Free cookie consent management tool by TermsFeed Actualizare preferințe cookie-uri
Industrie

Informatii pe care companiile au obligatia sa le transmita catre ANCOM - date statistice generale

Categoria de furnizori

Obiectul obligatiei de informare

Periodicitatea si termenul limita

Modalitatea de transmitere

Temeiul legal

Furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice Rețele publice de comunicații electronice sau servicii de comunicații electronice destinate publicului, cu excepția serviciilor de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere Datele statistice privind veniturile și investițiile prevazute în anexele nr. 1–14: anual, pâna la data de 31 mai, pentru perioada de raportare cuprinsa între 1 ianuarie și 31 decembrie.
Celelalte date statistice prevazute în anexele nr. 1–14, respectiv datele statistice prevazute în anexa nr. 15: semestrial, astfel:
a) pâna la data de 10 august, pentru perioada de raportare cuprinsa între 1 ianuarie și 30 iunie;
b) pâna la data de 10 februarie, pentru perioada de raportare cuprinsa între 1 iulie și 31 decembrie.
Transmiterea datelor statistice prevazute în anexele nr. 1–15 se realizeaza prin intermediul unei aplicații informatice disponibile pe pagina de internet a ANCOM sau prin accesarea link-ului https://statistica.ancom.ro/sscpds/raporteaza, sub forma înscrisului în forma electronica, caruia i s-a încorporat, atașat ori i s-a asociat logic o semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la data transmiterii și generata cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnaturii electronice, în condițiile stabilite prin decizia președintelui ANCOM. Decizia presedintelui ANCOM nr.333/2013
Furnizorii de servicii poștale

Servicii poștale prestate în nume propriu, care au avut ca obiect trimiteri poștale, din care:
- trimiteri de corespondența
- imprimate
- pachete mici (doar operatorul desemnat de România ca parte a Convenției Poștale Universale)
- colete
- saci „M” (doar operatorul desemnat de România ca parte a Convenției Poștale Universale)
- mandate poștale pe suport hârtie
- cecograme
- publicitate prin poșta adresata
- taloane de plata a drepturilor de protectie sociala si documente de informare întocmite de Casa Nationala de Pensii Publice (doar operatorul desemnat ca furnizor de serviciu universal)


Servicii poștale prestate în calitate de subcontractor, în numele și pe seama unui alt furnizor de servicii poștale


Servicii prestate în calitate de revânzator de servicii poștale prestate de un furnizor de servicii poștale


Servicii conexe serviciilor poștale

Pentru perioada de referința reprezentata de anul calendaristic anterior, furnizorii de servicii poștale au obligația de a raporta anual, pâna la data de 15 martie, datele statistice prevazute în anexele nr. 1-9. Transmiterea datelor statistice prevazute în anexele nr. 1–9 se realizeaza prin intermediul unei aplicații informatice disponibile pe pagina de internet a ANCOM sau prin accesarea link-ului https://statistica.ancom.ro/sscpds/raporteaza, sub forma înscrisului în forma electronica, caruia i s-a încorporat, atașat ori i s-a asociat logic o semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la data transmiterii și generata cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnaturii electronice, în condițiile stabilite prin decizia președintelui ANCOM. Decizia presedintelui ANCOM nr.388/2020

 

Descarcă aici Decizie 333/2013 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului