Industrie

Tarife de utilizare a resurselor de numerotaţie

Tariful anual de utilizare a resurselor de numerotaţie este datorat ANCOM de către toţi titularii LURN pe întreaga durată de existenţă a dreptului de utilizare a resurselor de numerotaţie. Aceştia datorează ANCOM următoarele tarife:

 

 

Domeniu

 

Bloc de numere

Tip servicii furnizate

 

0Z=02 şi 0Z=03

 

10.000 de numere geografice de 9 cifre (fără prefixul naţional 0)

servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte fixe

350 lei

 

10 numere geografice de 6 cifre (fără prefixul naţional 0)

servicii de interes general la nivel local

350 lei

 

10.000 de numere independente de locaţie

servicii de comunicaţii electronice furnizate, în principal, la puncte fixe

350 lei

0Z=06

1.000.000 de numere nongeografice

servicii de comunicații electronice furnizate la puncte mobile și servicii de comunicații electronice, altele decât serviciile de comunicații interpersonale, furnizate la puncte fixe sau la puncte mobile

35.000 lei

100.000 de numere nongeografice

servicii de comunicații electronice furnizate la puncte mobile și servicii de comunicații electronice, altele decât serviciile de comunicații interpersonale, furnizate la puncte fixe sau la puncte mobile

3.500 lei

0Z=07

1.000.000 de numere nongeografice

servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile

35.000 lei

100.000 de numere nongeografice

servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile de către furnizorii de reţele mobile virtuale

3.500 lei

0Z=08

 

1.000 de numere nongeografice

 

servicii diverse

350 lei

0Z=09

1.000 de numere nongeografice

servicii cu tarif special

900 lei

indicativ de selectare a transportatorului de forma 10xy(z) sau 16xy(z)

alocat individual

servicii de transport apeluri

3.500 lei

numere naţionale scurte de forma 118(xyz)

alocat individual

servicii de informaţii privind abonaţii

3.500 lei

numere naţionale scurte de forma 19vx

alocat individual

servicii de interes public la nivel naţional sau servicii de interes general

350 lei

numere naţionale scurte de forma 19vxy

alocat individual

servicii de interes public la nivel naţional sau servicii de interes general

350 lei

numere naţionale scurte interne de forma  12vx(y), 13vx(y), 14vx(y), 15vx(y), 83vx(y), 84vx(y), 96vx(y), 97vx(y) şi 99vx(y);

subdomeniu activat de către furnizorii care au dreptul de a utiliza numere naţionale scurte interne în conformitate Decizia președintelui ANCOM nr. 377/2013 privind utilizarea numerelor naţionale scurte interne şi a codurilor scurte SMS/MMS

servicii cu valoare adăugată sau servicii specifice de reţea

1.800 lei

numere naţionale scurte interne de forma 17vx(y şi 18vx(y)

subdomeniu activat de către furnizorii care au dreptul de a utiliza numere naţionale scurte interne în conformitate Decizia președintelui ANCOM nr. 377/2013 privind utilizarea numerelor naţionale scurte interne şi a codurilor scurte SMS/MMS

servicii cu valoare adăugată sau servicii specifice de reţea

900 lei

coduri scurte SMS/MMS de forma 2tvxy unde t=2,3,4, 7tvx(y) şi 8tvx(y)

subdomeniu activat de către furnizorii care au dreptul de a utiliza coduri scurte SMS/MMS în conformitate Decizia președintelui ANCOM nr. 377/2013 privind utilizarea numerelor naţionale scurte interne şi a codurilor scurte SMS/MMS

servicii cu valoare adăugată sau servicii specifice de reţea

1.800 lei

coduri scurte SMS/MMS de forma 2tvx(y) unde t=7, 8 şi 3tvx(y)

subdomeniu activat de către furnizorii care au dreptul de a utiliza coduri scurte SMS/MMS în conformitate Decizia președintelui ANCOM nr. 377/2013 privind utilizarea numerelor naţionale scurte interne şi a codurilor scurte SMS/MMS

servicii cu valoare adăugată sau servicii specifice de reţea

900 lei

 

  

Observaţii:

 

1. Pentru anul obţinerii resurselor de numerotaţie, tariful datorat este direct proporţional cu numărul lunilor rămase până la sfârşitul anului, luna obţinerii dreptului de utilizare a resurselor de numerotaţie fiind inclusă.

2. Pentru anul încetării dreptului de utilizare a resurselor de numerotaţie, tariful datorat este direct proporţional cu numărul lunilor scurse de la începutul anului până la încetare, luna încetării dreptului de utilizare fiind inclusă.

3. Pentru luna în care au fost emise LURN ca urmare a cedării dreptului de utilizare a anumitor resurse de numerotaţie, tariful de utilizare a resurselor de numerotaţie respective se datorează de către cedent. Începând cu luna următoare emiterii LURN ca urmare a cedării dreptului de utilizare a anumitor resurse de numerotaţie, tariful de utilizare a resurselor de numerotaţie respective se datorează de către cesionar.