Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Industrie

Tarife pentru resursele de numerotaţie

Titularii LURN datorează anual ANCOM, pe întreaga durată de existenţă a dreptului de utilizare a resurselor de numerotaţie, următoarele tarife:

 

 

Domeniu

 

Bloc de numere

Tip servicii furnizate

 

0Z=02 şi 0Z=03

 

10.000 de numere geografice de 9 cifre (fără prefixul naţional 0)

 

pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte fixe

350 lei

 

10 numere geografice de 6 cifre (fără prefixul naţional 0)

 

servicii de interes general la nivel local

350 lei

 

10.000 de numere independente de locaţie

 

servicii de comunicaţii electronice furnizate, în principal, la puncte fixe

350 lei

0Z=07

1.000.000 de numere nongeografice

servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile

35.000 lei

100.000 de numere nongeografice

 

servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile de către furnizorii de reţele mobile virtuale

3.500 lei

0Z=08

 

1.000 de numere nongeografice

 

 

servicii diverse

350 lei

0Z=09

 

1.000 de numere nongeografice

 

servicii cu tarif special

900 lei

indicativ de selectare a transportatorului de forma 10xy(z) sau 16xy(z)

alocat individual

servicii de transport

3.500 lei

numere locale scurte de forma 0219PQ (M)

 

10 numere pentru Bucureşti şi judeţul Ilfov

 

servicii furnizate în prezent de S.C. ROMTELECOM S.A. prin intermediul numerelor locale scurte de forma 0219PQ (M) în Bucureşti şi judeţul Ilfov

350 lei

numere naţionale scurte de forma 118(xyz)

 

alocat individual

 

Numere naţionale pentru servicii de informaţii privind abonaţii

 

3.500 lei

numere naţionale scurte de forma 19vx

alocat individual

Numerele naţionale scurte pentru servicii de interes public la nivel naţional

350 lei

numere naţionale scurte de forma 19vxy

alocat individual

Numerele naţionale scurte pentru servicii de interes public la nivel naţional

350 lei

 Observaţii:

1. Pentru anul obţinerii resurselor de numerotaţie, tariful datorat este direct proporţional cu numărul lunilor rămase până la sfârşitul anului, luna obţinerii dreptului de utilizare a resurselor de numerotaţie fiind inclusă.

2. Pentru anul încetării dreptului de utilizare a resurselor de numerotaţie, tariful datorat este direct proporţional cu numărul lunilor scurse de la începutul anului până la încetare, luna încetării dreptului de utilizare fiind inclusă.

3. Pentru luna în care au fost emise LURN ca urmare a cedării dreptului de utilizare a anumitor resurse de numerotaţie, tariful de utilizare a resurselor de numerotaţie respective se datorează de către cedent. Începând cu luna următoare emiterii LURN ca urmare a cedării dreptului de utilizare a anumitor resurse de numerotaţie, tariful de utilizare a resurselor de numerotaţie respective se datorează de către cesionar.