Industrie

Litigiu COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI S.A.- TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A

Reclamanta-pârâtă:

Societatea COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI S.A.

Pârâta-reclamantă:

Societatea TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

Data înaintării sesizării:

15 februarie 2021

Data înaintării cererii reconvenționale:

30 martie 2021

Descriere:

La data de 15.02.2021, societatea COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI S.A. (CTP Iași) a înaintat o sesizare împotriva TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. (Telekom), prin care a solicitat ANCOM:

1.    Obligarea Telekom să achite, începând cu data de 01.07.2020 și până la data de 31.12.2020, suplimentar tarifului de acces, o taxă de gestionare a contractului reprezentând 5% din valoarea lunară a chiriei (exclusiv TVA) pentru cele 280 elemente rețea fir contact (stâlpi), chirie stabilită conform Contractului nr. 64 din 01.10.2016;

2.    Obligarea Telekom să încheie, pentru perioada începând cu data de 01.01.2021 și până la organizarea licitației menționate în adresa inițială, un contract care să prevadă, în plus față de plata chiriei pentru cei 280 de stâlpi, și următoarele obligații:

i)       Începând cu data de 01.01.2021, LOCATARUL îi va achita LOCATORULUI o taxa de gestionare a contractului reprezentând 5% din valoarea lunară a chiriei (exclusiv TVA);

ii)            Începând cu data de 01.01.2021, LOCATARUL va constitui o garanție materială în valoare echivalentă a două chirii lunare, prin orice instrument de garantare emis în condițiile legii (numerar sau instrumente bancare);

iii)           Facturarea se va face în avans în primele 10 zile ale lunii curente pentru luna următoare și se va achita în termen de 15 zile de la data emiterii facturii, urmând ca în cazul neplății, din ziua a 16-a, să se aplice penalizări de 0,03% pe zi.

3.   În caz contrar, să oblige Telekom să-și demonteze de îndată instalația de pe stâlpii administrați de Compania de Transport Public Iași S.A. sau să autorizeze pe aceasta din urmă să o demonteze, fără vreo altă somație, pe cheltuiala Telekom.

La data de 30.03.2021, Telekom a solicitat ANCOM pronunțarea unei hotărâri prin care CTP Iași să fie obligată la acordarea accesului Telekom la infrastructura sa prin semnarea unui act adițional sau a unui nou contract, în condițiile negociate și agreate, cu respectarea prevederilor legale și fără introducerea abuzivă a taxei de gestionare a contractului până la soluționarea pe fond a litigiului.

La data de 30.09.2021, CTP Iași a renunțat la soluționarea litigiului de către ANCOM.

Soluţia ANCOM:

Decizia președintelui ANCOM nr. 624/2021  privind soluționarea litigiului dintre COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI S.A. și TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.