Industrie

Planul Naţional de Numerotaţie

Decizia preşedintelui ANCOM nr. 375/2013 , cu modificatările și completările ulterioare (Decizia președintelui ANCOM nr. 1069/2018 și Decizia nr. 71/2023), este actul oficial prin care s-a adoptat Planul Naţional de Numerotaţie.

 

Planul naţional de numerotaţie (PNN) este documentul care stabileşte structura şi destinaţia resurselor de numerotaţie utilizate în România.

 

Resursele de numerotaţie incluse în PNN sunt: prefixul internaţional (în cazul României "00"), prefixul naţional "0", numerele naţionale semnificative (NSN), numerele naţionale scurte ztv(xyz), indicativele de selectare a transportatorului (de forma 10xy si 16xy).

 

Numerele naţionale semnificative sunt secvenţe de 9 cifre, de forma ZABPQMCDU, sau, în mod excepţional, de 6 cifre, de forma ZABPQM, unde primele cifre (Z, ZA, ZAB) reprezintă indicativul de destinaţie naţională. Numărul naţional semnificativ precedat de prefixul naţional "0" formează numărul naţional.

 

Originarea apelurilor către numerele din PNN se realizează prin formarea unui număr naţional sau a unui număr naţional scurt, cu excepţia situaţiilor de originare de apeluri prin procedura de selectare a transportatorului, când numărul naţional este precedat de indicativul de selectare a transportatorului.

 

 

1. Numerele naţionale semnificative se împart în:

 

Numere geografice naţionale pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte fixe, de forma 0ZABPQMCDU (10 cifre), din domeniile 0Z = 02 şi 0Z = 03.

 

Caracterul geografic al numărului este definit de indicativul de arie geografică A(B) iar valorile sale sunt A = 1 pentru municipiul Bucureşti şi judetul Ilfov şi AB = 30, …, 69 pentru celelalte judeţe.

 

În aceleaşi domenii sunt, de asemenea, alocabile numerele geografice naţionale de forma 0ZABPQM (7 cifre), cu B = 9 pentru Bucureşti / judetul Ilfov şi P = 9 pentru celelalte judeţe, pentru servicii de interes general la nivel local furnizate utilizatorilor finali dintr-o anumită arie geografică.

 

Numere naţionale independente de locaţie, de 10 cifre, din subdomeniile 0ZA = 037, 038 şi 039 alocabile pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate, în principal, la puncte fixe. Punctul terminal al reţelei identificat de aceste numere neputand fi asociat unei anumite arii geografice.

 

Numere non-geografice cu utilizare naţională și extrateritorială, în interiorul Uniunii Europene, de 10 cifre, din domeniul 0Z = 06, subdomeniile 0ZA=060, 061, 062, 063 și 064, pentru servicii de comunicaţii electronice, altele decât serviciile de comunicații interpersonale, furnizate la puncte fixe sau la puncte mobile. Aceste numere sunt utilizate pentru furnizarea unor servicii de comunicații electronice care se realizează prin transferul automat al datelor între echipamente și/sau aplicațiile la care sunt conectate echipamentele, fără intervenție umană sau cu intervenție umană limitată, iar comunicația vocală și/sau prin SMS nu este permisă sau este limitată strict pentru funcționarea serviciului la un număr predefinit de destinații.

 

Numere non-geografice naţionale, de 10 cifre, din domeniul 0Z = 06, subdomeniile 0ZA=065, 066, 067, 068 și 069, şi 0Z = 07, pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile, printr-o reţea publică mobilă. Dintre acestea, numerele din subdomeniul 0ZA = 070 sunt alocabile furnizorilor de reţele mobile virtuale (MVNO) – furnizori de servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile care nu deţin o licenţă de utilizare a frecvenţelor radio, ci furnizează servicii prin utilizarea unor elemente ale altor reţele publice mobile, pe baza unor acorduri încheiate cu operatorii acestor reţele.

 

Numere non-geografice naţionale, de 10 cifre, din domeniul 0Z = 08, pentru servicii diverse. Valorile cifrelor AB incluse în această categorie de numere identifică diverse servicii furnizate sau modalitatea de tarifare a acestora, după cum urmează:

 

Numerele din subdomeniul 0ZAB = 0800 sunt numere cu acces gratuit pentru apelant. Acestea pot fi utilizate și extrateritorial, în interiorul Uniunii Europene.

 

Numerele din subdomeniul 0ZAB = 0801 sunt utilizate pentru accesul la servicii pentru care tariful apelului este partajat între apelant şi abonatul căruia i s-a asignat numărul respectiv. Tariful perceput apelantului nu poate depăşi tariful corespunzător unui apel național în interiorul reţelei.

 

Numerele pentru servicii cu costuri partajate pot fi utilizate şi ca numere de acces universal.

Numerele pentru servicii cu costuri partajate pot fi utilizate pentru terminarea apelurilor la puncte terminale de pe teritoriul României, precum şi pentru originarea cu ton intermediar a unor apeluri naţionale sau internaţionale.

 

Numerele din subdomeniul 0ZAB = 0805 sunt utilizate pentru servicii cu trafic atipic, pentru terminarea apelurilor la puncte terminale aflate pe teritoriul României.

 

Numerele din subdomeniul 0ZAB = 0808 sunt utilizate pentru accesul indirect la servicii prin intermediul funcțiilor unei platforme inteligente. Prin intermediul acestor numere, pot fi furnizate serviciile de tip „Acasă direct”, precum şi serviciile a căror modalitate de plată o constituie cartelele virtuale sau cartelele preplătite.

Accesul la serviciul furnizat se realizează după autentificarea apelantului.

Accesul la platforma inteligentă prin intermediul acestei categorii de numere este gratuit pentru apelant, iar tariful datorat pentru efectuarea fiecărui apel va fi perceput apelantului identificat, modalitatea de plată fiind stabilită de către furnizorul de servicii.

 

Numerele din subdomeniul 0ZAB = 0870 sunt utilizate pentru accesul la servicii de transmisiuni de date şi la internet.

 

Numere non-geografice naţionale, de 10 cifre, din domeniul 0Z = 09 pentru servicii cu tarif special.

Numerele pentru servicii cu tarif special se alocă furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, în funcţie de serviciile de conţinut ce urmează a fi furnizate, şi se utilizează de către aceştia pentru propriile servicii sau se asignează furnizorilor de servicii de conţinut, pentru furnizarea unor servicii la puncte terminale de pe teritoriul României.

Numerele din subdomeniile 0ZAB = 0900 și 0ZAB = 0903 sunt utilizare pentru următoarele tipuri de servicii: informaţii diverse (generale, de afaceri, de marketing, utilitare etc.), divertisment, jocuri şi concursuri.

Numerele din subdomeniul 0ZAB = 0906 sunt utilizate pentru furnizarea de servicii de divertisment pentru adulți.

 

2. Numerele naţionale scurte sunt de forma generală Ztv(xyz), unde Z= 1, Z = 8, Z =9, iar t poate lua valorile prevăzute în PNN, şi au o lungime de 3 – 6 cifre. Destinaţiile definite ale grupului zt incluse în PNN sunt următoarele:

a) numerele naţionale scurte de forma 11v (xyz) sunt utilizate pentru accesul la servicii de urgenţă şi la alte servicii armonizate la nivel european.

b) numerele naţionale scurte de forma 19vx sau de forma 19vxy sunt utilizate pentru furnizarea unor servicii de interes public la nivel naţional sau a unor servicii de interes general.

c) Numerele naţionale scurte interne de forma 12vx(y), 14vx(y), 15vx(y), 83vx(y), 84vx(y), 88v(x), 96vx(y), 97vx(y), 98vx(y) şi 99vx(y) sunt utilizate pentru furnizarea unor servicii cu valoare adăugată sau a unor servicii specifice de reţea.

 

3. Indicativele de selectare a transportatorului sunt de forma 10xysau 16xyşi au 4 cifre.

 

Indicativele de selectare a transportatorului de forma 10xy se utilizează pentru formarea cu ton intermediar a secvenţei numerice formate din acest indicativ şi numărul național sau internaţional apelat.

 

Indicativele de selectare a transportatorului de forma 16xy se utilizează pentru formarea fără ton intermediar a secvenţei numerice formate din acest indicativ şi numărul naţional sau internaţional apelat sau pentru preselectarea transportatorului.