Industrie

Cod de Conduita

20.08.2014

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a adoptat Codul de conduită care va reglementa modalitatea de utilizare a numerelor naționale scurte interne și a codurilor scurte SMS/MMS folosite pentru jocuri, concursuri și diverse servicii oferite prin intermediul telefoanelor mobile.

Codul se aplică furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice şi furnizorilor de servicii cu valoare adăugată și aduce, printre altele, măsuri suplimentare de protejare a utilizatorilor, pentru a evita abuzurile sau fraudele asociate accesării serviciilor cu valoare adăugată.
Codul de conduită a fost adoptat de Autoritate prin Decizia nr. 1131/2014 privind adoptarea Codului de conduită pentru utilizarea numerelor naționale scurte interne și a codurilor scurte SMS/MMS în urma procesului de consultare publică.