfașura cu respectarea masurilor specifice în scopul prevenirii raspândirii infecției cu noul tip de coronavirus, purtarea mastii de protectie în mod corect fiind obligatorie.

Pentru o mai buna organizare a dezbaterii, conform prevederilor legale, participantii care doresc sa ia cuvântul vor completa rubricile corespunzatoare din formularul online cu propunerile ce privesc proiectele menționate anterior, specificând articolul sau articolele (ori secțiunea/secțiunile) pe care le vizeaza, pâna la data de 28 septembrie 2021, ora 12.00. Doar cei care vor transmite în scris observațiile conform regulilor de mai sus, specificate prin intermediul formularului online, vor putea lua cuvântul în cadrul dezbaterii.

Alocarea timpului disponibil pentru fiecare vorbitor va fi determinata în functie de numarul persoanelor înscrise si va fi comunicata la începutul sedintei. Participanții la dezbatere care se înscriu pentru a lua cuvântul își vor susține punctele de vedere exclusiv pe marginea proiectelor aflate pe ordinea de zi, opiniile care nu au legatura cu subiectul dezbaterii nefiind luate în considerare.

Discuțiile vor fi înregistrate audio.

Forma finala a documentelor și minuta dezbaterii publice referitoare la proiectul de hotarâre a Guvernului privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licența pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvențelor radio, precum și a condițiilor de plata a taxei de licența vor fi disponibile publicului în termen de 10 zile de la dezbaterea publica.

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (10) lit. b) din Legea nr. 52/2003, dezbaterea publica se va încheia în momentul în care solicitantii înscrisi la cuvânt, conform regulilor menționate mai sus, si-au exprimat recomandarile cu referire concreta doar la proiectele menționate anterior.

Prin participarea la dezbatere, cei prezenti sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal. Participanții la dezbatere au obligația, la rândul lor, sa respecte prevederile Regulamentului Parlamentul European si a Consiliul Uniunii Europene nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Formular de inregistrare


Perioada de confirmare a participarii la dezbatere s-a incheiat. [publicat la data de 28 septembrie 2021]

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații prelucrează datele personale ale persoanelor fizice în conformitate cu dispozițiile Regulamentului 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
 
Datele cu caracter personal obţinute prin intermediul formularului de înregistrare sunt colectate și prelucrate doar în scopul bunei organizări a dezbaterii ANCOM. Aceste date vor fi păstrate de ANCOM pentru o perioadă de 30 de zile de la data evenimentului, fără a fi distribuite sau folosite în alt scop decât cel menționat. Mai multe informații despre implementarea GDPR în ANCOM, aici. 

Documente rezultate in urma dezbaterii publice