Industrie

Cadrul de reglementare din România

   

Hotărârea Guvernului nr. 931/2023, care transpune în legislația din România Directiva 2022/2380/UE, pentru modificarea și completarea  Hotărârii Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică

Hotărârea Guvernului nr. 431/2019 din 20 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică şi a Hotărârii Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor radio

Reglementări referitoare la aplicarea Directivei 2014/53/UE (HG 740/2016) 
Frecvenţe radio şi benzi de frecvenţe a căror utilizare este liberă (exceptată de la licenţiere), clasificate în funcţie de aplicaţii:
 
Decizia nr. 311/2016 privind frecvenţele radio ori benzile de frecvenţe radio exceptate de la regimul de licenţiere
Decizia președintelui nr. 888/2018 pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 311/2016 privind frecvenţele radio ori benzile de frecvenţe radio exceptate de la regimul de licenţiere

Decizia președintelui nr. 248/2021 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Autoritații Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 311/2016 privind frecvențele radio ori benzile de frecvențe radio exceptate de la regimul de licențiere

Decizia președintelui nr. 98/2022 pentru completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 311/2016 privind frecvențele radio ori benzile de frecvențe radio exceptate de la regimul de licențiere 

Specificațiile tehnice în vigoare privind interfețele radio RO-IR în conformitate cu prevederile Deciziei nr. 311/2016, modificată prin Decizia nr. 888/2018, prin Decizia nr. 248/2021 și prin Decizia nr. 98/2022 sunt disponibile aici.


Capitolul I – Dispozitive radio de proximitate (cu raza mica de acțiune) (SRD)

 

Capitolul II – Dispozitive radio ce utilizeaza tehnologie de banda ultralarga (UWB)

 

Capitolul III – Echipamente radio ce funcționeaza în benzi atribuite serviciului mobil

 

Capitolul IV - Echipamente radio ce funcționeaza în benzi atribuite serviciului fix prin satelit

 

RO-IR FS-01 (în curs de elaborare)

RO-IR FS-02 (în curs de elaborare)

 

Capitolul V - Echipamente radio ce funcționeaza în benzi atribuite serviciului de amator, respectiv serviciului de amator prin satelit.

 

Ordinul nr.1193 din 29 septembrie 2006 al ministrului sănătăţii publice pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz (care transpune Recomandarea Consiliului 1999/519/CE în legislaţia din România)

Arhivă - Reglementări tehnice pentru interfeţele radio care nu mai sunt în vigoare