Industrie

S.C. Aietes Telecom Galati Filiala Tulcea S.R.L. - S.C. Romtelecom S.A.

Reclamant
S.C. Aietes Telecom Galati Filiala Tulcea S.R.L.

Pârât
S.C. Romtelecom S.A.

Data înaintarii sesizarii
2 iunie 2003

Descriere
S.C. Aietes Telecom Galati Filiala Tulcea S.R.L. solicita negocierea si încheierea unui contract de interconectare între retelele celor doi furnizori conform art.3 si art.4 alin.(1) lit.a) din Ordonanta privind accesul si art.4 alin.1 lit.a) din Decizia presedintelui ANRC nr.147/2002, precum si impunerea S.C. Romtelecom S.A. sa respecte anumite dispozitii legale pretins a fi încalcate de catre acesta.
S.C. Aietes Telecom Galati Filiala Tulcea S.R.L. doreste sa ofere serviciul de terminare a convorbirilor telefonice (internationale) de tip „PC to Phone” sosite în reteaua Aietes prin protocol VoIP având ca destinatii finale abonati ai retelelor de telefonie vocala din România.
Tipul de interconectare solicitat este la nivel national la sediul S.C. Aietes Telecom Galati Filiala Tulcea S.R.L. prin intermediul a doua canale de 2Mb/s E1 de tip PRA ISDN CLIR interconectate în nodul zonal Galati în vederea terminarii la puncte fixe a apelurilor telefonice în reteaua Romtelecom sosite în reteaua Aietes prin protocol VoIP, de tip „PC to Phone”.
S.C. Aietes Telecom Galati Filiala Tulcea S.R.L. doreste negocierea si încheierea unui acord de interconectare pe baza ORI. S.C. Romtelecom S.A. pretinde ca ORI este inaplicabil în situatia terminarii de apeluri originate în afara României (S.C. Aietes Telecom Galati Filiala Tulcea S.R.L. este obligat sa faca dovada originarii apelurilor din România). Pentru prestarea acestui tip de serviciu S.C. Romtelecom S.A. are disponibil un „contract pentru furnizarea serviciilor de Internet prin care se asigura telefonie vocala destinata publicului” (beneficiarul termina apelurile ca abonat al S.C. Romtelecom S.A. prin intermediul unor fluxuri ISDN).

Solutia ANRC
Decizia presedintelui ANRC nr.791/2003 privind solutionarea litigiului dintre S.C. Aietes Telecom Galati filiala Tulcea S.R.L. si S.C. Romtelecom S.A.

Links