Industrie

Importanța marcajului CE

Marcajul (conformitate europeană) este un indicator cheie al conformității unui produs cu legislația Uniunii Europene și permite libera circulație a acestuia în Uniunea Europeană. Marcajul certifică faptul că un produs îndeplinește cerințele esențiale privind siguranța și sănătatea utilizatorilor și a oricărei alte persoane și poate fi comercializat și pus în funcțiune pe piața Uniunii Europene.

Comisia Europeană a dezvoltat un website dedicat marcajului , care oferă informații producătorilor, importatorilor și distribuitorilor privind responsabilitățile pe care le au atunci când introduc un produs pe piața Uniunii Europene. De asemenea, aici sunt disponibile informații destinate utilizatorilor finali cu privire la drepturile și avantajele pe care le au datorită marcajului .

Marcajul apare pe multe dintre produsele comercializate pe piața Uniunii Europene și se aplică atât pe produse fabricate în statele membre, cât și pe produse fabricate în alte țări și destinate comercializării în Uniunea Europeană.

 

IMPORTANT de reținut:

 

Marcajul este obligatoriu doar pentru produsele care fac obiectul Directivelor din Noua Abordare, cum ar fi echipamentele radio, echipamentele de joasă tensiune, jucăriile, articolele pirotehnice, lifturile, instrumentele de măsură etc.

 

Forma și caracteristicile marcajului

 

Marcajul constă din iniţialele "CE" având următoarea formă:


 

Dacă marcajul este redus sau mărit, proporţiile date în desenul de mai sus trebuie să fie respectate. El trebuie să aibă o înălţime de cel puţin 5 mm, cu excepţia cazurilor când acest lucru nu este posibil, ţinând seama de natura echipamentului.


În mod normal, marcajul trebuie aplicat pe produs sau pe placa de identificare ataşată aparatului, pe care sunt inscripţionate datele acestuia. Suplimentar, el mai trebuie să fie aplicat pe ambalaj, dacă acesta există, şi pe documentele de însoţire în două situații: în cazul echipamentelor radio și în cazul când aplicarea pe echipamentul non-radio sau pe placa sa de identificare nu este posibilă sau nu este justificat dată fiind natura aparatului.

 

Marcajul trebuie să fie aplicat vizibil, lizibil şi rezistent la ştergere.

 

De ce se aplică marcajul ?

 

  • Operatorii economici știu că produsele care au acest marcaj pot fi comercializate pe piața Uniunii Europene fără restricții.
  • Utilizatorii finali din întreaga Uniune beneficiază de același nivel de protecție a sănătății și siguranței utilizatorilor și a oricărei altei persoane, de protecție privind compatibilitatea electromagnetică, precum și de protecție față de interferențele prejudiciabile pe întreg teritoriul Uniunii Europene.