Industrie

Echipamentele neconforme cauzează interferențe

Ce înseamnă echipament neconform?


Un echipament radio este considerat neconform atunci când nu îndeplinește un anumit set de cerințe, numite cerințe esențiale:
    

  • protecția sănătăţii şi siguranţei utilizatorului şi a oricărei alte persoane;
  • protecţie privind compatibilitatea electromagnetică. Prin compatibilitate electromagnetică se înțelege capacitatea echipamentelor de a  funcţiona fără a produce perturbații electromagnetice care împiedică buna funcționare a altor echipamente care funcționează în apropiere
  • utilizarea eficientă a spectrului radio, pentru a se evita interferenţele prejudiciabile.

Perturbații electromagnetice: acele fenomene electromagnetice care pot degrada funcţionarea echipamentelor (cum ar fi, dar fără a se limita la, zgomot electromagnetic, semnal nedorit sau o modificare a însuşi mediului de propagare).

Interferențe prejudiciabile: acele interferențe care, în orice mod, afectează, obstrucţionează sau întrerup în mod grav şi repetat un serviciu de radiocomunicaţii - care operează în conformitate cu dispoziţiile legale internaţionale, ale Uniunii Europene ori cele naţionale - ori periclitează, ori produc o degradare substanţială a parametrilor de funcţionare a unui serviciu de radionavigaţie sau a altor servicii de radiocomunicaţii, inclusiv a celor destinate siguranţei vieţii.

 

Cerințele esențiale sunt prevăzute în legislația comunitară, mai exact în pachetul legislativ referitor la siguranța și conformitatea produselor cunoscut sub numele de Noua Abordare (New Legislative Framework), care este transpus de fiecare stat membru al Uniunii Europene în legislația sa națională. Mai multe detalii sunt puse la dispoziție de ANCOM aici și aici, pentru Directivele din Noua Abordare care corespund domeniului comunicațiilor.


Un indicator cheie al conformității unui produs (deci și a unui echipament) cu legislația Uniunii Europene și care permite libera circulație a acestuia în Uniunea Europeană este marcajul . Un echipament comercializat pe piața Uniunii Europene sau pus în funcțiune pe teritoriul Uniunii Europene - deci pe piața oricăruia dintre statele membre UE, inclusiv România - fără a avea aplicat marcaj este considerat din start ca fiind neconform.


De ce sunt telefoanele fixe DECT 6.0 echipamente neconforme?


Telefoanele fixe de tip DECT 6.0 achiziționate din afara Uniunii Europene sunt printre cele mai des întâlnite echipamente care provoacă interferențe prejudiciabile.


DECT este abrevierea pentru Digital Enhanced Cordless Telecommunications. Standardul DECT a apărut mai întâi în Europa, ca standard universal pentru comunicațiile fără fir la distanțe scurte, fiindu-i alocată banda de frecvențe 1880-1900 MHz. Standardul DECT 6.0 se utilizează numai în SUA, Canada și în unele zone din Asia, unde îi este alocată o bandă diferită de frecvențe, și anume 1920-1930 MHz.

 

Din această cauză, în prezent, orice folosire pe teritoriul Uniunii Europene a acestor modele de telefon, care nu sunt conforme cu standardul DECT european, produce interferențe prejudiciabile asupra altor servicii de radiocomunicații care operează legal în banda respectivă de frecvențe. Mai mult, cele mai importante interferențe prejudiciabile sunt cauzate benzilor de frecvențe 3G alocate la nivel european, folosirea telefoanelor DECT 6.0 fiind deci incompatibilă cu funcționarea serviciilor de telefonie mobilă de generaţia a treia.

În cazuri extreme, interferențele cauzate de aceste tipuri de telefoane pot afecta apelarea numerelor de urgență, inclusiv a serviciului 112, a departamentului de pompieri sau a poliției.

 

Cele mai comune mărci de telefoane DECT 6.0, destinate utilizării în SUA și Canada, utilizate și în România unde devin generatoare de interferențe prejudiciabile, sunt PANASONIC, VTECH, UNIDEN și AT&T.

 

    Comercializarea şi utilizarea telefoanelor DECT 6.0 sunt interzise în România!

 

Rolul ANCOM în monitorizarea spectrului de frecvențe

 

Unul din obiectivele principale ale ANCOM îl constituie administrarea spectrului radio pe teritoriul României, precum şi în spaţiul aerian şi în apele teritoriale ale acesteia. În realizarea acestui obiectiv, ANCOM aplică politica şi strategiile de administrare a spectrului radio pe termen lung elaborate de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI).

Administrarea spectrului radio se realizează în România cu respectarea principiilor obiectivităţii, proporţionalităţii, transparenţei, imparţialităţii şi, acolo unde este posibil, al neutralităţii tehnologice.

Spectrul radio este o resursă naturală limitată şi, de aceea, trebuie administrată eficient şi raţional, cu asigurarea satisfacerii interesului public, social şi de apărare a ţării, precum şi a unui maximum de beneficii pentru utilizatorii de spectru, fie ei furnizori de reţele şi/sau de servicii de comunicaţii electronice, operatori privaţi sau utilizatori finali.


Depistarea surselor de interferențe prejudiciabile

 

Când apar interferențe prejudiciabile care afectează serviciile de comunicații electronice oferite de operatorii de telecomunicații mobile, aceștia sesizează ANCOM.

Experții ANCOM, cu ajutorul echipamentelor de monitorizare a spectrului de frecvențe, localizează și identifică sursa generatoare de interferențe prejudiciabile. Odată localizat aparatul care produce interferențele prejudiciabile, utilizatorul este informat cu privire la echipamentul neconform și se iau măsurile legale care se impun.

 

Captură de ecran a unui receptor portabil de monitorizare și goniometrie utilizat în procesul de localizare și identificare a sursei de interferențe

 

 

În anul 2015 ANCOM a rezolvat numeroase cazuri de interferențe prejudiciabile care afectau buna funcționare a serviciilor de comunicații electronice, în special a celor de telefonie mobilă. 59 astfel de cazuri au fost provocate de 151 de telefoane fixe wireless (DECT 6.0, fără marcaj ) aflate în uz.

 

Campania de informare desfășurată de ANCOM pe tema interferențelor cauzate de echipamentele DECT 6.0 face parte din activitatea permanentă a instituției de informare și educare a publicului larg asupra pieței echipamentelor din România.

Galerie foto

 
 
Importanța marcajului CE
 
Producătorii de echipamente
 
Importatorii și distribuitorii
 
Utilizatorii finali
 
Sancţiuni aplicabile
 
Legislație relevantă
 
Materiale informative
 
Banner DECT