Printeaza Pagina

Regimul de autorizare generală privind furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice

Furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice se realizează în condiţiile regimului de autorizare generală adoptat de autoritatea de reglementare, regim juridic care stabileşte drepturile şi obligaţiile furnizorilor de reţele şi de servicii de comunicaţii electronice. În prezent, procedura de autorizare a persoanelor care intenţionează să furnizeze reţele sau servicii de comunicaţii electronice, precum şi condiţiile în care se poate realiza furnizarea de reţele şi de servicii de comunicaţii electronice, sunt stabilite prin Decizia presedintelui ANCOM nr.987/2012 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice, cu modificările în vigoare.
  
Acest act normativ identifică în mod expres persoanele cărora le revine obligaţia notificării, persoanele care nu au această obligaţie, însă li se aplică drepturile şi obligaţiile specifice prevăzute de autorizaţia generală, precum şi persoanele care nu fac obiectul regimului de autorizare generală, astfel:
 
Persoanele care doresc să furnizeze reţele publice de comunicaţii electronice sau servicii de comunicaţii electronice destinate publicului trebuie să transmită ANCOM o notificare cu privire la această intenţie, cel mai târziu în ziua începerii activităţii.
 
Persoanele care nu au obligaţia notificării, dar cărora li se aplică drepturile şi obligaţiile specifice prevăzute de regimul de autorizare generală:
  • persoanele care intenţionează să furnizeze reţele de comunicaţii electronice prin intermediul frecvenţelor radio alocate în scopul unor transmisii cu caracter experimental sau ocazional;
  • persoanele străine cu sediul principal în alte state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European care intenţionează să furnizeze servicii de comunicaţii electronice mobile la bordul navelor şi aeronavelor înmatriculate în aceste state;
  • persoanele care, urmare a acordurilor internaţionale, la care România este parte, privind coordonarea destinaţiei anumitor frecvenţe radio în scopul asigurării de servicii de comunicaţii electronice transfrontaliere, solicită acordarea dreptului de utilizare a acestor resurse limitate, însă nu intenţionează să furnizeze în nume şi pe seamă proprie servicii de comunicaţii electronice utilizatorilor finali stabiliţi pe teritoriul României;
  • persoanele care furnizează exclusiv pentru nevoi proprii reţele sau servicii de comunicaţii electronice (prevederile referitoare la suspendarea, încetarea sau retragerea dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice ori a dreptului de a utiliza frecvenţe radio li se aplică acestora în mod corespunzător).
 
Persoanele care nu fac obiectul regimului de autorizare generală:
  • prestatorii de servicii care desfăşoară activităţi de proiectare, execută lucrări de construcţie şi întreţinere a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi lucrări de instalare, întreţinere sau conectare a echipamentelor de comunicaţii electronice;
  • prestatorii de servicii constând exclusiv în furnizarea conţinutului informaţiei transmise prin intermediul reţelelor sau serviciilor de comunicaţii electronice ori prin care se exercită controlul editorial asupra acestui conţinut sau care permit stocarea şi accesarea ulterioară a conţinutului informaţiei transmise.

 

!!! Recomandăm tuturor persoanelor interesate, şi în special furnizorilor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice, să parcurgă cu atenţie prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, de Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Deciziei preşedintelui ANCOM nr.987/2012 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice pentru a identifica cu claritate toate drepturile şi obligaţiile pe care le au sau le vor avea în relaţia cu utilizatorii, cu ceilalţi furnizori de reţele sau servicii de comunicaţii electronice şi inclusiv cu ANCOM. !!!

Procedura notificării
Formularul notificării
Renunţare totală
Formular transmitere copie buletin