Industrie

Compensarea costului net aferent anului 2016

ANCOM a primit în data de 14 august 2017 o cerere din partea Companiei Nationale Posta Romana pentru compensarea costului net, împreună cu situația privind costurile, veniturile și capitalul angajat aferente furnizării serviciilor din sfera serviciului universal pentru anul 2016 și un raport întocmit de către un auditor independent necesar pentru verificarea cererii de compensare a costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal.
 
ANCOM a analizat datele și ipotezele utilizate de CNPR în procesul de întocmire a cererii de cost net, precum și metodologia și calculul efectiv al costului net și a informațiilor suplimentare puse la dispoziție de CNPR. Acolo unde a fost necesar au fost efectuate, în baza unor surse alternative de informații, ajustări asupra datelor, ipotezelor și calculului efectiv al unor parametri, astfel încât suma finală rezultată în urma acestui proces complex să reflecte valoarea costului net aferent furnizării serviciilor din sfera serviciului universal în anul 2016.
 
De asemenea, ANCOM a analizat caracterul de sarcină injustă conform criteriilor legale de evaluare. Analiza celor două criterii a demonstrat faptul că nu sunt îndeplinite cumulativ condițiile necesare stabilirii caracterului de sarcină injustă a costului net aferent furnizării serviciului universal în anul 2016, menționate la art. 14 alin. (2)1 din Decizia preşedintelui ANCOM nr. 541/2013. Astfel, obligațiile rezultând din calitatea de furnizor de serviciu universal nu au constituit o sarcină injustă pentru CNPR în anul 2016, în consecință acesta nu va fi compensat.
 

Informații suplimentare privind evaluarea costului net aferent anului 2016 pot fi consultate în Referatul de aprobare al Deciziei președintelui ANCOM nr. 438/2018 privind cererea de compensare a costului net aferent furnizării serviciilor poștale din sfera serviciului universal în anul 2016.