Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Industrie

Planul Naţional de Numerotaţie

 

Planul naţional de numerotaţie (PNN) este documentul care stabileşte structura şi destinaţia resurselor de numerotaţie utilizate în România pentru serviciile de telefonie furnizate prin intermediul reţelelor publice fixe de comunicaţii electronice şi pentru serviciile de telefonie furnizate prin intermediul reţelelor publice mobile de comunicaţii electronice.

 

Resursele de numerotaţie incluse în PNN sunt: prefixul internaţional (în cazul României "00"), prefixul naţional "0", numerele naţionale semnificative (NSN), numerele naţionale scurte ztv(xyz), indicativele de selectare a transportatorului (de forma 10xy si 16xy).

 

Numerele naţionale semnificative sunt secvenţe de 9 cifre, de forma ZABPQMCDU, sau, în mod excepţional, de 6 cifre, de forma ZABPQM, unde primele cifre (Z, ZA, ZAB) oferă utilizatorului final informaţii în ceea ce priveşte aria geografica în care sunt situate punctele terminale apelate, categoriile de servicii furnizate sau modalitatea de tarifare a acestora, iar restul cifrelor reprezintă numărul de abonat. Numărul naţional semnificativ precedat de prefixul naţional "0" formează numărul naţional.

 

PNN fiind un plan de numerotaţie închis, originarea apelurilor către numerele din PNN se realizează prin formarea unui număr naţional sau a unui număr naţional scurt, cu excepţia situaţiilor de originare de apeluri prin procedura de selectare a transportatorului, când numărul naţional este precedat de indicativele de selectare a transportatorului.

 

Numere geografice naţionale pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte fixe, de forma 0ZABPQMCDU (10 cifre), din domeniile 0Z = 02 şi 0Z = 03.

 

Caracterul geografic al numărului este definit de indicativul de arie geografică A(B), iar valorile sale sunt A = 1 pentru municipiul Bucureşti şi judetul Ilfov şi AB = 30, …, 69 pentru celelalte judeţe.

 

În aceleaşi domenii sunt, de asemenea, alocabile numerele geografice naţionale de forma 0ZABPQM (7 cifre), cu B = 9 pentru Bucureşti / judetul Ilfov şi P = 9 pentru celelalte judeţe, pentru servicii de interes general la nivel local furnizate utilizatorilor finali dintr-o anumită arie geografică. Referirea la utilizatorii finali dintr-o anumită arie geografică este valabilă pentru toate numerele geografice, nu numai pentru cele de 7 cifre.

 

Numere naţionale independente de locaţie, de 10 cifre, din subdomeniile 0ZA = 037, 038 şi 039 alocaabile pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate, în principal, la puncte fixe. Punctul terminal al reţelei identificat de aceste numere neputand fii asociat unei anumite arii geografice.

 

Numere non-geografice naţionale, de 10 cifre, din domeniul 0Z = 06 şi 0Z = 07, pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile, printr-o reţea publică mobilă. Dintre acestea, numerele din subdomeniul 0ZA = 060 şi 0ZA = 070 sunt alocabile furnizorilor de reţele mobile virtuale (MVNO) – furnizori de servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile care nu deţin o licenţă de utilizare a frecvenţelor radio, ci furnizează servicii prin utilizarea unor elemente ale altor reţele publice mobile, pe baza unor acorduri încheiate cu operatorii acestor reţele.

 

Numere non-geografice naţionale, de 10 cifre, din domeniul 0Z = 08, pentru servicii diverse. Valorile cifrelor AB incluse în această categorie de numere identifică diverse servicii furnizate sau modalitatea de tarifare a acestora, după cum urmează:

Numerele din subdomeniul 0ZAB = 0800 sunt numere cu acces gratuit pentru apelant.

 

Numerele din subdomenile 0ZAB = 0801 şi 0803 sunt utilizate pentru accesul la servicii pentru care tariful apelului către aceste numere este partajat între apelant şi abonatul căruia i s-a asignat numărul respectiv.

 

În cazul serviciilor cu costuri partajate furnizate prin intermediul numerelor din subdomeniul ZAB = 801, tariful perceput apelantului nu poate depăşi tariful corespunzător unui apel local în interiorul reţelei.

 

În cazul serviciilor cu costuri partajate furnizate prin intermediul numerelor din subdomeniul ZAB = 803, tariful perceput apelantului nu poate depăşi tariful corespunzător unui apel naţional în interiorul reţelei.

 

Numerele pentru servicii cu costuri partajate pot fi utilizate şi ca numere de acces universal.

 

Numerele pentru servicii cu costuri partajate pot fi utilizate pentru terminarea apelurilor la puncte terminale de pe teritoriul României, precum şi pentru originarea cu ton intermediar a unor apeluri naţionale sau internaţionale.

 

Numerele din subdomeniul 0ZAB = 0805 sunt utilizate pentru servicii cu trafic atipic, pentru terminarea  apelurilor la puncte terminale aflate pe teritoriul României.

 

Numerele din subdomeniul 0ZAB = 0808 sunt utilizate pentru accesul indirect la servicii prin intermediul functiilor unei platforme inteligente. Prin intermediul acestor numere, pot fi furnizate serviciile de tip „Acasă direct”, precum şi serviciile a căror modalitate de plată o constituie cartelele virtuale sau cartelele preplătite.

 

Accesul la serviciul furnizat se realizează după autentificarea apelantului.

Accesul la platforma inteligentă prin intermediul acestei categorii de numere este gratuit pentru apelant, iar tariful datorat pentru efectuarea fiecărui apel va fi perceput apelantului identificat, modalitatea de plată fiind stabilită de către furnizorul de servicii.

 

Numerele din subdomeniul 0ZAB = 0870 sunt utilizate pentru accesul la servicii de transmisiuni de date şi la internet.

 

Numere non-geografice naţionale, de 10 cifre, din domeniul 0Z = 09 pentru servicii cu tarif special.

 

Numerele pentru servicii cu tarif special se alocă furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, în funcţie de serviciile de conţinut ce urmează a fi furnizate,  şi se utilizează de către aceştia pentru propriile servicii sau se asignează furnizorilor de servicii de conţinut, pentru furnizarea unor servicii la puncte terminale de pe teritoriul României.

Serviciile de conţinut care pot fi furnizate prin intermediul numerelor pentru servicii cu tarif special sunt:

  • divertisment, jocuri şi concursuri, prin intermediul numerelor din subdomeniul 0ZAB = 0900;
  • informaţii diverse (generale, de afaceri, de marketing, utilitare etc.), divertisment,
  • jocuri  şi concursuri, prin intermediul numerelor din subdomeniul 0ZAB = 0903;
  • divertisment pentru adulţi, prin intermediul numerelor din subdomeniul 0ZAB = 0906;

 

Numerele naţionale scurte sunt de forma generală Ztv(xyz), unde Z= 1, Z = 8, Z =

9, iar t poate lua valorile prevăzute în PNN, şi au o lungime de 3 – 6 cifre. Destinaţiile definite ale grupului zt incluse în PNN sunt următoarele:

a) numerele naţionale scurte de forma 11v (xyz) sunt utilizate pentru accesul la servicii de urgenţăşi la alte servicii armonizate la nivel european.

b) numerele naţionale scurte de forma 19vx sau de forma 19vxy sunt utilizate pentru furnizarea unor servicii de interes public la nivel naţional sau a unor servicii de interes general.

c) Numerele naţionale scurte interne de forma 12vx(y), 14vx(y), 15vx(y), 83vx(y), 84vx(y), 88v(x), 96vx(y), 97vx(y), 98vx(y) şi 99vx(y) sunt utilizate pentru furnizarea unor servicii cu valoare adăugată sau a unor servicii specifice de reţea.

 

Indicativele de selectare a transportatorului sunt de forma 10xysau 16xyşi au 4 cifre.

 

Indicativele de selectare a transportatorului de forma 10xy se utilizează pentru formarea cu ton intermediar a secvenţei numerice formate din acest indicativ  şi numărul national sau internaţional apelat.

 

Indicativele de selectare a transportatorului de forma 16xyse utilizează pentru formarea fără ton intermediar a secvenţei numerice formate din acest indicativ  şi numărul naţional sau internaţional apelat sau pentru preselectarea transportatorului.

 

Decizia preşedintelui ANCOM nr. 375/2013 este actul oficial prin care s-a adoptat Planul Naţional de Numerotaţie. Aceasta decizie abroga decizia 2895/2007.

 

Planul de migrare a serviciilor furnizate de S.C. Romtelecom S.A. prin intermediul numerelor locale scurte - aprobat cu anumite conditii de ANRCTI în 2008

Planul de migrare a serviciilor furnizate de S.C. Romtelecom S.A. prin intermediul numerelor locale scurte de 3 sau 4 cifre a fost elaborat în conformitate cu art. 30 din Decizia preşedintelui ANRCTI nr. 2.895/2007 privind Planul naţional de numerotaţie. Aprobarea sa de către ANRCTI a fost condiţionata de cerinţe suplimentare reflectate în anexa Licenţei de utilizare a resurselor de numerotaţie nr.13.25-30.04.2008, acordată Romtelecom.

Numerele scurte 1931 şi 1932 au fost utilizate tranzitoriu în această formă, până la 28.11.2009, conform prevederilor Deciziei preşedintelui ANRCTI nr.321/2008 privind alocarea şi utilizarea unor numere naţionale scurte pentru servicii armonizate la nivel european, cu modificările ulterioare. Serviciile furnizate prin intermediul acestor numere au fost transferate pe numerele naţionale scurte de forma 118(xyz) pentru servicii de informaţii privind abonaţii.