Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Industrie

Raportarea incidentelor cu impact semnificativ asupra furnizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice conform Deciziei preşedintelui ANCOM nr. 512/2013

Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului au obligaţia de a transmite ANCOM, o notificare privind existenţa unui incident cu impact semnificativ asupra securităţii şi integrităţii reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice.

Securitatea şi integritatea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice reprezintă capacitatea unei reţele sau a unui serviciu de comunicaţii electronice de a rezista evenimentelor, accidentale sau rău-intenţionate, care pot compromite sau afecta continuitatea furnizării reţelelor şi serviciilor la un nivel de performanţă echivalent cu cel anterior producerii evenimentului.
Incidentul reprezintă evenimentul care poate afecta sau ameninţa, direct ori indirect, securitatea şi integritatea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice; efectele cauzate de lucrările de întreţinere a reţelei, programate şi anunţate din timp utilizatorilor, nu sunt considerate incidente.
Incidentul cu impact semnificativ reprezintă acel incident care afectează un număr mai mare de 5.000 de conexiuni, timp de cel puţin 60 de minute.
Notificarea iniţială
Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului au obligaţia de a transmite ANCOM o primă notificare privind existenţa unui incident cu impact semnificativ asupra securităţii şi integrităţii reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, până cel târziu la ora 13.00 a zilei lucrătoare următoare celei în care a fost detectat incidentul cu impact semnificativ.
Notificarea iniţială se transmite ca înscris în formă electronică la adresa de poştă electronică incidente(at)ancom.org.ro şi va cuprinde elemente sumare referitoare la incidentele cu impact semnificativ.Elementele pe care trebuie să le cuprindă notificarea iniţială sunt detaliate în art.4, alin(3) din Decizia preşedintelui ANCOM nr.512/2013.
Notificarea finală
Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului au obligaţia de a transmite ANCOM o notificare finală privind existenţa unui incident cu impact semnificativ asupra securităţii şi integrităţii reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, în termen de două săptămâni de la detectarea acestuia, completând formularul-tip de raportare prevăzut în anexa nr.2 a Deciziei nr.512/2013, cu respectarea instrucţiunilor de completare specificate în anexa nr.3 a Deciziei nr.512/2013.
În cazul în care, la momentul transmiterii notificării finale, furnizorii nu au disponibile toate informaţiile prevăzute în formularul-tip de raportare, aceştia au obligaţia de a transmite ANCOM o notificare suplimentară cu informaţiile respective, imediat ce acestea sunt disponibile, dar nu mai târziu de 3 săptămâni de la detectarea incidentului cu impact semnificativ.
Transmiterea notificării finale şi a notificării suplimentare se realizează exclusiv prin completarea formularului de raportare al incidentelor cu impact semnificativ, prin intermediul unei aplicații  disponibile pe pagina de internet ANCOM, ca înscris în formă electronică căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice.
 
Informaţii suplimentare:
1. Formularul de raportare a incidentelor care au afectat securitatea şi integritatea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice (anexa nr.2 a Deciziei nr.512/2013) este disponibil aici;
2. Instrucţiunile de completare a formularului de raportare a incidentelor care au afectat securitatea şi integritatea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice (anexa nr.3 a Deciziei nr.512/2013) sunt disponibile aici