Industrie

Finanţarea serviciul universal

Costul net al furnizarii serviciului universal este reprezentat de diferenta dintre costurile eficiente de furnizare a serviciilor pentru care a fost solicitata desemnarea si veniturile generate de furnizarea acestor servicii (inclusiv beneficiile obtinute ca urmare a detinerii calitatii de furnizor de serviciu universal – notorietate, ubicuitate, garantia calitatii serviciilor certificata de respectarea conditiilor minime impuse prin decizia de desemnare etc.) la care se adauga diferenta pozitiva dintre veniturile obtinute din furnizarea altor servicii de comunicatii electronice decat cele incluse in sfera serviciului universal catre utilizatorii finali din localitatea pentru care a fost desemnat furnizorul de serviciu universal si costurile eficiente ale furnizarii acestor servicii.
 
Compensarea costului net se realizeaza doar la cererea furnizorului de serviciu universal. In acest sens, furnizorul de serviciu universal va avea obligatia de a transmite situatia privind costurile, veniturile si capitalul angajat doar in cazul in care solicita compensarea acestui cost net.
 
Compensarea costului net al furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal se realizeaza prin intermediul unui mecanism de finantare, administrat de ANCOM, ale carui resurse financiare provin din contributiile furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice si ale furnizorilor de servicii de telefonie destinate publicului. Pentru necesitatile certe de finantare a serviciului universal, ANCOM va percepe de la furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si de la furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului un anumit procent din cifra de afaceri, din care s-au scazut in prealabil veniturile provenite din furnizarea accesului pe piata de gros, inclusiv din serviciile de interconectare si din serviciile de roaming oferite, precum si din furnizarea serviciilor de retransmisie a programelor audiovizuale pe piata cu amanuntul.
 
Pentru a nu ridica o bariera la intrarea pe piata, ANCOM considera ca la acest mecanism trebuie sa contribuie doar furnizorii cu o cifra de afaceri inregistrata in anul precedent mai mare sau egala cu 3.000.000 euro. Este putin probabil ca o astfel de cifra de afaceri sa fie atinsa de noii intrati pe piata inca din primul an.
Alternativ, īn locul cifrei de afaceri, īn vederea determinării furnizorilor obligaţi la plata contribuţiei, precum şi īn vederea stabilirii cuantumului contribuţiei, furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului pot solicita luarea īn considerare a veniturilor rezultate exclusiv din furnizarea de reţele sau servicii de comunicaţii electronice. Īn situaţia īn care se va alege această a doua variantă, furnizorii vor fi obligaţi să ţină contabilitatea īn mod distinct īn ceea ce priveşte veniturile obţinute din furnizarea de reţele sau servicii de comunicaţii electronice, īn acelaşi mod īn care acest lucru s-ar realiza dacă aceste activităţi ar fi desfăşurate de entităţi cu personalitate juridică distinctă.
 
Necesarul de finanţare va fi stabilit anual prin īnsumarea costurilor nete rezultate īn condiţiile prevăzute īn deciziile de desemnare, īn acest fel elimināndu-se posibilitatea ca o parte din fondurile colectate să rămānă neutilizate.
 
Furnizorului de serviciu universal i se va vira suma ce constituie costul net al furnizării serviciilor incluse īn sfera serviciului universal īntr-un termen rezonabil, care asigură colectarea corespunzătoare de către ANCOM a contribuţiilor individuale datorate de furnizorii obligaţi la compensarea costului net al furnizării serviciului universal.
 
Contribuţiile colectate de la furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de la
furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului, īn temeiul Deciziei preşedintelui ANRC nr. 1074/2004, au determinat existenţa unui sold pozitiv pentru finanţarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal.
 
Prin urmare, ANCOM propune ca dispoziţiile cap. V din proiectul de decizie referitoare la contribuţiile datorate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului să se aplice doar īn momentul īn care se estimează că necesarul de compensare al costului net total va depăşi disponibilul existent. Astfel, mecanismul de finanţare se va aplica de la o dată ulterioară, care se va stabili prin decizie a preşedintelui ANCOM. Momentul de la care furnizorii vor avea obligaţia să respecte dispoziţiile cap. V referitoare la finanţare va fi stabilit īn avans, astfel īncāt aceştia să beneficieze de un orizont de timp predictibil īn care să ia măsurile necesare pentru a asigura respectarea prevederilor deciziei.