Industrie

Litigiu S.C. ROMTELECOM S.A. - S.C. RCS & RDS S.A.

Reclamant:

S.C. ROMTELECOM S.A.

 

Pârât:

S.C. RCS & RDS S.A.

 

Data înaintarii sesizarii:

21 decembrie 2009

 

 

Descriere:

La data de 21 decembrie 2009, reclamanta S.C. ROMTELECOM S.A. (Romtelecom) a înaintat ANCOM o sesizare împotriva pârâtei S.C. RCS & RDS S.A. (RCS & RDS).

 

Sesizarea a avut ca obiect constatarea încalcarii de catre RCS & RDS a obligatiei de negociere ce îi revine conform dispozitiilor art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 527/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

De asemenea, reclamanta a solicitat obligarea pârâtei la negocierea unui contract care sa reglementeze accesul abonatilor sai catre numarul de telefon 118.932 aferent serviciului de informatii privind abonatii furnizat de Romtelecom.

Pentru solutionarea sesizarii sale, reclamanta a ales procedura contencioasa.

 

La data de 3 mai 2010, în temeiul art. 246 alin. (1) C. proc. civ., Romtelecom a formulat cerere de renuntare la sesizarea introdusa împotriva RCS & RDS.

 

Solutia ANCOM:

  

Decizia presedintelui ANCOM nr. 398/2010 privind solutionarea litigiului dintre. S.C. ROMTELECOM S.A – S.C. RCS & RDS S.A.