Industrie

Reclamant - pârât
S.C. Vodafone Romania S.A.  

 

Pârât - reclamant
S.C. Romtelecom S.A.


Data înaintarii sesizarii
6 martie 2007

 

Data înaintarii cererii reconventionale
29 martie 2007


Descriere

 

La data de 6 martie 2007, S.C. Vodafone Romania S.A. (Vodafone), cu sediul în Bucuresti, Piata Charles de Gaulle nr. 15, sector 1, a introdus la Autoritatea Nationala pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei (ANRCTI) o sesizare împotriva pârâtei S.C. Romtelecom S.A. (Romtelecom), cu sediul în Bucuresti, Str. Gârlei nr. 1B, sector 1, solicitând prin aceasta, în temeiul dispozitiilor art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora, aprobata, cu modificari si completari, prin Legea nr. 527/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, stabilirea tarifului pentru serviciul de interconectare în vederea terminarii la puncte fixe în reteaua sa a apelurilor originate în reteaua Romtelecom la valoarea de 3 Eurocenti/minut. Sesizarea a fost înregistrata la ANRCTI cu nr. 7/200905/06.03.2007.

La data de 29 martie 2007, o data cu transmiterea raspunsului la sesizarea Vodafone, Romtelecom a formulat cerere reconventionala, prin care a solicitat obligarea reclamantei la plata de despagubiri reprezentând diferenta dintre contravaloarea serviciilor de interconectare în vederea terminarii apelurilor catre serviciile de informatii furnizate la numerele 921 (Serviciul asistenta deranjamente), 922 (Serviciul asistenta deranjamente ISDN), 930 (Ghidul serviciilor S.C. Romtelecom S.A.), 958 (Ora exacta) si 959 (Prognoza meteo), catre serviciile de informatii abonati furnizate la numerele 931 si 932 si catre serviciile de urgenta furnizate la numerele 955 (Politie), 961 (Salvare) si 981 (Pompieri), prestate în perioada 1 ianuarie 2004 – 15 august 2006, precum si a serviciului de interconectare în vederea terminarii apelurilor catre numarul unic pentru apeluri de urgenta „112” prestat în perioada 17 aprilie 2005 – 15 august 2006, la nivelul tarifelor prevazute în „Oferta de referinta pentru interconectare a S.C. Romtelecom S.A.” (denumita în continuare ORI), si contravaloarea acestor servicii la nivelul tarifelor stabilite în cuprinsul acordului de interconectare încheiat între parti la data de 6 august 1997 si al actelor aditionale subsecvente. Cererea reconventionala a fost înregistrata la ANRCTI cu nr. 7/201432/29.03.2007.

Solutia ANRCTI privind sesizarea Vodafone

Decizia presedintelui ANRCTI nr.3048/2007

 

Solutia ANRCTI privind cererea reconventionala a Romtelecom


Decizia presedintelui ANRCTI nr. 3028/2007