Industrie

Litigiu RCS & RDS S.A. - VODAFONE ROMANIA S.A.

Reclamant:
RCS & RDS S.A.
 
Pârât:
VODAFONE ROMANIA S.A.
 
Data înaintării sesizării:
4 august 2015
 
Descriere:
La data de 4 august 2015, reclamanta RCS & RDS S.A. (RCS & RDS) a înaintat ANCOM o sesizare împotriva pârâtei VODAFONE ROMANIA S.A. (Vodafone), completată la data de 13 august 2015.
 
Reclamanta a solicitat ANCOM obligarea Vodafone la încheierea unui act adițional la Acordul de interconectare în vederea reglementării:
  1. În principal, a reconfigurării arhitecturii de interconectare conform Propunerii I formulate de reclamantă;
  2. În subsidiar, în măsura în care primul capăt de cerere va fi respins, reglementarea serviciului de interconectare în camera de tragere Vodafone conform Propunerii II formulate de reclamantă, prin creșterea și reconfigurarea capacității de interconectare;
  3. Stabilirea procedurii de dimensionare a viitoarelor creșteri de capacitate (numărului de fluxuri STM1) instalate pe suport RCS & RDS, necesară atât pentru gestionarea la parametri normali a volumelor curente de trafic, cât și pentru acoperirea creșterii de trafic estimate pentru următoarele 6 luni, conform previziunilor de trafic transmise de RCS & RDS către Vodafone. 
Soluţia ANCOM:  
Decizia președintelui ANCOM nr. 355/2016 privind soluţionarea litigiului dintre RCS & RDS S.A. şi VODAFONE ROMANIA S.A.