Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Industrie

Jammere (aparate de bruiaj)

Jammerele - apărând la ofertanţi cu diferite denumiri: dispozitiv bruiaj GSM/3G/4G, GSM/3G/4G jammer, bruiaj telefon mobil, bruiaj GPS etc. - sunt declarate în cadrul Uniunii Europene ca fiind dispozitive neconforme cu unele dispoziţii existente în legislaţia comunitară de armonizare.
 
Jammerele pot avea efectul apariţiei unui număr mare de zone unde (i) nu se mai poate asigura acoperirea cu servicii de telefonie mobilă, având în același timp ca efect reducerea calităţii acestor servicii, şi (ii) intervine imposibilitatea accesului la serviciile de urgenţă, conducând în final la neîndeplinirea obligaţiilor legale pe care operatorii de reţele mobile le au, conform licenţelor de utilizare a spectrului, în ce priveşte acoperirea garantată.
 
Utilizarea acestor dispozitive este interzisă în toate statele membre ale Uniunii Europene, deci şi în România!
Deoarece jammerele cauzează interferenţe prejudiciabile comunicaţiilor radio autorizate, adică perturbă sau împiedică funcţionarea normală a comunicaţiilor care utilizează frecvenţe radio, acestea sunt considerate dispozitive care nu pot fi conforme cu dispoziţiile Directivei 2014/53/UE privind echipamentele radio, transpusă în legislaţia naţională prin Hotărârea Guvernului nr. 740/2016.
 
Pe teritoriul României sunt interzise fabricarea, importul, deţinerea, publicitatea, introducerea pe piață, punerea la dispoziție pe piață, punerea în funcțiune și/sau utilizarea echipamentelor radio sau dispozitivelor destinate să producă interferențe prejudiciabile (jammere). Astfel, fabricarea, deţinerea, importul, publicitatea, introducerea pe piață, punerea la dispoziție pe piață și/sau utilizarea jammerelor constituie contravenţie conform art. 51 alin. (1) pct. 40 şi se sancţionează conform art. 51 alin. (2) pct. 21 și art. 53 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2016.
 
S-a constatat că jammerele sunt, în mod obişnuit, uşor disponibile pe piaţa europeană prin intermediul site-urilor web, al platformelor de comercializare pe Internet şi al surselor convenţionale de vânzări cu amănuntul. Ca urmare, este relativ simplu să se obţină acest tip de produs, care îşi are originea predominant în Orientul Îndepărtat. Tehnicile de distribuţie sunt astfel aranjate, încât să se evite intervenţia autorităţilor, fapt ce conduce la simplificarea transportului şi, cel mai adesea, identităţile şi paginile de Internet în cauză sunt false sau eronate.
Proliferarea acestui tip de dispozitive are loc într-un ritm ridicat pentru toate statele membre ale Uniunii Europene şi justifică o abordare transfrontalieră consolidată.
 
Ţinând cont de cele de mai sus, cea mai practică abordare pentru coordonarea la nivelul Uniunii Europene a supravegherii pieţei constă în impunerea conformităţii pe baze comune, în principal prin creşterea nivelurilor existente de cooperare în cadrul grupului de cooperare administrativă ale autorităţilor de supraveghere a pieţei (ADCO-RED).
 
Prin urmare, dacă astfel de produse apar pe piaţa Uniunii Europene, autorităţile din statele membre care supraveghează piaţa au, în conformitate cu prevederile Directivei 2014/53/UE, obligaţia de a acorda operatorului economic în cauză sancțiunea de retragere de pe piaţă și/sau de rechemare.
 
ANCOM este pregătită să acţioneze în concordanţă cu abordarea comună privind jammerele (dispozitive de bruiaj) convenită de autorităţile de supraveghere a pieţei din statele membre ale Uniunii Europene.
 
ANCOM desfășoară acţiuni de control în concordanţă cu Planul sectorial de supraveghere a pieţei, precum şi pornind de la informaţii despre utilizarea unor asemenea dispozitive de bruiaj.
 
În urma acţiunilor de control, pe baza informaţiilor puse la dispoziţie de ANCOM în conformitate cu reglementările naţionale în vigoare, MCSI a emis ordinele de ministru nr. 886/2010 şi nr. 953/2010 privind retragerea de pe piaţă, interzicerea comercializării şi utilizării echipamentelor destinate pentru bruierea semnalului GSM/3G (jammere), introduse pe piaţa din România.
 
De asemenea, ca o modalitate proactivă, ANCOM a dispus retragerea de pe mai multe site-uri web din România a anunţurilor de vânzare a unor astfel de dispozitive. Astfel, au fost atenţionaţi administratorii următoarelor pagini de Internet:
 
1. S.C. ALTERSOFT S.R.L. - www.aaz.ro
2. S.C. ARTINVEST S.R.L. - www.totcedoresti.ro
3. S.C. ASESOFT NET S.R.L - www.anunturi.shopmania.ro
4. S.C. AXELLO COMMUNICATIONS S.R.L. - www.bizoo.ro
5. Bogdan Bot -www.hi-tech-shop.ro
6. S.C. ETUSOFT S.R.L. - www.oradea-online.ro
7. S.C. KEVIN SOFTWARE & DESIGN S.R.L. - www.trompeta.ro
8. S.C. SOFTWAY S.R.L. - www.anunturi.price.ro
9. S.C. STANDARD MEDIA COMPANY S.R.L. - www.publicitare.ro
10. CONPRESS ADVERTISING - www.anunturi.telegrafonline.ro
11. S.C. WEST TIPO INTERNATIONAL S.A. - www.publivest.com
12. S.C. MICRO WORLD S.R.L. - www.microworld.ro
13. Victor Glijin - www.regielive.ro
14. Adrian Perse - www.n-anunturi.com
15. Minco Vasiliev - www.spy.store.ro