Industrie

Litigiu ENIGMA-SYSTEM.NET S.R.L. – VODAFONE ROMANIA S.A.

Reclamant:
Societatea Enigma-System.Net S.R.L.
 
Pârât:
Societatea Vodafone Romania S.A.
 
Data înaintării sesizării:
7 octombrie 2016 
 
Descriere:
La data de 7 octombrie 2016, reclamanta Enigma-System.Net S.R.L. a înaintat ANCOM o sesizare împotriva Vodafone Romania S.A.
 Prin intermediul sesizării, reclamanta a solicitat ANCOM:
  • emiterea unei decizii – în conformitate cu prevederile art. 18 din Decizia ANCOM nr. 480/2010 – prin care să oblige Vodafone la a negocia cu bună-credință atât semnarea unui acord de găzduire MVNO, cât și semnarea separată a unui acord de roaming național pentru acces exclusiv la numărul unic pentru apeluri de urgență 112;
  • conferirea de putere juridică Ghidului de reglementări privind desfășurarea activității operatorilor mobili virtuali pe piața comunicațiilor electronice din România (ediția Mai 2012), prin transformarea acestui Ghid într-o decizie specifică legislației terțiare, implicit publicarea ei în Monitorul Oficial;
  • suplimentar, având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) din Decizia ANCOM nr. 480/2010, și cunoscând că termenul de soluționare a unui litigiu este de cel puțin 4 luni de la data sesizării, scutirea de la plata tarifului anual de utilizare a resurselor de numerotație aferent anului 2016 pentru LURN nr. 209.1/14.07.2016, neactivarea și nefolosirea acestui bloc de numere neputând fi imputat reclamantei, ci mai degrabă datorită faptului că Obligațiile privind accesul operatorilor de rețele mobile virtuale (capitolul 3.3.3.2. din Caietul de sarcini) sunt teoretice și iluzorii, respectiv Vodafone dă dovadă de rea-credință în încercarea Enigma de a semna un acord de găzduire MVNO profitabil pentru ambele companii;
  • relaxarea legislației cu privire la desfășurarea activității operatorilor mobili virtuali pe piața comunicațiilor electronice din România, mai ales cu privire la utilizarea numerotației de tipul 0ZA = 070 prevăzute în PNN, în speță revizuirea prevederilor art. 20 alin. (2) din Decizia ANCOM nr. 375/2013 privind Planul național de numerotație în sensul introducerii unor excepții pentru numerotația de tipul 0ZA = 070, revizuire realizată evident în condițiile respectării procedurii de consultare prevăzute la art. 135 din OUG nr. 111/2011.       
  
Soluţia ANCOM:
 
La data de 16 noiembrie 2016, Comisia a admis excepția de inadmisibilitate a capetelor de cerere formulate la lit. b), c) și d), dar și a solicitării formulate în cuprinsul capătului de cerere formulat la lit. a) privind obligarea Vodafone Romania S.A. la negocierea cu bună-credință a unui unui acord de găzduire MVNO, reținând spre soluționare doar partea din capătul de cerere formulat la lit. a) privind obligarea Vodafone Romania S.A. la negocierea cu bună-credință a unui acord de roaming național pentru acces exclusiv la numărul unic pentru apeluri de urgență 112.
 
La data de 14 iulie 2017, ANCOM a respins ca neîntemeiată solicitarea având ca obiect obligarea Vodafone Romania S.A. la negocierea cu bună-credință a unui acord de roaming național pentru acces exclusiv la numărul unic pentru apeluri de urgență 112.
  
Decizia președintelui ANCOM nr. 579/2017 privind soluționarea litigiului dintre Enigma-System.Net S.R.L. și Vodafone Romania S.A.