Industrie

Informaţii pe care companiile au obligaţia să le transmită către ANCOM - contracte şi modificarea unor date

Categoria de furnizori
Obiectul obligaţiei de informare
Termenul
Modalitatea de transmitere
Temeiul legal
Furnizorii de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice
 
a) orice modificare a datelor cuprinse īn formularul-tip al notificării sau īn fişa de descriere a reţelelor şi serviciilor;
 
b) o copie a contractului privind dreptul de acces pe proprietăţi, īncheiat cu titularul dreptului de proprietate sau de administrare asupra imobilelor proprietate publică;
 
c) o copie de pe fiecare dintre acordurile de acces la segmentul spaţial īncheiate cu operatorii sateliţilor respectivi.
 
a) īn termen de 10 zile de la data apariţiei, respectiv de la data īnregistrării la instituţiile abilitate, după caz;
 
b) īn termen de 30 de zile de la data īncheierii acestui contract sau de la data comunicării unei hotărāri judecătoreşti care ţine loc de contract, după caz;

c) īn termen de 30 de zile de la īncheierea acestora.
  
 
 
a) Art. 10 alin.(1), (2) şi (5) din Decizia preşedintelui ANCOM nr.987/2012;
 
b) Pct.3.15.1 lit.a) din Anexa nr.1 la Decizia preşedintelui ANCOM nr.987/2012;
 
c) Pct.3.15.1 lit.c) din Anexa nr.1 la Decizia preşedintelui ANCOM nr.987/2012.
 
Categoria de furnizori
 
Obiectul obligaţiei de informare
 
Termenul
 
Modalitatea de transmitere
 
Temeiul legal
 
Furnizorii de servicii poştale
 
a) orice modificare a datelor cuprinse īn notificare
 
a) īn termen de 15 zile de la data apariţiei, respectiv de la data īnregistrării la instituţiile abilitate, după caz
 
 
a) Art. 8 alin.(1) din Decizia preşedintelui ANCOM nr. 313/2017
 
b)  orice modificare a condiţiilor generale privind furnizarea serviciilor poştale b) īn termen de 15 zile de la data īnceperii prestării serviciilor poştale īn conformitate cu respectivele condiţii generaleprivind furnizarea serviciilor poştale
 
b) Art. 8 alin.(2) din Decizia preşedintelui ANCOM nr. 313/2017
  C) orice modificare cu privire la punctele de acces ori de contact fixe deservite de personal sau la alte construcții aparținānd rețelei poștale  c) īn termen de 15 zile lucrătoare de la momentul apariţiei modificării ori de la data operării efective a respectivelor elemente componente ale reţelei poştale, după caz     c) Art. 8 alin.(3) din Decizia preşedintelui ANCOM nr. 313/2017