Industrie

Litigiu RCS & RDS S.A. - UPC ROMÂNIA S.R.L.

Reclamantă-pârâtă:
Societatea RCS & RDS S.A.
 
Pârâtă-reclamantă:
Societatea UPC ROMÂNIA S.R.L.
 
Data înaintării sesizării:
4 august 2015
 
Data înaintării cererii reconvenționale:
31 august 2015
 
Descriere:
La data de 4 august 2015, reclamanta RCS & RDS S.A.(RCS & RDS) a înaintat ANCOM o sesizare împotriva UPC ROMÂNIA S.R.L.(UPC).
Prin intermediul sesizării, RCS & RDS a solicitat obligarea UPC la amendarea Acordului de interconectare existent între părți (denumit în continuare Acord) prin încheierea unui act adițional la Acord pentru a transpune în mod corespunzător prevederile Deciziei președintelui ANCOM nr. 364/2014 privind stabilirea tarifelor unor servicii de comunicații la nivel de gros pe baza unor modele de calculație a costurilor în sarcina RCS & RDS, inclusiv tarifele aferente serviciilor auxiliare interconectării.            
La data de 31 august 2015, UPC a formulat cerere reconvențională, prin intermediul căreia a solicitat:
  • constatarea de către ANCOM a neîndeplinirii de către reclamanta-pârâtă a obligației generale de negociere prevăzute de dispozițiile art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, în legătură cu modificarea arhitecturii de interconectare existente între părți; și
  • obligarea RCS & RDS la negocierea cu bună-credință în vederea încheierii unui act adițional la Acord, în termen de 45 de zile de la pronunțarea, respectiv comunicarea deciziei de soluționare a litigiului, prin care să fie agreată o nouă soluție tehnică de interconectare valabilă începând cu data de 12 februarie 2014 (data primei solicitări de modificare înaintate de către UPC către reclamantă), care să permită optimizarea costurilor.
Soluţia ANCOM:
  
Decizia preşedintelui ANCOM nr. 382/2017 privind soluţionarea litigiului dintre societatea societatea RCS & RDS S.A. și UPC ROMÂNIA  S.R.L.