Industrie

PROCEDURĂ DE SELECŢIE COMPETITIVĂ ÎN VEDEREA ACORDĂRII UNOR DREPTURI DE UTILIZARE A FRECVENŢELOR RADIO ÎN BENZILE DE 800 MHz, 2600 MHz ŞI 3400-3600 MHz

     

Anunț pentru organizarea procedurii de selecție competitive în vederea acordarii unor drepturi de utilizare a frecvențelor radio în benzile de 800 MHz, 2600 MHz și 3400-3600 MHz

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii din România (ANCOM) îi invita pe toti cei interesati sa ia parte la licitatia pentru acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radio în benzile de 800 MHz, 2600 MHz și 3400-3600 MHz.
 
Caietul de Sarcini poate fi obtinut, începând cu data de 12.10.2021 de la sediul ANCOM din Bucuresti, Sector 3, Str. Delea Noua nr. 2, sau, la solicitarea achizitorului, transmis acestuia în format material sau electronic, pe baza prezentarii de catre persoana interesata a:
  •  documentului justificativ prin care sa se confirme plata unei sume nerambursabile de 5000 lei, reprezentând contravaloarea caietului de sarcini, fie la casieria ANCOM din Str. Delea Noua nr. 2, Sector 3, fie în contul ANCOM nr. RO60TREZ70020F365000XXXX deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, urmând ca pe ordinul de plata sa se specifice ca Beneficiar ANCOM, precum si faptul ca plata reprezinta contravaloarea caietului de sarcini.
  •  împuternicirii persoanei delegate, în original, sa ridice caietul de sarcini.
 
În cazul în care contravaloarea Caietului de sarcini este achitata din afara tarii, persoana interesata poate efectua plata sumei prevazute în paragraful precedent, în euro, la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a României, valabil pentru ziua platii, în contul RO86RNCB0082044181470003 deschis la Banca Comerciala Româna - Sucursala Unirea.
 
Caietul de Sarcini poate fi cumparat de luni pâna joi între orele 09:00 si 16:00 si vineri între orele 09:00 si 14:00 (ora locala).
 
Termenul limita pentru depunerea documentelor de candidatura si a ofertelor initiale este 15 noiembrie 2021, ora 17:00 (ora locala).

Raspunsuri clarificari (publicat la data de 25.10.2021)

Alte stiri

23.11.2021

Licitația din acest an pentru alocarea de spectru s-a finalizat detalii...

18.11.2021

Precizari privind licitatia de spectru detalii...

18.11.2021

Doua oferte calificate în cadrul licitatiei pentru noi licențe de spectru detalii...

11.10.2021

ANCOM lansează licitaţia pentru noi licențe de spectru destinat serviciilor de comunicații mobile detalii...

22.07.2021

ANCOM prelungeste termenul de consultare pentru proiectul de decizie și caietul de sarcini pentru alocarea spectrului radio disponibil în benzile de 800 MHz, 2600 MHz și 3400 - 3600 MHz detalii...

1.07.2021

ANCOM propune alocarea spectrului radio disponibil în benzile de 800 MHz, 2600 MHz și 3400 – 3600 MHz detalii...

Documentaţie pentru organizarea procedurii de selecție competitive în vederea acordării unor drepturi de utilizare a frecvențelor radio în benzile de 800 MHz, 2600 MHz și 3400-3600 MHz

Acte normative incidente 2021