Printeaza Pagina

Cadrul de reglementare din Romānia

   

Hotărārea Guvernului nr. 740/2016 din 5 octombrie 2016 privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentele radio, care transpune īn legislaţia din Romānia Directiva 2014/53/UE (Directiva RED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014, privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE (īn vigoare de la 8 august 2019)

Hotărārea Guvernului nr. 431/2019 din 20 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea Hotărārii Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică şi a Hotărārii Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor radio

Reglementări referitoare la aplicarea Directivei 2014/53/UE (HG 740/2016) 
Frecvenţe radio şi benzi de frecvenţe a căror utilizare este liberă (exceptată de la licenţiere), clasificate īn funcţie de aplicaţii:
 
Decizia nr. 311/2016 privind frecvenţele radio ori benzile de frecvenţe radio exceptate de la regimul de licenţiere
Decizia președintelui nr. 888/2018 pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare īn Comunicaţii nr. 311/2016 privind frecvenţele radio ori benzile de frecvenţe radio exceptate de la regimul de licenţiere

Decizia președintelui nr. 248/2021 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Autoritații Naționale pentru Administrare și Reglementare īn Comunicații nr. 311/2016 privind frecvențele radio ori benzile de frecvențe radio exceptate de la regimul de licențiere

Specificațiile tehnice īn vigoare privind interfețele radio RO-IR īn conformitate cu prevederile Deciziei nr. 311/2016, modificată prin Decizia nr. 888/2018 și prin Decizia nr. 248/2021, sunt disponibile aici.


Capitolul I – Dispozitive radio de proximitate (cu raza mica de acțiune) (SRD)

 

Nota: La aceasta reglementare tehnica se iau īn considerare doar specificațiile tehnice privind interfețele radio RO-IR 03-01, RO-IR 03-04a, RO-IR 03-04b, RO-IR 03-04c, RO-IR 03-05 și RO-IR 03-06.

 

Capitolul II – Dispozitive radio ce utilizeaza tehnologie de banda ultralarga (UWB)

 

Capitolul III – Echipamente radio ce funcționeaza īn benzi atribuite serviciului mobil

 

Nota: La aceasta reglementare tehnica se iau īn considerare doar specificațiile tehnice privind interfețele radio RO-IR 03-02 și RO-IR 03-03.

 

Capitolul IV - Echipamente radio ce funcționeaza īn benzi atribuite serviciului fix prin satelit

 

RO-IR FS-01 (īn curs de elaborare)

RO-IR FS-02 (īn curs de elaborare)

 

Ordinul nr.1193 din 29 septembrie 2006 al ministrului sănătăţii publice pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la cāmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz (care transpune Recomandarea Consiliului 1999/519/CE īn legislaţia din Romānia)

Arhivă - Reglementări tehnice pentru interfeţele radio care nu mai sunt īn vigoare