Industrie

Producătorii de echipamente

Producătorii joacă un rol crucial în asigurarea faptului că produsele, deci și echipamentele, care sunt introduse pe piața Uniunii Europene sunt conforme și, implicit, sigure. Ei trebuie să verifice dacă produsele lor îndeplinesc cerințele esențiale privind siguranța și sănătatea utilizatorilor și a oricărei altei persoane, de protecție privind compatibilitatea electromagnetică, precum și de utilizare eficientă a spectrului radio.
 

Astfel, este responsabilitatea producătorului să realizeze evaluarea conformității, să întocmească documentația tehnică, să aplice marcajul pe produs și, acolo unde este obligatoriu, să redacteze o declarație de conformitate.

 

Numai atunci acest produs poate fi comercializat pe piața UE!