Industrie

Responsabilități în procesul de tranziție de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră

MSI

 • elaborarea Strategiei privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional
 • stabilirea taxelor de licență
 • adoptarea actelor normative necesare asigurării cadrului legal pentru tranziția la transmisia digitală terestră
 
ANCOM
 • repartizarea frecvențelor pe multiplexuri, conform actelor finale ale conferințelor mondiale de radiocomunicații ale UIT și deciziilor adoptate la nivelul Uniunii Europene referitoare la implementarea dividendului digital, precum și rezultatele obținute la coordonarea internațională a frecvențelor;
 • elaborarea calendarului și a condițiilor tehnice pentru acordarea multiplexurilor naționale de televiziune digitală și a multiplexurilor regionale/locale;
 • coordonarea și monitorizarea procesului de natură tehnică de tranziție de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră;
 • asigurarea unor condiții tehnice optime pentru derularea procesului de tranziție de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră;
 • acordarea licențelor de utilizare a frecvențelor în sistem digital terestru;
 • autorizarea tehnică a emisiilor digitale;
 • supravegherea și controlul respectării obligațiilor prevăzute în licențele de utilizare a frecvențelor în sistem digital terestru.
CNA
 • monitorizarea și asigurarea punerii în practică, împreună cu Ministerul Culturii, a politicilor audiovizuale asumate de România, a campaniilor de informare și mediatizare a procesului de tranziție de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră;
 • acordarea licențelor audiovizuale digitale în cadrul multiplexelor pentru serviciile media audiovizuale digitale;
 • stabilirea condițiilor pentru realizarea conținutului ce va fi transmis prin intermediul multiplexului MUX 1, free-to-air.