Industrie

Standardizare

  

I. INFORMAȚII GENERALE

Prin colaborarea sa cu organismul național de standardizare din România (Asociația de Standardizare din România - ASRO), ANCOM se implică activ în adoptarea națională a standardelor europene și internaționale, relevante, din industria telecomunicațiilor. 

Pentru o informare cât mai eficientă a părților interesate, ANCOM consideră utilă prezența unei secțiuni pe site dedicate standardizării rețelelor de comunicații electronice și a infrastructurii fizice de susținere a acestora.

Secțiunea este împărțită în categorii și subdomenii de utilizare a standardelor, precizându-se titlul complet al acestora și scurte informații referitoare la conținut.

Titlurile evidențiate au atașate link-uri către rezumate extinse de prezentare a standardului respectiv. Pentru celelalte titluri informații detaliate se pot obține direct de la ASRO de unde toate standardele pot fi și achiziționate (https://magazin.asro.ro/ro/catalog-standarde) sau de la organisme de standardizare internaționale. Lista prezentată nu este exhaustivă și poate suferi modificări și completări succesive.

Deși depune toate eforturile pentru actualizarea și completarea continuă a informațiilor ANCOM nu își asumă responsabilitatea privind corectitudinea informațiilor prezentate. Standardele și informațiile prezentate au rol informativ, adresându-se în principal entităților cu activități în domeniul comunicațiilor și tehnologiei informației, precum și autorităților publice care doresc să dezvolte proiecte de infrastructură de telecomunicații.

II. ACRONIME

ASRO – Asociația de Standardizare din România, organismul național de standardizare

CEN – Comitetul European de Standardizare

CENELEC – Comitetul European pentru Standardizare în Electrotehnică

CEI sau IEC - Comisia Electrotehnică Internațională

UIT sau ITU – Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor

ITU-T – Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor – Sectorul Telecomunicații

IEEE – Institutul Inginerilor în Electrotehnică și Electronică

ANSI – Institutul Național American de Standardizare

TIA – Asociația Industriei Telecomunicațiilor

EIA – Alianța Industriilor din Electronică

CLC/TR – Raportul tehnic emis de CENELEC

EN – Standard european

SR – Standard român

SR EN – Standard european adoptat național

SR CEI – Standard al CEI adoptat național

SR CEI/TR – Raport tehnic al CEI adoptat național

SR CLC TR – Raportul tehnic CENELEC adoptat național

SR EN IEC – Standard al IEC adoptat european și național

III. REȚELE DE COMUNICAȚII ȘI INFRASTRUCTURI FIZICE ASOCIATE

  1. Standarde pentru etapa de proiectare generică a cablării

SR CEI 60050-701:   Vocabular Electrotehnic Internațional. Capitol 701: Telecomunicații, canale și rețele;

SR CEI 60050-731: Vocabular Electrotehnic Internațional. Capitolul 731: Comunicații prin fibre optice;

SR CEI 60050-191: Vocabular electrotehnic internațional. Capitolul 191: Siguranța în funcționare și calitatea serviciului;

SR CEI/TR 61931: Fibre optice. Terminologie;

SR EN 50700: Distribuția rețelei de acces în locații (PDAN) pentru a suporta implementarea rețelelor optice de bandă largă;

Standardul pe părți SR EN 50083: Reţele de distribuţie prin cablu pentru semnale de televiziune, semnale de radiodifuziune sonoră şi servicii interactive (de ex.: compatibilitate electromagnetică pt. echipamente; filtre de atenuare a interferențelor în benzile 700 MHz și 800 MHz pentru recepția DTT; compatibilitate electromagnetică pentru rețele; interfețe pentru capete de rețea CATV/SMATV);

Standardul pe părți SR EN 50090: Sisteme electronice pentru locuințe și clădiri (HBES), (de ex.: structură aplicație și proces utilizator HBES Clasa 1, model de interoperare și tipuri de date comune, strat aplicație securizat, serviciu securizat, configurație securizată și resurse privind securitatea; straturi independente de suport: aplicație HBES Clasa 1, strat de transport, de rețea și legături de date, comunicații prin IP; medii și straturi dependente de medii pentru HBES Clasa 1: transmisiuni pe linia de joasă tensiune, rețea bazată pe pereche torsadată; suporturi și straturi dependente de suport: radiofrecvență pentru HBES Clasa 1; interfață pentru servicii web; descrierea modelului de ontologie semantică pentru internetul lucrurilor; managementul sistemului și proceduri de management);

SR EN 50090-4-3: Sisteme electronice pentru locuințe și clădiri (HBES). Straturi independente de suport. Comunicații prin IP (EN 13321-2);

Standardul pe părți SR EN 50098: Cablare pentru tehnologia informației în locațiile utilizatorului, (de ex.: acces de bază la ISDN, interfața de rețea pentru linii închiriate și ISDN cu rata primară de acces de 2048 kbit/s);

SR 831: Utilizarea în comun a stâlpilor pentru linii de energie electrică, linii de tracţiune electrică urbană, instalaţii de telecomunicaţii inclusiv reţele de televiziune prin cablu şi alte utilităţi;

SR 6290: Încrucișări între linii de energie electrică și liniile de telecomunicații;

SR 13558: Rețele de telecomunicații subterane în localități. Condiții de amplasare și execuție;

SR 8591: Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;

Standardul pe părți SR EN 50600: Tehnologia informației. Instalații și infrastructuri pentru centre de date, (de ex.: concepte generale; construcția clădirilor, alimentare cu energie electrică și distribuția energiei electrice, controlul mediului, infrastructura de cablare pentru telecomunicații, sisteme de securitate; informații de management și de funcționare; cerințe generale pentru indicatori cheie de performanță, eficacitatea utilizării energiei, factor de energie regenerabilă, factorul de reutilizare a energiei, rata de eficiență a răcirii (CER));

SR EN 50600-1: Tehnologia informației. Instalații și infrastructuri pentru centre de date. Partea 1: Concepte generale;

SR EN 50600-2-4: Tehnologia informației. Instalații si infrastructuri pentru centre de prelucrare a datelor. Partea 2-4: Infrastructură de cablare pentru telecomunicații;

SR EN 50173-1: Tehnologia informației. Sisteme generice de cablare. Partea 1: Cerințe generale;

SR EN 50173-2: Tehnologia informației. Sisteme generice de cablare. Partea 2: Spații de birouri;

SR EN 50173-3: Tehnologia informației. Sisteme generice de cablare. Partea 3: Spații industriale;

SR EN 50173-4: Tehnologia informației. Sisteme generice de cablare. Partea 4: Locuințe;

SR EN 50173-5: Tehnologia informației. Sisteme generice de cablare. Partea 5: Spații de centre de date;

SR EN 50173-6: Tehnologia informației. Sisteme generice de cablare. Partea 6: Servicii distribuite în clădiri;

CLC/TR 50173-99-1: Cabling guidelines in support of 10 GBASE-T;

CLC/TR 50173-99-2: Information technology - Implementation of BCT applications using cabling in accordance with EN 50173-4;

CLC/TR 50173-99-3: Information technology - Generic cabling systems - Part 99-3: Home cabling infrastructures up to 50 m in length to support simultaneous and non simultaneous provision of applications;

ANSI/TIA/EIA 568D: Commercial building telecommunications cabling standard set (contains: TIA-568.0-D, TIA-568.1-D, TIA-568.2-D, TIA-568.3-D AND TIA-568.4-D - with addendums and erratas);

IEEE 802.3af: EEEE Standard for Information Technology - Telecommunications and Information Exchange Between Systems - Local and Metropolitan Area Networks - Specific Requirements - Part 3: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) Access Method and Physical Layer Specifications - Data Terminal Equipment (DTE) Power Via Media Dependent Interface (MDI) (https://standards.ieee.org/ieee/802.3af/1090/);

IEEE 802.3at: IEEE Standard for Information technology-- Local and metropolitan area networks-- Specific requirements-- Part 3: CSMA/CD Access Method and Physical Layer Specifications Amendment 3: Data Terminal Equipment (DTE) Power via the Media Dependent Interface (MDI) Enhancements (https://standards.ieee.org/ieee/802.3at/4553/);

IEEE 802.3bt: IEEE Standard for Ethernet Amendment 2: Physical Layer and Management Parameters for Power over Ethernet over 4 pairs (https://standards.ieee.org/ieee/802.3bt/6749/);

SR EN 124-6: Dispozitive de acoperire și de închidere pentru cămine de vizitare și guri de scurgere în zone carosabile și pietonale. Partea 6: Dispozitive de acoperire și de închidere pentru cămine de vizitare și guri de scurgere de polipropilenă (PP), polietilenă (PE) sau policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U);

Standardul pe părți SR EN 60728: Reţele de distribuţie prin cablu pentru semnale de televiziune, semnale de radiodifuziune sonoră şi servicii interactive (de ex.: performanța căii directe, cablaj RF pentru rețele domestice bidirecționale, cerințe de performanță referitoare la semnale furnizate la priza terminală în funcționare; echipamente active de bandă largă pentru rețele de distribuție prin cablu; echipamente pasive de bandă largă pentru rețele de distribuție prin cablu coaxial; echipamente pentru stații de intrare; echipamente optice; monitorizarea stărilor instalațiilor exterioare hibride fibră optică-cablu coaxial; specificație pentru: stratul fizic, stratul control acces la mediu (MAC), magistrală de interfață sursă de alimentare-repetor (PSTIB); performanțele sistemelor pentru calea de întoarcere; securitate; sisteme optice pentru transmisia semnalelor de radiodifuziune; sisteme de transmisie optică ce utilizează tehnologia RfoG; performanța sistemelor de cale directă încărcate numai cu canale digitale; sisteme optice pentru transmisia de semnale de radiodifuziune încărcate numai cu canale digitale; sisteme optice în clădire pentru transmisii de semnal de difuzare);

Standardul pe părți EN 60825: Securitatea în utilizare a produselor cu laser (de ex.: clasificarea echipamentului și prescripții; securitatea sistemelor de telecomunicații prin fibră optică (STFO);  paravane de protecție împotriva radiației laser; securitatea sistemelor de comunicații optice în spațiu liber utilizate pentru transmisii de informații);

Standardul pe părți SR EN 62305: Protecţia împotriva trăsnetului; (de ex.: principii generale; evaluarea riscului; avarii fizice ale structurilor și punerea în pericol a vieții; sisteme electrice și electronice din interiorul structurilor: concepție, instalare, inspecție și încercarea unui sistem de măsuri de protecție împotriva impulsului electromagnetic generat de trăsnet);

SR EN 62491: Sisteme industriale, instalații și echipamente și produse industriale. Etichetarea cablurilor și conductoarelor izolate;

SR EN 12613: Dispozitive de avertizare cu caracteristici vizuale, din materiale plastice, pentru cabluri și conducte îngropate;

SR EN 61073-1: Dispozitive de interconectare şi componente pasive pentru fibră optică. Îmbinări mecanice şi protecţia îmbinărilor mecanice lipite pentru fibre şi cabluri optice. Partea 1: Specificaţie generică;

Standardul pe părți EN 61076: Conectoare pentru echipamente electronice (de ex.: prescripții de produs: specificații pentru conectoare circulare, circulare hibride cu contacte electrice și fibră optică, cu contacte de putere și de semnalizare; conectoare rectangulare: ecranate și neecranate, fișe și prize ecranate, de putere demontabile; conectoare ecranate pentru aplicații Gigabit în medii severe; conectoare pentru plăci imprimate; accesorii pentru terminalele cablurilor cu asigurarea calității, specificații pentru presetupă de etanșare pentru condiții severe; conectoare de putere);

Standardul pe părți EN 61169: Conectoare pentru radiofrecvenţe (de ex.: specificații pentru serii de conectoare; metode de încercare electrică: atenuare de inserție, raport de undă de tensiune staționară, pierderi de revenire și coeficient de reflexie, degradarea timpului de craștere, putere RF; specificații pentru conectoare coaxiale; specificații secționale pentru conectori triaxiali de cuplare cu baionetă etc.);

Standardul pe părți SR EN 60352: Conexiuni fără lipire (de ex.: conexiuni: prin înfășurare, prin sertizare, autodezizolante accesibile, autodezizolante neaccesibile, prin presare, prin perforarea izolației, cu arc, prin strângere);

SR EN 60529: Grade de protecţie asigurate prin carcase (Cod IP);

 

  1. Standarde pentru etapa de instalare a cablării

 SR EN 50174-1: Tehnologia informației. Instalarea cablării. Specificații de instalare și de asigurarea calității;

 SR EN 50174-1/A1: Tehnologia informației. Instalarea cablării. Partea 1: Specificații pentru instalarea și asigurarea calității;

 SR EN 50174-2: Tehnologia informației. Instalarea cablării. Proiectare și practici pentru instalare în interiorul clădirilor;

 SR EN 50174-3: Tehnologia informației. Instalarea cablării. Proiectare și practici de instalare în exteriorul clădirilor;

 SR EN 50174-3/A1: Tehnologia informației. Instalarea cablării. Proiectare și practici de instalare în exteriorul clădirilor;

 SR EN 50310: Utilizarea legăturii echipotențiale și de punere la pământ în clădiri cu echipamente de tehnologia informației;

 SR CLC TR 50510: Accesul fibrei optice la utilizatorul final. Ghid pentru construirea unei rețele de fibră optică FTTX;

 SR IEC/TR 62691: Cabluri cu fibre optice. Ghid pentru instalarea cablurilor cu fibre optice;

                  

  1. Standarde pentru etapa de exploatare a cablării

 SR EN 50174-1: Tehnologia informației. Instalarea cablării. Specificații pentru instalarea și asigurarea calității;

 SR EN 15341+A1: Mentenanță. Indicatori cheie de performanță în materie de mentenanță;

 

  1. Standarde pentru încercări, verificări și măsurări

SR 11388: Metode de încercări comune pentru cabluri şi conductoare electrice;

EN 50346: Tehnologia informației. Instalarea cablării. Încercarea cablării instalate. (Acest standard acoperă testarea cablajelor simetrice și cu fibră optică instalate, conform fie cu standardul pe părți SR EN 50173, fie pentru cablarea instalată conform cu specificații dedicate specifice aplicației, cf. standardului SR EN 50098);

SR EN 50399: Metode comune de încercare a cablurilor supuse la foc. Măsurarea căldurii și fumului degajate de cabluri în timpul încercării de propagare a flăcării. Aparatură de încercare, proceduri și rezultate;

Standardul pe părți SR EN 60332: Încercări ale cablurilor electrice și cu fibre optice supuse la foc.( de ex.: încercarea la propagarea verticală a flăcării pe un conductor sau cablu izolat; procedura pentru determinarea particulelor/picăturile mici aprinse; încercarea la propagarea verticală a flăcării pe un conductor sau cablu izolat de secțiune mică; procedură pentru flacăra tip difuzie; încercare de rezistență la propagarea verticală a flăcării pe cordoane sau cabluri în mănunchi în poziție verticală);

Standardul pe părți SR EN 60512: Conectoare pentru echipamente electronice. Încercări și măsurări (de ex.: examinare vizuală, examinarea dimensiunilor și a masei, cursa contactelor, eficacitatea protecției contactelor (cupă protejată); încercări de continuitate electrică: continuitate, rezistență de contact, perturbație de contact, continuitate electrică a carcasei (capsulei); încercări de izolație: rezistență de izolație; încercări de rigiditate dielectrică: tensiune de ținere; încercări la impact (componente libere), încercări la impact sub sarcină statică (componente fixe), încercări de anduranță și încercări de suprasarcină electrică (conectoare); încercări climatice: frig, presiune atmosferică joasă, încercare combinată secvențial frig, presiune atmosferică joasă și căldură umedă, încercare ciclică la căldură umedă, etanșeitate la gaze pentru conexiuni înfășurate fără lipire, încercarea de coroziune într-un flux de gaze, încercare la căldură umedă continuă, variații rapide de temperatură, mucegai, coroziune în ceață salină, încercare de coroziune într-un flux de amestec de gaze, încercarea la nisip și praf, încercarea la căldură uscată; încercări de lipire: sudabilitate, umectare, metoda băii de aliaj, metoda ciocanului de lipit, contractare la umectare, rezistență la căldura lipirii, etanșeitatea în flux și solvenți de curățare într-o mașină de lipit, sudabilitate, metoda balanței de aderență; încercări de funcționare mecanică: forță de cuplare și decuplare, forță de introducere și extragere, metoda de polarizare și codare; încercări de etanșeitate: scăpări ușoare de aer, imersia sub presiunea apei, imersie la presiunea atmosferică joase, etanșeitate între fețe, încercarea la jet de apă; încercări mecanice ale contactoarelor: reținerea contactului în izolant, reținerea izolantului în carcasă (torsiune), forță de inserție, de deblocare și de extracție a contactelor, reținerea contactului în izolant prin nutația cablului, eficacitatea dispozitivelor de cuplare a conectoarelor, robustețea prinderii capacului protector, rezistența sistemului de reținere a contactelor la utilizarea sculelor; încercări mecanice ale contactelor și terminalelor: deteriorare prin sonda de încercare, intrări restrictive, rezistența la îndoire a contactelor, rezistența la tracțiune a contactelor (conexiuni sertizate), forța de reținere a calibrului (contacte elastice), robustețea terminalelor, măsurarea deformării contactului după sertizare, eficacitatea manșonului electroizolant (conexiuni sertizate), forța de reținere a contactului arcuitor de punere la masă; încercări la menținerea mecanică a cablurilor: robustețea dispozitivului de fixare a cablului la îndoire, la rotirea cablului, la tracțiunea cablului, la torsiunea cablului; încercări de rezistență: rezistență la fluide a terminalelor bucșă de sertizare pre-izolate, rezistență chimică la fluide; încercări la risc de foc: inflamabilitate arzător-ac, rezistență la foc, inflamabilitate la fir incandescent; încercări de rezistență la radiofrecvență; încercări de capacitate; încercări de ecranare și filtrare: caracteristici de antiparazitare ale filtrelor integrate, reflexii ale liniei de transmisie în domeniul timp, impedanță de transfer eficace a conectoarelor; încercări la perturbații magnetice, magnetism rezidual; raport de diafonie, atenuare (pierdere de inserție), degradarea timpului de creștere, întârzierea propagării, pierdere prin reflexie, diagrama ochiului și jitter, impedanță, coeficient de reflexie și raport al tensiunilor de unde staționare (VSWR), încercări de integritate a semnalelor la diafonie exogenă; montaj de măsurare, dispozitive de încercare și de referință și măsurări pentru conectoare conf. CEI 60603-7; încercări de integritate a semnalelor);  

Standardul pe părți SR EN 60754: Încercare pe gazele degajate în timpul arderii materialelor prelevate din cabluri (de ex.: determinarea cantității de gaz acid halogenat; determinarea conductivității și acidității (prin măsurarea pH-ului); măsurarea nivelului scăzut al conținutului de halogen);

Standardul pe părți SR EN 60811: Cabluri electrice și cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice (de ex.: încercări generale prin măsurarea grosimii izolației, grosimii mantalei nemetalice, dimensiunilor exterioare, permitivității materialelor de umplutură, rezistivității în c.c.; metode de îmbătrânire termică, încercări de absorbție de apă, rezistență la ozon, la ulei mineral, de stabilitate termică pentru izolații și mantale, rezistență la fisurare și măsurare a creșterii de masă a amestecurilor de polietilenă și polipropilenă; încercare de pierdere de masă a izolațiilor și mantalelor termoplastice, încercare pentru măsurarea degradării prin oxidare catalitică a cuprului pentru conductoare izolate cu poli olefine; fragilitatea materialelor de umplutură la temperatură joasă; încercări mecanice pentru determinarea proprietăților amestecurilor pentru izolații și mantale, de contracție a izolațiilor și mantalelor, încercări la înfășurare, de alungire, șoc la temperatură joasă pentru izolații și mantale, încercări de alungire și presare la cald pentru materiale reticulate, încercarea de rezistență la fisurare a izolațiilor și mantalelor, încercarea la înfășurare după îmbătrânire termică în aer, măsurarea indicelui de fluiditate la cald a amestecurilor de polietilenă, rezistență la tracțiune și alungire la rupere după condiționarea la temperatură ridicată, încercarea la înfășurare după condiționare; încercări fizice: măsurare a punctului de picurare, separarea uleiului, măsurarea indicelui de aciditate totală, determinarea absenței componenților corozivi al materialelor de umplutură, măsurarea conținutului de negru de fum și/sau de umpluturi minerale din amestecuri de polietilenă, măsurarea densității, încercarea pentru evaluarea dispersiei de negru de fum în polietilenă și polipropilenă);

Standardul pe părți SR EN 61034: Măsurarea densității fumului degajat de cabluri care ard în condiții definite (aparatură, procedură de încercare și prescripții);

Standardul pe părți SR EN 61280: Metode de încercare fundamentale ale subsistemelor de comunicaţie cu fibre optice, (de ex.: subsisteme generale de comunicații: măsurarea puterii optice a emițătorului de ieșire pentru cablul cu fibre optice monomod; măsurarea lungimii de undă centrale, a lățimii spectrului și caracteristicilor suplimentare ale spectrului; metodă de măsurare a fluxului înscris al sursei luminoase; măsurarea sensibilității și suprasarcinii unui receptor; sisteme digitale: măsurarea sensibilității și suprasarcinii unui receptor, măsurarea diagramei ochiului optic, a formei de undă și ratei de extincție, măsurarea jitterului și a deviației, determinarea valorilor mici ale ratei erorilor de biți (BER) utilizând măsurările factorului Q, măsurarea raportului semnal-zgomot optic pentru sisteme cu multiplexare și repartiție densă a lungimilor de undă; instalații de cabluri: măsurarea atenuării multimod,  măsurarea atenuării și a pierderilor prin reflexie pentru fibre optice monomod, măsurarea dispersiei modului de polarizare pentru conexiuni instalate, măsurarea atenuării instalației de cabluri cu fibră optică cu terminale MPO folosind echipamente de încercare cu interfețe MPO);

SR EN 61280-1-1: Metode de încercare fundamentale ale subsistemelor de comunicaţie cu fibre optice. Partea 1-1: Metode de încercare pentru subsisteme generale de comunicații. Măsurarea puterii optice a emițătorului de ieșire pentru cablu cu fibre optice monomod;

Standardul pe părți SR EN 61300: Dispozitive de interconectare a fibrei optice şi componente pasive. Metode fundamentale de încercare şi de măsurare, (de ex.: încercări: vibrații (sinusoidale), durabilitatea cuplării, torsiune, rezistența la tracțiune a mecanismului de cuplare, moment de încovoiere, lovituri, șocuri, rezistență la comprimare, comprimare axială, impact, accelerare, putere radiantă mare, rezistența la torsiune a mecanismelor de cuplare, frig, căldură uscată, anduranță la temperatură, căldură umedă (încercare continuă), încercare ciclică compusă temperatură/umiditate, variații de temperatură, etanșeitate pentru carcasele nepresurizate ale dispozitivelor cu fibre optice, încercarea de selecție a inelelor de aliniere din ceramică la aplicarea tensiunii mecanice, ceață salină, praf – curgere laminară, atmosferă industrială, presiune atmosferică scăzută, rezistență la vapori de apă, montarea și demontarea cutiilor de distribuție, sistemelor de gestionare și a carcaselor pentru fibre optice, rezistența la solvenți și alte fluide contaminante a componentelor de interconectare și a casetelor, rotirea cablului, inflamabilitate (risc de foc), solicitare la îndoire a cablurilor pentru cutii de distribuție a fibrei optice, testarea etanșeității pentru sisteme închise, cu fibră optică, presurizate, încercarea de măsurare a atenuării conectoarelor pentru fibre optice monomod unghiulare de tip centrat, încercarea de măsurare a atenuării conectoarelor pentru fibre optice monomod neunghiulare de tip centrat, solicitare laterală statică pentru conectoare, selectarea conectoarelor PC pentru fibre optice monomod în funcție de puterea de reflexie, încovoierea clemei de cablu la dispozitivele cu fibre optice, încercare de durabilitate prin imersare în apă, șocuri termice, cicluri de temperatură și umiditate, încercarea de instalare a conectorului, încercarea de rezistență a conectoarelor de fibre optice sub acțiunea unei sarcini statice (monomod și multimod), încercarea conectoarelor de fibre optice, în transmisie, cu o sarcină de tracțiune aplicată (monomod și multimod), încercarea la îndoire a cordoanelor, rezistența adaptorului montat; examinări și măsurări: examinare vizuală, dependența de polarizare a atenuării într-un dispozitiv cu fibră optică monomod, monitorizare activă a variației de atenuare și atenuării de reflexie, măsurare atenuare, atenuare de reflexie, imunitate la lumina ambiantă, telediafonie, forța de reținere a calibrului, forța de cuplare și de decuplare, controlul stabilității unui întrerupător pentru fibre optice, eroarea și repetabilitatea poziționării de atenuare ale unui atenuator optic variabil, excentricitatea față de miez a suprafeței externe polizată convex, raza suprafeței frontale a unui capăt polizat sferic, unghiul suprafeței frontale a unui capăt polizat oblic, excentricitatea de îmbinare a unui conector cu suprafață frontală polizată oblic, influența polarizării asupra atenuării de reflexie pentru o componentă cu fibre optice monomod, directivitatea dispozitivelor de cuplare cu fibre optice, forța de comprimare a ferulei, poziția fibrei prin raportare la suprafața frontală a capătului, exactitatea cuplării conectoarelor optice pentru fibre de menținere a polarizării, concentricitatea manșoanelor neunghiulare și a manșoanelor neunghiulare cu fibre montate, măsurarea abaterii unghiulare între fibră și axa capătului, metoda de măsurare pentru localizarea poziției deschiderii unui conector cu mai multe căi, măsurare atenuare tranzitorie, tehnici de măsurare pentru caracterizarea funcției de transfer spectral a componentelor DWDM, unghiul de polizare și poziția fibrei pe ferulă unică a conectoarelor multifibre, măsurarea raportului puterii cuplate la sursele pentru fibre optice, măsurarea dispersiei modulului de polarizare pentru componente optice pasive, forța de tragere a manșoanelor de aliniere elastice prin utilizarea pinilor de calibrare, atenuare la cuplarea aleatoare a conectoarelor, examinare vizuală a conectoarelor de fibră optică și a emițător-receptoarelor cu fibră optică, metode de măsurare a diametrelor interioare și exterioare a capetelor conectoarelor pentru fibre optice, unghiul de polizare frontal pentru extremitatea fibrei optice, examinări și încercări pentru: întârzierea de grup, dispersie cromatică și fluctuație de fază, selectarea unei fișe de referință pentru un conector optic cu contact fizic (PC) pentru măsurarea atenuării de reflexie, raportul de extincție a unui conector cu fibră optică de conectare (pigtail), atenuarea produsă de manșoanele de aliniere și/sau de adaptoarele cu manșoane de aliniere monomod; examinări și măsurări: măsurarea funcției de transfer a modurilor pentru sursele cu fibră optică, atenuarea datorată conectoarelor multifibră cuplate aleator, măsurare diametru de alezaj pentru știftul de ghidare la ferule MT, geometria extremităților mufelor PC/APC polizate sferic folosind interferometria, forța de compresie a arcului manșonului de cuplare a conectorilor multifibră cu mufă rectangulară, forța de reținere pentru știftul de ghidaj pentru conectorii multifibră cu mufă rectangulară; examinări și încercări: diafonie în comutatoare spațiale optice, forța de extracție a unui pin calibrat pentru conectoarele multifibră cu ferulă rectangulară, constanta deformației (CD) pentru știftul și orificiul de ghidare la conectorii PC rectangulari pentru fibre monomod; metodă de măsurare a fluxului unghiular înscris (EAF) bazată pe datele bidimensionale de câmp îndepărtat ale unui ghid de undă monomod cu salt de indice (inclusiv fibra);

SR EN 61313-1: Ansambluri de cabluri şi componente pasive cu fibre optice. Partea 1: Aprobarea capabilității. Specificație generică;

Standardul pe părți EN 61935: Specificaţii pentru încercările cablărilor simetrice şi coaxiale proprii tehnologiei informaţiei;

IV. CABLURI DE TELECOMUNICAȚII

Standardul pe părți SR EN 50117: Cabluri coaxiale, (de ex.: cabluri de dimensiuni mici pentru comunicații digitale; cabluri de interior pt. sisteme de la: 5 MHz la 1000MHz, 5 MHz la 3000 MHz, 5 la 6 MHz; cabluri de exterior pt. sisteme de la: 5 MHz la 1000MHz, 5 MHz la 3000 MHz; cabluri de distribuție și transport pt. sisteme de la: 5 MHz la 1000MHz, 5 MHz la 2000 MHz);

Standardul pe părți SR EN 50288: Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice, (de ex.: specificație intermediară pentru cabluri ecranate  și neecranate pentru aplicații până la 100 MHz (cabluri orizontale și verticale în clădiri, cabluri pentru zona de lucru și cabluri de conectare), specificație intermediară pentru cabluri ecranate și neecranate pentru aplicații până la 600 MHz (cabluri orizontale și verticale în clădiri, cabluri pentru zona de lucru și cabluri de conectare), specificație intermediară pentru cabluri ecranate și neecranate pentru aplicații până la 250 MHz (cabluri orizontale și verticale în clădiri, cabluri pentru zona de lucru și cabluri de conectare), specificație intermediară pentru cabluri pentru aparatură de măsurat și de control, specificație pentru cabluri de tip 1 pentru aplicații până la 2 MHz, specificație intermediară pentru cabluri ecranate și neecranate pentru aplicații până la 1000 MHz (cabluri orizontale și verticale în clădiri, cabluri pentru zona de lucru și cabluri de conectare și pentru aplicații în centre de date);

Standardul pe părți SR EN 50289: Cabluri de comunicaţii. Specificaţii pentru metodele de încercare, (de ex.: metode de încercare electrice: rezistența în curent continuu, rigiditatea dielectrică, rezistența de izolație, capacitate, performanțe electromagnetice, viteză de propagare, atenuare, atenuare de nesimetrie (pierdere de conversie longitudinală, pierdere de transfer de conversie longitudinală), atenuare de diafonie, impedanță caracteristică, impedanță de intrare, atenuare de reflexie, inductanță, diafonie exogenă ExNEXT și ExFEXT; metode de încercări mecanice: rezistența la tracțiune și la alungire a conductoarelor, rezistența la tracțiune, la alungire și la contracție a izolației și a mantalei, rezistența la strivire a cablului, rezistența la impact, rezistența la abraziune a mantalei cablului, rezistența la abraziune a marcajului mantalei, încercări de îndoire, torsadare și răsucire, rezistență la penetrare a cablului, deteriorări prin foc de armă, vibrații eoliene, rezistența la presiunea hidrostatică a cablurilor imersate, performanța la tracțiune a cablului, aderența dielectricului și mantalei; metode de încercări de mediu: prescripții generale, pătrunderea apei, rezistență la solvenți și fluide contaminante, secvență climatică, temperatură ciclică, încercare la căldură umedă continuă, rezistență pneumatică, metodă integrată de încercare orizontală la foc, încercare de propagare verticală a flăcării pe mănunchiuri de cabluri mici de comunicații, trăsnet, integritatea circuitului în condiții de foc, metode de încercare pentru evaluarea rezistenței la UV a mantalelor cablurilor electrice și cablurilor cu fibre optice);

SR EN 50575: Cabluri de energie, de comandă şi de comunicaţii. Cabluri pentru aplicaţii generale în lucrări de construcţii care sunt conforme cu prescripţiile privind reacţia la foc.

Standardul pe părți EN 60793: Fibre optice - metode de măsurare și proceduri de încercare, (de ex.: linii directoare, geometria fibrei, geometria manșonului, măsurarea lungimii, încercare pe eșantion de fibră, rezistență la tracțiune, îndepărtarea învelișului, rezistență la coroziune sub sarcină, ondularea fibrelor, lărgime de bandă, dispersie cromatică, măsurarea aperturii numerice, lungime de undă de tăiere, diametrul câmpului de mod, controlul variațiilor factorului de transmisie optică, atenuarea asociată macrocurburii, dispersia modului de polarizare, întârziere modală diferențială, încercări la căldură umedă (stare continuă), încercări (în regim continuu) cu căldură uscată, încercări la schimbare de temperatură, încercări la scufundare în apă, iradiere gamma, lungimea pulsației, cuplarea modurilor de polarizare; specificații de produs: specificație intermediară pentru fibre monomod din categoria A1, specificație proprie pentru fibre multimod din categoria A2, specificație proprie pentru fibre multimod din categoria A3,  specificație proprie pentru fibre multimod din categoria A4, specificație proprie pentru fibre monomod din clasa B, specificație intermediară pentru fibre monomod pentru conexiuni interne de categoria C, specificație intermediară pentru fibrele care mențin polarizarea);

SR EN IEC 60793-2-50: Specificație de produs proprie pentru fibre monomod din clasa B.

ITU-T G.657: Series G: Transmission systems and media, digital systems and networks transmission media and optical systems characteristics - optical fibre cables characteristics of a bending-loss insensitive single-mode optical fibre and cable; (https://www.itu.int/rec/T-REC-G.657-201611-I/en);

Standardul pe părți SR EN 60794: Cabluri cu fibre optice, (de ex.: specificație generică: proceduri fundamentale de încercare ale cablurilor cu fibre optice, linii directoare generale, elementele cablurilor optice, metode de încercări mecanice, metode de încercare de mediu, metode de încercare a elementelor de cablu, metode de încercări electrice, benzi de fibre optice, capabilitatea îndepărtării mantalei - metoda G10, încercare la scurt-circuit (pentru OPGW, OPPC și OPAC) – metoda H1, încercare la trăsnet (pentru OPGW, OPPC și OPAC) – metoda H2, încercare de continuitate electrică a elementelor metalice ale cablurilor – metoda H3, încercarea la curent-temperatură - metoda H4; cabluri de interior: specificație de familie pentru cabluri simplex și duplex, specificație particulară pentru cabluri simplex și duplex utilizate la cablarea încăperilor, specificație de familie pentru cabluri de distribuție cu fibre optice multiple, specificație particulară pentru cabluri de distribuție cu fibre optice multiple utilizate la cablarea încăperilor, specificație particulară pentru cabluri optice de tip breakout cu cabluri simplex multiple care urmează să fie echipate cu conectoare, specificație de familie pentru cabluri optice de tip bandă utilizate în ansambluri terminale de cabluri, specificație particulară pentru cabluri optice de tip bandă utilizate la cablarea încăperilor, specificație de familie pentru cabluri cu fibre A4, specificații de produs pentru cabluri simplex și duplex cu fibre A4 cu înveliș de protecție, specificație de familie pentru cabluri simplex și duplex utilizate în ansambluri terminale de cabluri, specificație particulară pentru cabluri simplex și duplex utilizate la cordoane în mediu controlat, cabluri de exterior: specificație de familie pentru cabluri optice de telecomunicații instalate în conducte, îngropate sau atașate aerian, specificație de produs pentru cabluri de telecomunicații cu fibre optice monomod instalate în conducte, îngropate sau atașate aerian, specificație particulară pentru cabluri optice de telecomunicații destinate instalării în conducte sau direct îngropate și utilizate în cablarea încăperilor, specificație de familie pentru cabluri aeriene autoportante pentru telecomunicații, specificații de produs pentru cabluri de telecomunicații aeriene, autoportante, utilizate în cablarea clădirilor, specificații de familie pentru cabluri optice de telecomunicații utilizate la traversarea lacurilor și râurilor și pentru aplicații de coastă, specificație de familie pentru cabluri pentru canalizare pluvială și sanitară, specificație de familie pentru cabluri și sub-conducte care trec prin conducte de gaza destinate a fi instalate prin suflare și/sau tragere simplă/cu aparatură de tragere în conducte de gaze, specificație de familie pentru cablurile și sub-conductele pentru apă potabilă destinate a fi instalate prin suflare și/sau tragere/flotare în conductele de apă potabilă, specificație de familie de cabluri de exterior cu fibre optice pentru instalare rapidă, cabluri optice aeriene de-a lungul liniilor electrice de distribuție a energiei: cabluri de protecție cu fibră optică (OPGW – Optical Ground Wires) de-a lungul liniilor electrice de tensiune, specificație de familie pentru cabluri cu fibre optice de tip ADSS (autoportante în întregime dielectrice), specificație de familie de cabluri cu fibre optice cu conductor de fază (OPPC); montarea tubetelor pentru instalare prin suflare, cabluri cu fibre optice de exterior pentru instalare prin suflare în microtuburi, și microtuburi protejate, seturi de fibre optice pentru microconducte exterioare, microconducte și microconducte protejate pentru cablare prin tragere sub presiune; cabluri de interior-exterior: specificație intermediară, specificație de familie pentru cabluri universale de interior-exterior, specificație de familie pentru cabluri de exterior ignifuge, specificație de familie pentru cabluri de interior rezistente la condiții atmosferice de exterior);

SR EN 60794-5-10: Cabluri cu fibre optice. Partea 5-10: Specificație de familie. Cabluri cu fibre optice de exterior pentru instalare prin suflare în microtuburi, microtuburi și microtuburi protejate;

SR EN 60794-5-20: Cabluri cu fibre optice. Partea 5-20: Specificaţie de familie. Seturi de fibre optice pentru microconducte exterioare, microconducte şi microconducte protejate pentru cablare prin tragere sub presiune;

Standardul pe părți EN 60966: Ansambluri de cordoane coaxiale şi cordoane pentru radiofrecvenţă, (de ex.: prescripții generale și metode de încercare, specificație intermediară pentru cordoane coaxiale flexibile, , specificație particulară cadru pentru cordoane coaxiale flexibile pentru domenii de frecvență 0 ÷ 1000 MHz, 0 ÷ 3000 MHz pentru diverse tipuri de conectoare, specificații detaliate pentru ansambluri de cabluri pentru receptoare radio și TV cu gama de frecvență de până la 3000 MHz și clasa de ecranare A++, specificație intermediară pentru cordoane coaxiale semiflexibile, specificație particulară cadru pentru cordoane coaxiale semiflexibile, specificație particulară pentru cordoane coaxiale semiflexibile pentru aplicații GSM (0,8 GHz – 1 GHz), specificație intermediară pentru cordoane coaxiale semirigide, specificație particulară cadru pentru cordoane coaxiale semirigide, specificații detaliate pentru ansambluri de cabluri semirigide (jumper) în gama de frecvență de până la 6000 MHz din cablu coaxial semirigid tip 50-9, specificații detaliate pentru ansambluri de cabluri semirigide în gama de frecvență de până la 6000 MHz din cablu coaxial semirigid tip 50-12);

SR EN 62012-1: Cabluri multiconductoare în perechi simetrice şi cuarte pentru comunicaţii digitale în condiţii de mediu grele. Partea 1: Specificaţie generică;

V. DISPOZITIVE DE DIRECȚIONARE A CABLAJULUI

Standardul pe părți SR EN 50085: Sisteme de jgheaburi şi de tuburi profilate pentru instalaţii electrice (de ex.: sisteme de jgheaburi și sisteme de tuburi profilate pentru a fi montate: pe pereți și pe tavane; sub podea, încastrate în podea sau pe podea; sisteme de jgheaburi cu fante destinate instalațiilor din dulapuri; coloane și minicoloane etc);

Standardul pe părți SR EN 61386: Sisteme de tuburi de protecţie pentru direcţionarea cablajului, (de ex.: sisteme de tuburi de protecție rigide, sisteme de tuburi de protecție pliabile, sisteme de tuburi de protecție flexibile);

SR EN 61537: Direcţionarea cablajului. Sisteme traseu de cabluri şi sisteme scară de cabluri;

VI. DULAPURI DE CABLURI ȘI CUTII

Standardul pe părți SR EN 50411: Casete de racorduri şi doze pentru fibre destinate utilizării în sisteme de comunicaţii prin fibre optice, (de ex.: generalități și ghid pentru casete comune cablurilor cu fibre optice, pentru casetele cu microconducte protejate și pentru conectoarele microconductelor, carcase pentru fibre optice sudate într-un suport de tip 1 pentru categoria S și A, carcase de îmbinare a fibrelor aliniate etanșeizate de tip 1 pentru categoriile S și A, doze de îmbinare a fibrelor sub capace etanșeizate de tip 1 pentru categoriile S și A, învelișuri de îmbinare a fibrelor sub capace etanșe pentru categoria S și A, casete etanșe pentru microcanale de fibră presurizate tip 1 pentru S și A, conectoare pentru microcanale de tip 1 presurizate, casete neetanșe pentru microcanale de fibră pentru categoria S și A presurizate; containere etanșe de lipire a fibrelor de tip 2, categorie G pentru rețele optice de distribuție FTTH; gestionarea rețelelor de fibră optică, cutii de distribuție de perete pentru categoriile C și G, îmbinări mecanice pentru fibre monomod, protectoarele îmbinărilor prin fuziune ale fibrelor optice monomod, cutie de perete de distribușie pentru conexiuni cu cordoane de legătură pentru categoria C și A, priză de perete, îmbinări mecanice pentru fibre multimod, sistem de gestionare a fibrelor containerul echipamentului terminal de tip 1 pentru categoria C; dulap stradal pentru fibre optice pasive pentru categoaria A; microtuburi neprotejate pentru categoria S și A);

SR EN 50411-3-2: Casete şi organizator de fibră optică utilizate pentru sisteme de comunicaţii pe fibră optică. Specificaţie de produs. Partea 3-2: Îmbinări mecanice pentru fibre monomod;

SR EN 50411-6-1: Sisteme de gestionare a fibrelor și învelișuri de protecție pentru fibre, utilizate în sisteme de comunicații prin fibră optică. Specificație de produs. Partea 6-1: Micro tuburi neprotejate pentru categoria S și A;