Industrie

Licenţe temporare de spectru

Companiile străine care doresc licenţe pentru transmisii ocazionale, pentru diferite servicii de radiocomunicaţii, în România, vor urma procedura descrisă în continuare.

În România, orice licenţă de utilizare a frecvenţelor are două părţi: licenţa în sine prin care se face alocarea şi autorizaţia tehnică/autorizaţiile tehnice, anexă/ anexe la licenţă, prin care se face asignarea, ambele emise de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii din România (ANCOM).
 
Solicitarea formală constă, de regulă, dintr-un formular de solicitare care conţine informaţii generale şi parametrii tehnici ai echipamentelor şi ai transmisiunii. Este posibil să fie necesare şi fişe de date tehnice aferente echipamentelor utilizate. Mai multe detalii în această privinţă sunt incluse în formularele de solicitare.
 
Pentru a fi valid, formularul de solicitare trebuie semnat de o persoană autorizată în acest sens de către solicitant.

Procedura de licenţiere & Tarifele de utilizare a spectrului

1. Procedura de licenţiere

2. Tarifele de utilizare a spectrului