Industrie

Tranziţia la televiziunea digitală terestră în România

În România, procesul de tranziţie de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră trebuie să se încheie la data de 17 iunie 2015 conform Acordului Geneva 2006 semnat de România şi Strategiei adoptată de guvern (aprobată prin Hotărârea de Guvern publicată în Monitorul oficial nr. 400 din 3.07.2013).

În implementarea strategiei, toţi cei implicaţi (CNA, ANCOM, furnizori) vor urmări să asigure o dezvoltare echilibrată a infrastructurii pentru furnizarea de servicii de televiziune în format digital pe întreg teritoriul ţării şi să asigure dezvoltarea unui mediu concurenţial, propice investiţiilor.

Pentru îndeplinirea acestor obiective, pot fi alocate prin procedura de selecţie 5 multiplexuri digitale naţionale în standard DVB-T2, patru în banda UHF şi unul în bandă VHF, precum şi multiplexuri regionale.

Licitaţia de televiziune digitală s-a finalizat

10.06.2014

În urma licitaţiei de televiziune digitală, au fost adjudecate trei multiplexuri de către Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. contra sumei de 1.020.002 € reprezentând taxă de licenţă. Compania a câştigat multiplexul acordat condiționat „free to air” şi alte două multiplexuri din banda UHF.

Taxa de licenţă trebuie achitată în următoarele 90 de zile calendaristice, după care, ANCOM va acorda Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii licenţele de utilizare a frecvenţelor radio în vederea operării celor trei multiplexuri naţionale de televiziune digitală. Licenţele sunt acordate pentru o perioadă de 10 ani şi vor intra în vigoare începând cu 17 iunie 2015.
Prin intermediul primului multiplex în UHF (MUX 1) „free to air”, Societatea Naţională de Radiocomunicaţii va avea obligaţia de transmitere în condiţii transparente, concurenţiale şi nediscriminatorii, a posturilor publice şi private de televiziune care se transmit în prezent în sistem analogic terestru, în conformitate cu prevederile Legii audiovizualului. De asemenea, acest multiplex va trebui să asigure o acoperire în recepţie fixă de 90% din populaţie şi 80% din teritoriu până la 31 decembrie 2016.
Pentru celelalte multiplexuri adjudecate, Societatea Naţională de Radiocomunicaţii va avea obligaţia ca, până la 1 mai 2017, să pună în funcţiune cel puţin 36 de emiţătoare pentru fiecare dintre reţelele corespunzătoare acestor multiplexuri, instalate câte unul în fiecare zonă de alocare.
În România, procesul de tranziţie de la emisia analogică terestră de televiziune la emisia digitală terestră trebuie să se încheie până la data de 17 iunie 2015, conform Acordului Geneva 2006 semnat de România şi Strategiei adoptată de Guvern. La data de 17 iunie 2015, orice transmisie analogică terestră va înceta, aceasta fiind înlocuită cu transmisia digitală terestră a programelor de televiziune şi servicii multimedia suplimentare.
Multiplexul digital reprezintă un grup de programe de radiodifuziune şi televiziune, servicii multimedia suplimentare şi alte date asociate de identificare transmise de la staţiile de emisie către utilizatorii finali pe cale radio terestră, utilizând modulaţie digitală în limitele unui canal de televiziune standard/bloc de frecvenţă.

Anunţ pentru organizarea procedurii de selecţie competitive în vederea acordării licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de televiziune

27.03.2014

 

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii din România (ANCOM) îi invită pe toţi cei interesaţi să ia parte la licitaţia în vederea acordării licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de televiziune.

Caietul de Sarcini poate fi obţinut, începând cu data de 27 martie 2014 de la sediul ANCOM din Bucureşti, Sector 3, Str. Delea Nouă nr. 2, sau, la solicitarea achizitorului transmis acestuia în format material sau electronic, pe baza prezentării de către persoana interesată a:

  • documentului justificativ prin care se confirmă plata unei sume nerambursabile de 4.000 lei, reprezentând contravaloarea caietului de sarcini, fie la casieria ANCOM din Str. Delea Nouă nr. 2, Sector 3, fie în contul ANCOM nr. RO03TREZ7005025XXX000274 deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, cod fiscal 14751237, urmând ca pe ordinul de plată să se specifice ca Beneficiar ANCOM, precum şi faptul că plata reprezintă contravaloarea caietului de sarcini;
  • împuternicirii persoanei delegate, în original, să ridice caietul de sarcini.
 
În cazul în care contravaloarea Caietului de sarcini este achitată din afara ţării, persoana interesată poate efectua plata sumei prevăzute în paragraful precedent, în euro, la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ziua plăţii, în contul RO86RNCB0082044181470003 deschis la Banca Comercială Română - Sucursala Unirea, cod fiscal 14751237, cod Swift RNCBROBU. Ordinul de plată trebuie să indice ANCOM ca Beneficiar, precum şi faptul că plata reprezintă contravaloarea caietului de sarcini.
Caietul de Sarcini poate fi ridicat de luni până joi între orele 09:00 şi 16:00 şi vineri între orele 09:00 şi 14:00 (ora locală).
 
Termenul limită pentru depunerea documentelor de candidatură şi a ofertelor iniţiale este 8 mai 2014, ora 17:00.


 

Documentaţie privind procedura de selecţie pentru acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de televiziune

Ştiri

6 iunie 2014

Licitaţia de televiziune digitală continuă cu runda de alocare detalii...

5 iunie 2014

Licitaţia de televiziune digitală continuă mâine cu o rundă suplimentară detalii...

4 iunie 2014

Mâine încep rundele primare de licitaţie pentru multiplexurile de televiziune digitală detalii...

20 mai 2014

Licitaţia pentru multiplexurile de televiziune digitală intră în rundele primare detalii...

15 mai 2014

Ambele companii care au depus oferte pentru multiplexurile de televiziune digitală sunt calificate detalii...

8 mai 2014

2 companii au depus oferte în cadrul licitaţiei pentru multiplexurile de televiziune digitală detalii...

27 martie 2014

ANCOM demarează licitaţia pentru multiplexurile de televiziune digitală detalii...

5 martie 2014

ANCOM finalizează documentaţia licitaţiei pentru acordarea multiplexurilor de televiziune digitală detalii...

28 ianuarie 2014

Taxele de licenţă pentru acordarea multiplexurilor de televiziune digitală terestră în consultare publică detalii...

28 noiembrie 2013

ANCOM propune regulile licitaţiei pentru acordarea multiplexurilor de televiziune digitală detalii...

PROIECT Documentaţie privind procedura de selecţie pentru acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de televiziune - consultare publică