Industrie

ANUNŢ privind rezultatul evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de selecţie comparativă pentru acordarea unei licenţe de utilizare a frecvenţelor radio în vederea furnizării de reţele şi servicii de comunicaţii electronice mobile în benzile de frecvenţe 410-415/420-425 MHz

 
2008.09.08
 
Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei  (ANRCTI) a organizat, în temeiul  Hotarârii Guvernului nr. 61/2008 privind procedura de selecţie pentru acordarea unei licenţe naţionale de utilizare a frecvenţelor radio în vederea furnizării de reţele de date şi servicii de comunicaţii electronice mobile în benzile de frecvenţe 410-415/420-425 MHz şi a Deciziei preşedintelui ANRCTI nr. 241/24.03.2008 privind procedura de acordare a unei licenţe de utilizare a frecvenţelor radio în vederea furnizării de reţele şi servicii de comunicaţii electronice mobile în benzile de frecvenţe 410-415/420-425 MHz, licitaţia pentru acordarea unei licenţe de utilizare a frecvenţelor radio în vederea furnizării de reţele şi servicii de comunicaţii electronice mobile în benzile de frecvenţe 410-415/420-425 MHz.
 
Ca urmare a finalizării de către comisia de licitaţie a etapei de evaluare a ofertelor, preşedintele ANRCTI a aprobat rezultatul evaluării pe care îl prezentăm în cele ce urmează:
 
 
S.C. ROMTELECOM S.A.
SAUDI OGER Ltd. si RADIOMOVEL TELECOMUNICACOES S.A.,
TACTICAL NETWORK A.S.,
C.N POŞTA ROMÂNĂ S.A. S.C. EUROWEB ROMÂNIA S.A.
 
S.C. NETPOINT S.R.L.
1. Capacitatea financiară
12,23
19,11
4,97
necalificat
2. Fezabilitatea comercială
15,00
10,74
6,83
necalificat
3. Specializarea şi experienţa
7,46
6,00
4,14
necalificat
4. Fezabilitatea tehnică
12,00
10,98
8,71
necalificat
5. Acoperirea
39,52
28,95
18,42
necalificat
TOTAL
86,21
75,78
43,07
necalificat
Astfel, ca urmare a evaluării ofertelor, comisia, pe baza grilei de punctaj, a stabilit următorul clasament:
 
1.      S.C. ROMTELECOM S.A.:    86,21 puncte;
2.      asocierea formată din SAUDI OGER Ltd. şi RADIOMOVEL TELECOMUNICACOES S.A.:    75,78 puncte;
3.      asocierea formată din TACTICAL NETWORK A.S., C.N POŞTA ROMÂNĂ S.A. şi S.C. EUROWEB ROMÂNIA S.A.: 43,07 puncte;
4.      S.C. NETPOINT S.R.L.: oferta neadmisă la procedura de selecţie comparativă în conformitate cu prevederile art. 3.1.1. lit. b) din caietul de sarcini, pentru nedepunerea până la data limită stabilită a documentelor prevăzute la punctul 6.1. lit. f) din caietul de sarcini, în conditiile specificate la punctul A.1. lit. d) din acelaşi document.
 
Oferta S.C. ROMTELECOM S.A. este declarată câştigătoare a licitaţiei pentru acordarea unei licenţe de utilizare a frecvenţelor radio în vederea furnizării de reţele şi servicii de comunicaţii electronice mobile în benzile de frecvenţe 410-415/420-425 MHz.
 

Licitaţie pentru acordarea unei licenţe de comunicaţii mobile în banda de frecvenţe radio 410-415/420-425 MHz

2008.06.20

 
Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (ANRCTI), cod fiscal: 14751237, Bucureşti, B-dul Libertăţii, nr.14, sector 5, vă invită să participaţi la licitaţia publică pentru acordarea unei licenţe de utilizare a frecvenţelor radio în vederea furnizării de reţele şi servicii de comunicaţii electronice mobile în benzile de frecvenţe 410-415/420-425 MHz.
 
Caietul de sarcini poate fi obţinut începând cu data de 20.06.2008, ora 12.00, până la data de 04.07.2008, de la sediul ANRCTI din Bucureşti, B-dul Libertăţii nr. 14, sector 4, pe baza prezentării de către ofertant a:
-      documentului justificativ prin care să se confirme plata unei sume nerambursabile de 1500  RON, reprezentând contravaloarea caietului de sarcini, fie la casieria ANRCTI din Str. Italiană nr.22, sector 2, fie în contul ANRCTI nr. RO03TREZ7005025XXX000274 deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, urmând ca pe ordinul de plată să se specifice ca Beneficiar Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei precum şi faptul că plata reprezintă contravaloarea caietului de sarcini pentru procedura de selecţie comparativă 410-415 / 420-425 MHz şi a
-      împuternicirii persoanei delegate, în original, să ridice caietul de sarcini.
 
Intervalul orar în care se poate achiziţiona caietul de sarcini este de luni până joi între orele 09.00 şi 16.00, iar vinerea între 09.00 şi 14.00.
 
Data limită pentru depunerea ofertelor este 04.08.2008, ora 17:00.
 
Persoană de contact - dl. Calin Zvancea Cozan – calin.cozan@anrcti.ro sau telefon 021.307.55.58.