Industrie

Compensarea costului net aferent anului 2017

ANCOM a primit în data de 14 august 2018 o cerere din partea Companiei Naționale Poșta Română pentru compensarea costului net, împreună cu situația privind costurile, veniturile și capitalul angajat aferente furnizării serviciilor din sfera serviciului universal pentru anul 2017 și, ulterior, un raport de constatări faptice întocmit de către un auditor independent necesar pentru verificarea cererii de compensare a costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal.

 
ANCOM a analizat în detaliu datele și ipotezele utilizate de CNPR în procesul de întocmire a cererii de compensare a costului net, precum și metodologia și calculul efectiv al costului net și a informațiilor suplimentare puse la dispoziție de CNPR. Acolo unde a fost necesar au fost efectuate ajustări asupra datelor și calculului efectiv al valorii costului net, astfel încât suma finală rezultată în urma acestui proces complex să reflecte valoarea costului net aferent furnizării serviciilor din sfera serviciului universal în anul 2017.
 
De asemenea, ANCOM a analizat caracterul de sarcină injustă conform criteriilor legale de evaluare. Analiza celor două criterii a demonstrat faptul că sunt îndeplinite cumulativ condițiile necesare stabilirii caracterului de sarcină injustă a costului net aferent furnizării serviciului universal în anul 2017, menționate la art. 14 alin. (2)1 din Decizia preşedintelui ANCOM nr. 541/2013, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, obligațiile rezultând din calitatea de furnizor de serviciu universal au constituit o sarcină injustă pentru CNPR în anul 2017, în consecință acesta poate fi compensat.
 
Informații suplimentare privind evaluarea costului net aferent anului 2017 pot fi consultate în Referatul de aprobare al Deciziei președintelui ANCOM nr. 808/2020 privind cererea de compensare a costului net aferent furnizării serviciilor poștale din sfera serviciului universal în anul 2017.