Printeaza Pagina

Transparență decizională

În procesul de elaborare a actelor normative, ANCOM respectă prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, lege care stabileşte regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, alese sau numite, precum şi al altor instituţii publice care utilizează resurse financiare publice, în raporturile stabilite între ele cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora.

Scopul acestei legi este, pe de o parte, de a spori gradul de responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţean, ca beneficiar al deciziei administrative, şi de a stimula participarea activă a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative. Pe de altă parte, această lege are menirea să sporească gradul de transparenţă la nivelul întregii administraţii publice. 


Procedura de consultare publică
Rapoarte transparenta decizionala
Dezbatere publica ianuarie 2020
Dezbatere publica septembrie 2021
Dezbatere publica august 2022
Consiliul Consultativ online, 14 septembrie 2022: DOCUMENTE PROCEDURA DE SELECȚIE privind procedura de selecţie pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz
Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI)