Free cookie consent management tool by TermsFeed Actualizare preferințe cookie-uri
Comunicate de presă

ANCOM lansează licitaţia pentru noi licențe de spectru destinat serviciilor de comunicații mobile

  11.10.2021

 

Astăzi, 11 octombrie 2021, ANCOM lansează procedura de selecţie competitivă pentru alocarea a 195 de MHz disponibili în benzile de 800 MHz, 2600 MHz şi 3400 – 3800 MHz pentru furnizarea de servicii de comunicaţii mobile. Autoritatea a publicat anunţul oficial privind punerea în vânzare a caietului de sarcini care este disponibil aici. Spectrul suplimentar pus la dispoziție de ANCOM prin licitație va impulsiona furnizarea și utilizarea noilor tehnologii în România la scara largă.

Pentru a alinia perioada de valabilitate a tuturor licențelor de utilizare a spectrului de frecvențe radio acordate de Autoritate, licențele în benzile de 800 MHz și 2600 MHz vor avea o perioadă de valabilitate până la 5 aprilie 2029, respectiv 31 decembrie 2025 pentru licențele în banda de frecvențe de 3400 – 3800 MHz. Documentele necesare organizării procedurii de selecție competitivă, respectiv Decizia privind procedura de selecție pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvențelor radio și Hotărârea Guvernului privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licență pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvențelor radio, precum și a condițiilor de plată a taxei de licență au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 964 din 8 octombrie 2021.

Spectrul licitat

În cadrul procedurii de licitație, operatorii interesați pot achiziționa 195 MHz din spectrul rămas liber în urma desfășurării unor proceduri de licitație similare în anii 2012 și 2015, repartizați astfel:

a) 1 bloc de 5 MHz pereche în subbenzile 791-796 MHz/ 832-837 MHz, pentru o perioadă cuprinsă între 1 ianuarie 2022 și 5 aprilie 2029;

b) 8 blocuri a câte 5 MHz pereche în subbenzile 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, pentru o perioadă cuprinsă între 1 ianuarie 2022 și 5 aprilie 2029;

c) 1 bloc de 15 MHz în subbanda 2600-2615 MHz, pentru o perioadă cuprinsă între 1 ianuarie 2022 și 5 aprilie 2029;

d) 18 blocuri de 5 MHz în subbanda 3400-3490 MHz, pentru o perioadă cuprinsă între 1 ianuarie 2022 și 31 decembrie 2025.

Taxele de licență

Cuantumul minim al taxei de licenţă pentru drepturile de utilizare a frecvențelor radio disponibile este echivalentul în lei a:

a) 22 milioane de euro, pentru un bloc pereche cu lărgimea de bandă de 2x5 MHz în subbenzile de frecvențe radio 791-796 MHz/832-837 MHz;

b) 4,3 milioane de euro, pentru un bloc pereche cu lărgimea de bandă de 2x5 MHz în subbenzile de frecvențe radio 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz;

c) 3,5 milioane de euro, pentru un bloc nepereche cu lărgimea de bandă de 15 MHz în subbanda de frecvențe radio 2600-2615 MHz;

d) 700.000 de euro, pentru un bloc nepereche cu lărgimea de bandă de 1x5 MHz în subbanda de frecvențe radio 3400-3490 MHz.

Cumpărarea întregului spectru disponibil în licitație la prețul de pornire ar conduce la obținerea sumei de 72,5 milioane de euro.

Sumele plătite de câștigătorii procedurii de selecție cu titlu de taxă de licență vor constitui venit la bugetul de stat și vor fi achitate în 15 zile de la anunțarea câștigătorilor procedurii de selecție.

Cerințe de acoperire

Caietul de sarcini aferent acestei licitații prevede unele obligații de acoperire și dezvoltare în sarcina câștigătorilor de licențe. Pentru licențele ce vor fi acordate în banda de 800 MHz, obligațiile vizează asigurarea acoperirii unui procent de 95% din populația a 56 de localități, specificate în caietul de sarcini, cu servicii de comunicații mobile de bandă largă cu o viteză de transfer a datelor la utilizator în direcţia descendentă (downlink) de cel puţin 2 Mbit/s, cu o probabilitate de 95% a recepţiei indoor. Această obligație curge, cel târziu, de la data de 31 decembrie 2023 până la finalul perioadei de valabilitate a licenței, respectiv 5 aprilie 2029. 

Câştigătorii procedurii de selecţie care îşi adjudecă drepturi de utilizare în banda 3400-3600 MHz au obligația de a instala un număr de stații de bază, ce va crește gradual de la un an la altul, astfel ca la 3 ani și șase luni de la adjudecare să aibă 100 de staţii de bază în funcţiune, instalate oriunde pe teritoriul naţional.

Toți titularii de licențe obținute în urma acestei licitații au obligația conectării rețelelor publice mobile cu Sistemul RO-ALERT.

Documente candidatură

Dosarul de candidatură trebuie să conţină documente de prezentare a situaţiei candidatului, din care să rezulte, printre altele, îndeplinirea obligaţiilor faţă de bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, dar şi faptul că respectivul candidat întruneşte condiţiile de participare: să poată dovedi o cifră de afaceri pe ultimul an de minimum 10 milioane de euro sau capitalul social subscris și vărsat să fie echivalentul în lei a minimum 1.000.000 euro, să nu fie în stare de insolvenţă ori lichidare, afacerile să nu îi fie administrate de un judecător-sindic, activităţile sale comerciale să nu fie suspendate, să nu facă parte din grupul altui candidat ş.a. Dosarul de candidatură va conţine şi oferta iniţială care va indica numărul de blocuri pe care candidatul doreşte să le achiziţioneze în fiecare dintre categoriile de spectru disponibile.

Calendarul procedurii de licitație

Persoanele interesate să participe la licitaţie îşi pot depune candidatura şi garanţia de participare până la 15 noiembrie 2021. Comisia de licitaţie va analiza documentele de calificare depuse şi va anunţa până la data de 17 noiembrie 2021 care dintre candidaţi se califică în etapa următoare, pentru ca licitaţia propriu-zisă să înceapă cel mai târziu la data de 25 noiembrie 2021. ANCOM estimează că rezultatele finale vor fi anunţate în cursul lunii decembrie, iar licențele să fie acordate până la finalul acestui an.

Caietul de sarcini poate fi achiziţionat începând de mâine, 12 octombrie 2021, în fiecare zi, de luni până joi între orele 09.00 - 16.00 şi vineri între orele 09.00 - 14.00, de la sediul ANCOM din Bucureşti, Sector 3, Str. Delea Nouă nr.2, sau, la solicitarea persoanelor interesate, transmis în format material sau electronic, pe baza prezentării de către persoana interesată a documentului justificativ prin care să se confirme plata unei sume nerambursabile de 5.000 lei, reprezentând contravaloarea caietului de sarcini, în original, şi a împuternicirii persoanei delegate să ridice caietul de sarcini. La licitaţie vor fi acceptate doar oferte de la cei care au cumpărat caietul de sarcini.

Termenul limită de depunere a dosarului de candidatură şi a ofertei iniţiale este 15 noiembrie 2021, ora 17:00.

 

Anunţul de participare şi documentaţia pentru organizarea procedurii de selecţie competitivă în vederea acordării drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de 800 MHz, 2600 MHz și 3400 – 3800 MHz pot fi consultate aici.