Industrie

Litigiu Enigma-System Mobile Virtual Network Operator S.R.L. (RUNEX TELECOM S.R.L.)- GTS Telecom S.R.L.

Reclamant:

Enigma-System Mobile Virtual Network Operator S.R.L. (Runex Telecom S.R.L.)
Pârât:
GTS Telecom S.R.L.
 
Data înaintării sesizării:
2 aprilie 2013
 
Descriere:
La data de 2 aprilie 2013, reclamanta Enigma-System Mobile Virtual Network Operator S.R.L. (Runex Telecom S.R.L.) a înaintat ANCOM o sesizare împotriva pârâtei GTS Telecom S.R.L. (GTS).
 
Reclamanta a reclamat faptul că GTS a întrerupt atât interconectarea directă dintre reţeaua acesteia şi cea operată de Enigma, cât şi interconectarea prin tranzit cu operatorii terţi, serviciu pe care GTS îl asigura reclamantei în temeiul acordului de interconectare încheiat în anul 2011.
 
De asemenea, tot în cuprinsul sesizării de litigiu menţionate mai sus, ca măsură cu caracter provizoriu, Enigma a solicitat ANCOM obligarea GTS la repunerea în funcţiune a serviciului de interconectare şi la neîntreruperea pe viitor sau limitarea capacităţii legăturii de interconectare dintre reţelele operate de terţi operatori şi reţeaua Enigma, atât pentru originarea, cât şi pentru terminarea, la puncte mobile şi fixe, a apelurilor originate sau terminate de utilizatorii Enigma.
 
Soluţia ANCOM:
Decizia preşedintelui ANCOM nr. 326/2013 privind soluţionarea cererii Enigma-System Mobile Virtual Network Operator S.R.L. (Runex Telecom S.R.L.) în contradictoriu cu GTS Telecom S.R.L. privind acodarea de măsuri cu caracter provizoriu
 
Decizia preşedintelui ANCOM nr. 596/2013 privind soluţionarea litigiului dintre Enigma-System Mobile Virtual Network Operator S.R.L. (Runex Telecom S.R.L.) şi GTS Telecom S.R.L.