Industrie

S.C. WORLD TELECOM NETWORK S.R.L. si S.C. RCS & RDS S.R.L.

 

Reclamant
WORLD TELECOM NETWORK


Parat
RCS & RDS


Data inaintarii sesizarii 
4 octombrie 2007


Descriere

 

La data de 4 octombrie 2007, reclamanta World Telecom Network a introdus la Autoritatea Nationala pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei o sesizare împotriva pârâtei S.C. RCS & RDS S.A., solicitând ANRCTI, în principal, sa pronunte o decizie care sa tina loc de contract în privinta acelor clauze ale proiectului acordului de interconectare pe care partile nu le-au agreat, referitoare la sfera serviciilor de interconectare ce vor face obiectul acordului, modalitatea de calcul al cuantumului scrisorii de garantie bancara si clauza penala, iar, în subsidiar, sa oblige RCS & RDS sa încheie acordul de interconectare în conditiile stabilite prin decizia de solutionare a litigiului în termen de 2 zile de la pronuntarea, respectiv comunicarea acesteia, precum si stabilirea unui termen pentru implementare de maxim 3 luni, sub sanctiunea platii de daune-interese în cuantum de 1.000 Euro pe zi de întârziere pentru nerespectarea acestor termene (prin introducerea unei clauze penale în cuprinsul acordului de interconectare).

Sesizarea a fost înregistrata la ANRCTI cu nr. 7/204162/04.10.2007.

Pentru solutionarea sesizarii sale, reclamanta a ales procedura contencioasa.

 

Solutia ANRCTI


Decizia presedintelui ANRCTI nr.81/2008