Industrie

Litigiu S.C. Vodafone Romania S.A. - S.C. Romtelecom S.A

Reclamant:

S.C. Vodafone Romania S.A.

 

Parat:

S.C. Romtelecom S.A.

 

Data inaintarii sesizarii:

7 aprilie 2009

 

 

Descriere:

 

La data de 7 aprilie 2009, reclamanta S.C. Vodafone Romania S.A. (Vodafone) a inaintat Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) o sesizare impotriva paratei S.C. Romtelecom S.A. (Romtelecom).

 

Sesizarea a avut ca obiect obligarea Romtelecom la incheierea, în termen de 7 zile de la pronuntarea, respectiv comunicarea deciziei de solutionare a litigiului, a unui act aditional la acordul de interconectare existent intre parti, care sa stabileasca conditiile privind oferirea de catre Romtelecom a metodei de decontare în cascada pentru serviciul de interconectare în vederea tranzitului comutat. 

 

În cadrul primei întâlniri pe fond, Vodafone si-a completat sesizarea cu un nou capat de cerere, solicitând ANCOM verificarea respectarii de catre Romtelecom, în ceea ce priveste tariful de administrare a metodei de decontare în cascada, în valoare de 370 EUR, a obligatiei de fundamentare a tarifelor în functie de costuri, stabilite în sarcina sa de dispozitiile art. 1 alin. (7) din Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 147/2002 privind principiile si preconditiile ofertei de referinta pentru interconectarea cu reteaua publica de telefonie fixa, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Pentru solutionarea sesizarii sale, reclamanta a ales procedura contencioasa.

 

 

Solutia ANCOM:

 

Decizia presedintelui ANCOM nr. 982/2009 privind solutionarea litigiului dintre S.C. Vodafone Romania S.A. – S.C. Romtelecom S.A.