Industrie

Persoane cu dizabilitati

I. Măsuri adresate persoanelor cu dizabilități

 

Dispozițiile art. 63 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr.140/2012, cu modificările și completările ulterioare stabilesc faptul că:  „ANCOM ia măsuri pentru a asigura accesul utilizatorilor finali cu dizabilităţi la servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, inclusiv în ceea ce priveşte informaţiile contractuale aferente furnizate în temeiul art. 503-5011, în condiţii echivalente celor de care beneficiază ceilalţi utilizatori finali.

(2) ANCOM ia măsuri pentru a se asigura că utilizatorii finali cu dizabilităţi beneficiază de posibilitatea alegerii furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi a serviciilor oferite de aceştia, în condiţii echivalente cu cele disponibile pentru majoritatea utilizatorilor finali.”

De asemenea, dispozițiile art. 508 din OUG nr. 111/2011 prevăd, în sarcina furnizorilor de comunicații electronice, obligația de a pune la dispoziția utilizatorilor cu dizabilități, „la cerere, într-un format accesibil și relevant”, informațiile prevăzute în cadrul Secțiunii 1 - Contractele a Capitolului V- Drepturile utilizatorului final. Totodată, în temeiul prevederilor art. 60 alin. (2) și (5) din același act normativ, furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, altele decât serviciile de transmisie utilizate pentru furnizarea de servicii între dispozitive, au obligația de a pune la dispoziția publicului informațiile prevăzute de art. 60 alin. (1) din OUG nr. 111/2011 într-o formă clară, completă, actualizată, care poate fi citită optic și într-un format accesibil și relevant pentru utilizatorii finali cu dizabilități. 

În baza acestor prevederi legale și în considerarea oportunității impunerii unor măsuri în beneficiul persoanelor cu dizabilități, Autoritatea a stabilit o serie de măsuri adresate acestora, astfel cum prevede Decizia președintelui ANCOM nr. 74/2023[i]. Prin intermediul acestor prevederi au fost stabilite facilități generale în scopul asigurării unui nivel optim de acces al persoanelor cu dizabilități la serviciile de comunicații electronice, precum și a unui nivel ridicat de informare prin modalități care să răspundă nevoilor acestora, cum ar fi:

  a) posibilitatea utilizatorului final cu dizabilități de a adresa eventuale solicitări sau reclamații, atât telefonic, cât și prin intermediul poștei electronice, inclusiv prin intermediul unei persoane desemnate de acesta în acest scop, dacă solicitantul a desemnat o astfel de persoană;

b) accesul cu prioritate al utilizatorilor finali cu dizabilități în ceea ce privește rezolvarea cazurilor privind instalarea și configurarea serviciilor și echipamentelor terminale, privind eventuale deranjamente ale serviciilor contractate, dar și în cazul mutării serviciilor, în cazul în care aceste servicii sunt disponibile și celorlalți utilizatori finali;

c) accesul la serviciul de relații cu clienții prin modalități specifice adaptate necesităților tuturor categoriilor de utilizatori finali cu dizabilități, inclusiv prin intermediul unui serviciu de mesagerie pentru utilizatorii cu dizabilități auditive, în aceleași condiții comerciale oferite celorlalți utilizatori finali.

Totodată, ANCOM a stabilit o serie de obligații pe care furnizorii vor trebui să le respecte astfel încât persoanele cu dizabilități să poată accesa cu ușurință informațiile relevante din domeniu prin modalitățile specifice, cum ar fi:

a) prin intermediul mai multor canale senzoriale, spre exemplu, dar fără a se limita la acesta, prin furnizarea de fișiere electronice și pagini de internet care să poată fi citite de un calculator ce utilizează cititoare de ecran, astfel încât persoanele nevăzătoare să poată utiliza informațiile;

b) prin prezentarea cu caractere de dimensiuni și tipuri adecvate, ținând cont de condițiile de utilizare previzibile și folosind un contrast suficient, precum și o spațiere ajustabilă între litere, rânduri și paragrafe, spre exemplu, dar fără a se limita la acesta, prin oferirea posibilității ca textul să fie citit de persoane cu deficiențe de vedere.

De asemenea, utilizatorii cu dizabilități beneficiază de anumite pachete de servicii oferite de furnizorii de servicii de comunicații la puncte mobile, disponibile exclusiv la nivel național, având în componență următoarele beneficii minime:

a) pentru utilizatorii finali cu dizabilități auditive și/sau de vorbire, un număr nelimitat de SMS-uri utilizabile în rețeaua proprie și 300 de SMS-uri utilizabile în rețelele naționale la un tarif recomandat de 4 euro/lună, inclusiv TVA, și, la cererea utilizatorului, un volum de date de 5 GB, la un tarif recomandat de 2 euro/lună, inclusiv TVA, tariful total recomandat al pachetului fiind de 6 euro/lună, inclusiv TVA;

b) pentru utilizatorii finali cu dizabilități vizuale, 2.000 de minute utilizabile în rețeaua proprie și 500 de minute utilizabile în rețelele naționale la un tarif recomandat de 2 euro/lună, inclusiv TVA, și, la cererea utilizatorului, un volum de date de 5 GB, la un tarif recomandat de 2 euro/lună, inclusiv TVA, tariful total recomandat al pachetului fiind de 4 euro/lună, inclusiv TVA.

 

[i] Detaliile privind toate măsurile stabilite de ANCOM în beneficiul persoanelor cu dizabilități, precum și termenele de implementare a obligațiilor corespondente, sunt disponibile aici.

 


 

II. Baza de date GARI

III. Aplicație dedicată persoanelor cu dizabilități auditive