Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Industrie

Programul sectorial de supraveghere a pietei

ANCOM a elaboratlista de produse ce fac obiectul activitatii de supraveghere si control al pietei pentru anul 2022.

 

ANCOM, ca autoritate de supraveghere a pietei conform dispozitiilor Hotarârii Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziție pe piața a echipamentelor radio, cu modificarile și completarile ulterioare, care transpune în legislatia din România Directiva 2014/53/UE (Directiva RED), precum si ale Hotarârii Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetica, cu modificarile și completarile ulterioare, ce transpune în legislatia nationala Directiva 2014/30/UE (Directiva EMC), si-a elaborat propria lista de produse ce fac obiectul activitatii de supraveghere si control al pietei pentru domeniile acoperite de cele doua directive.