Consultare

Consultări încheiate

     
Reseteaza Filtrarea
Nr Titlu Data la care documentele au fost supuse consultarii publice: [Detalii]
201 Proiect de decizie pentru armonizarea utilizarii benzilor de frecvente radio 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1747,5 MHz si 1805-1842,5 MHz 2009.09.01 [Detalii...]
202 Proiect de decizie privind modificarea tarifelor de portare a numerelor 2010.01.21 [Detalii...]
203 Proiectul Planului de actiuni al ANCOM pentru anul 2010 2009.11.09 [Detalii...]
204 Proiect de decizie privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio datorate anual catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei 2009.10.21 [Detalii...]
205 Proiect de decizie pentru aprobarea regulamentului privind realizarea modelului de calculatie a costurilor, bazat pe metoda costurilor complet alocate, de catre Societatea Nationala de Radiocomunicatii – S.A. 2009.09.15 [Detalii...]
206 Proiect de decizie pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 2.858/2007 privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea serviciilor postale 2009.08.20 [Detalii...]
207 Proiecte de decizie privind revizuirea pietelor de gros si cu amanuntul corespunzatoare serviciilor de telefonie la puncte fixe 2009.07.15 [Detalii...]
208 Proiect de deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 321/2008 privind alocarea si utilizarea unor numere nationale scurte pentru servicii armonizate la nivel european 2009.05.07 [Detalii...]
209 Proiect de decizie privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor postale 2009.03.27 [Detalii...]
210 Proiect de decizie privind stabilirea conditiilor pentru deblocarea terminalelor 2009.01.20 [Detalii...]
211 Proiect de decizie pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.1074/2004 privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicatiilor electronice 2008.12.22 [Detalii...]
212 Proiectul Planului de actiuni al ANC pentru anul 2009 2008.12.22 [Detalii...]
213 Proiect de decizie privind mecanismul de verificare a semnaturilor electronice 2008.12.22 [Detalii...]
214 Proiect de decizie pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 88/2004 privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor postale 2008.11.27 [Detalii...]
215 Proiect de decizie privind identificarea pietelor relevante ale serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile 2008.11.20 [Detalii...]
216 Proiect de decizie privind procedura de agreare a agentiilor de omologare a dispozitivelor securizate de creare a semnaturii electronice 2008.12.22 [Detalii...]
217 Proiect de decizie privind raportarea unor date statistice de catre furnizorii de servicii postale 2008.11.27 [Detalii...]
218 Proiect de decizie privind obligatiile de informare a utilizatorilor finali de catre furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului 2008.11.13 [Detalii...]
219 Proiect de decizie pentru armonizarea utilizarii benzilor de frecvente radio 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1747,5 MHz si 1805-1842,5 MHz 2008.10.23 [Detalii...]
220 Proiect de decizie privind modificarea alineatului (1) al articolului 11 din Decizia presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 732/2008 privind procedura de acordare a licentelor de utilizare a frecventelor radio în benzile de frecvente 3600-3657 MHz si 3700-3757 MHz si stabilirea cuantumului taxei de licenta pentru acordarea dreptului de utilizare a frecventelor radio în benzile de frecvente 3657-3685 MHz si 3757-3785 MHz 2008.10.17 [Detalii...]
221 Proiectul caietului de sarcini pentru procedura de selectie comparativa de acordare a doua licente de utilizare a frecventelor radio în vederea furnizarii de retele publice de comunicatii electronice si de servicii de comunicatii electronice destinate publicului prin intermediul sistemelor de acces pe suport radio de banda larga (BWA) 2008.10.15 [Detalii...]
222 Proiect de decizie privind identificarea pietelor relevante ale serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe de televiziune si radiodifuziune 2008.10.09 [Detalii...]
223 Proiect de decizie privind realizarea comunicatiilor catre Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta 2008.09.24 [Detalii...]
224 Caiet de sarcini pentru desemnarea unui furnizor de serviciu universal care sa puna dispozitia utilizatorilor finali un serviciu de informatii privind abonatii si un registru al abonatilor 2008.08.11 [Detalii...]
225 Proiect de decizie privind procedura de acordare a licentelor de utilizare a frecventelor radio în benzile de frecvente 3600-3657 MHz si 3700-3757 MHz si stabilirea cuantumului taxei de licenta pentru acordarea dreptului de utilizare a frecventelor radio în benzile de frecvente 3657-3685 MHz si 3757-3785 MHz 2008.07.21 [Detalii...]
226 Proiect de decizie privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului de frecvente radio, datorate anual catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei 2008.06.11 [Detalii...]
227 Caiet de sarcini pentru procedura de selectie comparativa de acordare a unei licente de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizarii de retele si servicii de comunicatii electronice mobile în benzile de frecvente 410-415 / 420-425 MHz 2008.06.02 [Detalii...]
228 Proiect de decizie pentru completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 2.896/2007 privind procedura de solicitare si emitere a licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie 2008.05.14 [Detalii...]
229 Proiect de decizie privind normele metodologice de autorizare a centrelor de date 2008.05.14 [Detalii...]
230 Proiecte de decizii privind identificarea pietelor relevante ale serviciilor de terminare la puncte fixe a apelurilor, desemnarea furnizorilor cu putere semnificativa si impunerea de remedii pe aceste piete (completare în privinta a 6 furnizori) 2008.04.01 [Detalii...]
231 Proiect de decizie privind procedura de acordare a unei licente de utilizare a frecventelor radio în vederea furnizarii de retele si servicii de comunicatii electronice mobile în benzile de frecvente 410-415/420-425 MHz 2008.02.22 [Detalii...]
232 Proiecte de decizii privind identificarea pietelor relevante ale serviciilor de terminare la puncte fixe a apelurilor, desemnarea furnizorilor cu putere semnificativa si impunerea de remedii pe aceste piete 2008.01.22 [Detalii...]
233 Proiectul de ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor 2008.03.11 [Detalii...]
234 Proiect de decizie privind alocarea si utilizarea unor resurse tehnice 2008.03.04 [Detalii...]
235 Proiect de decizie privind procedura de verificare ?i omologare a sistemelor informatice destinate opera?iunilor de emitere a facturilor în forma electronica 2008.02.12 [Detalii...]
236 Proiect de decizie privind alocarea si utilizarea unor numere nationale scurte pentru servicii armonizate la nivel european 2008.02.12 [Detalii...]
237 Proiect de decizie privind normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 451/2004 privind marca temporala (document revizuit in urma consultarilor cu industria) 2008.02.12 [Detalii...]
238 Documentul de pozitie privind strategia de reglementare a sectorului comunicatiilor electronice din România pentru perioada 2007-2010 2007.11.13 [Detalii...]
239 Proiect de decizie privind procedura de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare 28 noiembrie 2007 [Detalii...]
240 Proiect de decizie pentru completarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului de frecvente radio, datorate anual catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei 19 Noiembrie 2007 [Detalii...]
241 Proiect de decizie pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 1.480/2005 privind conditiile de întocmire si auditare a situatiilor financiare separate de catre Compania Nationala Posta Româna S.A. 25 octombrie 2007 [Detalii...]
242 Proiectul de decizie a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor postale 23 octombrie 2007 [Detalii...]
243 Proiect de decizie privind modificarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 660/2005 privind aprobarea Regulamentului de radiocomunicatii pentru serviciul de amator din România 21 august 2007 [Detalii...]
244 Proiect de decizie privind modificarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 699/2005 privind aprobarea Regulamentului personalului operator al statiilor de radiocomunicatii din România 21 august 2007 [Detalii...]
245 Proiect de decizie pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.144/2006 privind implementarea portabilitatii numerelor 2007.07.25 [Detalii...]
246 Proiect de decizie pentru modificarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr.686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei 18.07.2007 [Detalii...]
247 Proiect de decizie privind procedura de determinare a tarifului de monitorizare, precum si exercitarea dreptului de optiune cu privire la obligatiile financiare datorate catre autoritatea nationala pentru reglementare în comunicatii si tehnologia informatiei constând în tarif de monitorizare si contributie pentru compensarea costului net al furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal 2007.07.16 [Detalii...]
248 Proiect de decizie pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.1.074/2004 privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicatiilor electronice 2007.07.16 [Detalii...]
249 Proiect de decizie privind interconectarea cu reteaua publica de telefonie operata de societatea comerciala „RCS & RDS” – S.A., în vederea terminarii la puncte fixe a apelurilor 21.06.2007 [Detalii...]
250 Proiect de decizie privind adoptarea Conditiilor tehnice si comerciale de implementare a portabilitatii numerelor 05.02.2007 [Detalii...]
251 Proiectul de decizie privind stabilirea si încasarea tarifelor de utilizare a resurselor de numerotatie 02.02.2007 [Detalii...]
252 Proiect de decizie privind Planul national de numerotatie 02.02.2007 [Detalii...]
253 Proiect de decizie privind procedura de solicitare si emitere a licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie 02.02.2007 [Detalii...]
254 Proiectul de decizie pentru modificarea deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.1250/2005 06.12.2006 [Detalii...]
255 Proiectul de decizie a presedintelui ANRC privind regimul de autorizare pentru furnizarea serviciilor postale 30.11.2006 [Detalii...]
256 Planul de actiuni al ANRC pentru anul 2007 29.11.2006 [Detalii...]
257 Proiectele deciziilor presedintelui ANRC privind modificarea deciziilor presedintelui ANRC nr.436/2006 si nr.437/2006 privind stabilirea tarifelor serviciilor de interconectare furnizate de S.C. „Vodafone Romania” – S.A. si de S.C. „Orange românia” – S.A. pe pietele accesului la propriile retele publice de telefonie mobila în vederea terminarii apelurilor, pe baza unui model de calculatie a costurilor medii incrementale pe termen lung 18 octombrie 2006 [Detalii...]
258 Proiect de decizie privind stabilirea formulelor de control al cresterii tarifelor pentru serviciile furnizate de S.C. Romtelecom S.A. pe pietele relevante specifice cu amanuntul pe care a fost desemnat ca având putere semnificativa 25 septembrie 2006 [Detalii...]
259 Proiect de decizie pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui ANRC nr.147/2002 privind principiile si preconditiile ofertei de referinta pentru interconectarea cu reteaua publica de telefonie fixa, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Deciziei presedintelui ANRC nr.1379/2003 privind interconectarea pentru linii închiriate–segmente terminale cu reteaua publica de telefonie fixa, modificata prin Decizia presedintelui ANRC nr.1330/2004, precum si pentru impunerea de clauze în Oferta de referinta pentru interconectarea cu reteaua publica de telefonie fixa a Societatii Comerciale „Romtelecom” – S.A. 9 august 2006 [Detalii...]
260 Proiect de decizie privind obligatiile de informare a utilizatorilor finali de catre furnizorii de servicii de comunicatii electronice 19 iulie 2006 [Detalii...]
261 Proiect de Ordonanta privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale 12 iulie 2006 [Detalii...]
262 Proiect documentatie pentru elaborarea si prezentarea ofertei în vederea desemnarii furnizorului de serviciu universal pentru furnizarea accesului la telefoane publice cu plata 20 iunie 2006 [Detalii...]
263 Document de consultare privind strategia de reglementare a sectorului comunicatiilor electronice în perioada 2007-2009 11 mai 2006 [Detalii...]
264 Proiectele Deciziilor presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind stabilirea tarifelor serviciilor de interconectare furnizate de S.C. „Mobifon” – S.A. si S.C. „Orange România” – S.A. pe pietele accesului la propriile retele de telefonie mobila în vederea terminarii apelurilor, pe baza unui model de calculatie a costurilor medii incrementale pe termen lung 5 aprilie 2006 [Detalii...]
265 Proiect de decizie privind raportarea unor date statistice de catre furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice 09.02.2006 [Detalii...]
266 Proiect de decizie privind completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii nr.136/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea pietelor relevente din sectorul comunicatiilor electronice 24 februarie 2003 [Detalii...]
267 Proiect de decizie privind completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii nr.136/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea pietelor relevente din sectorul comunicatiilor electronice 24 februarie 2003 [Detalii...]
268 Proiect de decizie privind normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în forma electronica 10 aprilie 2008 [Detalii...]
269 Proiect privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al ANRCTI 14.03.2007 [Detalii...]
270 Planul de actiuni al ANRC pentru anul 2006 17.01.2006 [Detalii...]
271 Proiect de decizie privind procedura de determinare a tarifului de monitorizare si a contributiei pentru compensarea costului net al furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal în functie de anumite venituri si conducerea evidentei contabile distincte a acestor venituri de catre furnizorii de retele sau servicii de comunicatii electronice si furnizorii de servicii postale 10.01.2006 [Detalii...]
272 Proiect de decizie privind implementarea portabilitatii numerelor 28.12.2005 [Detalii...]
273 Proiect de lege privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice 01.11.2005 [Detalii...]
274 Proiectul de decizie privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui ANRC nr.1098/2004 privind principiile si preconditiile ofertei de referinta pentru accesul neconditionat la bucla locala si impunerea de clauze în Oferta de referinta pentru accesul neconditionat la bucla locala a S.C. Romtelecom S.A. 29.09.2005 [Detalii...]
275 Proiect de decizie privind conditiile de întocmire si auditare a situatiilor financiare separate de catre Compania Nationala „Posta Româna” – S.A. 21.09.2005 [Detalii...]
276 Document de pozitie cu privire la conditiile de efectuare a testelor în reteaua de acces a Societatii Comerciale „Romtelecom” – S.A în vederea evaluarii tehnologiilor VDSL 14.09.2005 [Detalii...]
277 Proiect de decizie pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.1.074/2004 privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicatiilor electronice 28.07.2005 [Detalii...]
278 Proiect de decizie privind stabilirea conditiilor si procedurii de evaluare a respectarii de catre Compania Nationala „Posta Româna” - S.A. a obiectivelor de calitate impuse prin decizia privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor postale 6 septembrie 2005 [Detalii...]
279 Proiect de decizie privind stabilirea tarifelor serviciilor de interconectare furnizate de S.C. „Romtelecom” – S.A. pe piata accesului la retelele publice de telefonie fixa în vederea originarii, terminarii si tranzitului apelurilor, pe baza unui model de calculatie a costurilor incrementale pe termen lung 18 iulie 2005 [Detalii...]
280 Proiect de decizie pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.123/2003 privind interconectarea cu reteaua publica de telefonie mobila operata de Societatea Comerciala „Mobifon” – S.A., în vederea terminarii apelurilor 5 aprilie 2005 [Detalii...]
281 Consultare publica privind implementarea serviciului universal în domeniul comunicatiilor electronice 19 mai 2005 [Detalii...]
282 Proiect de decizie pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.1311/2004 privind unele masuri în vederea utilizarii eficiente a resurselor de numerotatie. 06 iunie 2005 [Detalii...]
283 Proiect de decizie pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.147/2002 privind principiile si preconditiile ofertei de referinta pentru interconectarea cu reteaua publica de telefonie fixa 5 aprilie 2005 [Detalii...]
284 Proiect de decizie pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.124/2003 privind interconectarea cu reteaua publica de telefonie mobila operata de Societatea Comerciala „Orange România” – S.A., în vederea terminarii apelurilor 5 aprilie 2005 [Detalii...]
285 Proiect de decizie privind impunerea de obligatii furnizorului cu putere semnificativa pe pietele relevante specifice cu amanuntul 12 mai 2005 [Detalii...]
286 Proiect de decizie privind adoptarea Planului de management al spectrului de frecventa al buclei locale si subbuclei locale 12.04.2005 [Detalii...]
287 Proiect de decizie privind desemnarea Romtelecom ca fiind furnizor cu putere semnificativa pe piata apelurilor la puncte fixe catre retele publice de telefonie mobila pentru persoane juridice. 5 aprilie 2005 [Detalii...]
288 Consultare publica privind obiectivele studiilor de piata ce urmeaza a fi realizate de catre ANRC în scopul identificarii pietelor relevante specifice cu amanuntul din sectorul comunicatiilor electronice [Detalii...]
289 Proiect de decizie pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.147/2002 privind principiile si preconditiile ofertei de referinta pentru interconectarea cu reteaua publica de telefonie fixa [Detalii...]
290 Proiect de decizie privind conditiile si procedura de desemnare a furnizorului de serviciu universal in domeniul serviciilor postale [Detalii...]
291 Proiect de decizie privind procedura de acordare a dreptului de utilizare a codurilor punctelor de semnalizare nationale si internationale [Detalii...]
292 Proiect de decizie pentru aprobarea regulamentului privind realizarea evidentei contabile separate, în cadrul contabilitatii interne de gestiune, de catre societatea comerciala „Romtelecom” – S.A. [Detalii...]
293 Proiect de decizie privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice [Detalii...]
294 Proiectul planului national de numerotatie 2002 [Detalii...]
295 Proiect regulament privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice (Partea II) [Detalii...]
296 Proiectul regulamentului pentru efectuarea analizelor de piata si determinarea puterii semnificative pe piata [Detalii...]
297 Proiect de decizie pentru modificarea deciziei presedintelui ANRC nr.88/2004 privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor postale 27 mai 2004 [Detalii...]
298 Proiect de decizie pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii nr.123/2003 privind interconectarea cu reteaua publica de telefonie mobila operata de societatea comerciala „Mobifon” – S.A., in vederea terminarii apelurilor 22 decembrie 2003 [Detalii...]
299 Proiect de decizie a presedintelui ANRC privind conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul comunicatiilor electronice 25 mai 2004 [Detalii...]
300 Proiectul planului de actiuni al ANRC pentru 2005 28.12.2004 [Detalii...]
301 Proiect de decizie privind publicarea Listei standardelor si specificatiilor tehnice pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice, precum si pentru infrastructura si serviciile asociate 8.12.2004 [Detalii...]
302 Proiect de Decizie a presedintelui ANRC privind stabilirea procedurii de mediere si solutionare a litigiilor ce intra în competenta Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii [Detalii...]
303 Proiectul indicatorilor minimali de calitate a serviciilor de comunicatii electronice nonvocale [Detalii...]
304 Proiect cu privire la indicatorii minimal de calitate pentru toate tipurile de linii închiriate [Detalii...]
305 Proiectul cu privire indicatorii minimali de calitate a serviciului de telefonie destinat publicului [Detalii...]
306 Proiectul formularului-tip de licenta de utilizare a resurselor de numerotatie [Detalii...]
307 Proiect decizie a presedintelui ANRC privitoare la principiile si preconditiile ofertei de referinta privind colocarea [Detalii...]
308 Proiect decizie a presedintelui ANRC privitoare la principiile si preconditiile ofertei de referinta privind interconectarea [Detalii...]
309 Proiect decizie a presedintelui ANRC privind identificarea „Telemobil” - S.A ca fiind operator cu putere semnificativa pe piata accesului la reteaua proprie de telefonie mobila în vederea terminarii apelurilor pentru serviciile de voce [Detalii...]
310 Proiect decizie a presedintelui ANRC privind identificarea „Mobifon” - S.A ca fiind operator cu putere semnificativa pe piata accesului la reteaua proprie de telefonie mobila în vederea terminarii apelurilor pentru serviciile de voce [Detalii...]
311 Proiect decizie a presedintelui ANRC privind identificarea „Orange România ” - S.A ca fiind operator cu putere semnificativa pe piata accesului la reteaua proprie de telefonie mobila în vederea terminarii apelurilor pentru serviciile de voce [Detalii...]
312 Proiect decizie a presedintelui ANRC privind identificarea „Cosmorom” - S.A ca fiind operator cu putere semnificativa pe piata accesului la reteaua proprie de telefonie mobila în vederea terminarii apelurilor pentru serviciile de voce [Detalii...]
313 Proiect decizie a presedintelui ANRC privind identificarea S.N.Tc. Romtelecom S. A. ca având putere semnificativa pe piata accesului la retelele publice de telefonie fixa [Detalii...]
314 Proiect de Decizie cu privire la desemnarea S.N. Tc. "Romtelecom" - S.A. ca fiind operator cu putere semnificativa pe piata furnizarii accesului neconditionat la bucla locala, constituita din fire metalice torsadate, în scopul furnizarii de servicii de date în banda larga si servicii de voce [Detalii...]
315 Regulament privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice(Partea III) [Detalii...]
316 Proiectul regulamentului privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice (Partea II) [Detalii...]
317 Proiectul regulamentului privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice (Partea I) [Detalii...]
318 Proiectul Autorizatiei generale pentru furnizarea serviciului de linii închiriate [Detalii...]
319 Proiectul Autorizatiei generale pentru furnizarea serviciilor de telefonie destinate publicului [Detalii...]
320 Proiect de Autorizatie generala pentru furnizarea retelelor publice de comunicatii electronice [Detalii...]
321 Proiect de Autorizatie generala privind furnizarea exclusiv pentru nevoi proprii de retele si de servicii de comunicatii electronice [Detalii...]
322 Proiect de Decizie cu privire la desemnarea S.N. Tc. "Romtelecom" - S.A. ca fiind operator cu putere semnificativa pe piata furnizarii accesului neconditionat la bucla locala, constituita din fire metalice torsadate, în scopul furnizarii de servicii de date în banda larga si servicii de voce [Detalii...]
323 Proiect de Decizie a Presedintelui ANRC pentru stabilirea conditiilor în care furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice beneficiaza de autorizatie generala [Detalii...]
324 Proiect Decizie privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.147/2002 privind principiile si preconditiile ofertei de referinta pentru interconectarea cu reteaua publica de telefonie fixa - interconectare indirecta [Detalii...]
325 Proiect Decizie privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.147/2002 privind principiile si preconditiile ofertei de referinta pentru interconectarea cu reteaua publica de telefonie fixa - servicii de retea inteligenta, publicare contract standard de interconectare, prevederi privind reducerea termenului de negociere [Detalii...]
326 Proiectul procedurii de acordare a licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie din planul national de numerotatie [Detalii...]
327 Proiect de decizie privind principiile si preconditiile ofertei de referinta pentru accesul neconditionat la bucla locala [Detalii...]
328 Proiect de decizie privind interconectarea pentru linii închiriate – segmente terminale cu reteaua publica de telefonie fixa [Detalii...]
329 Proiect de decizie pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.147/2002 privind principiile si preconditiile ofertei de referinta pentru interconectarea cu reteaua publica de telefonie fixa [Detalii...]
330 Proiect de decizie privind interconectarea pentru linii închiriate – segmente terminale cu reteaua publica de telefonie fixa. [Detalii...]
331 Proiect decizie privind interconectarea cu reteaua publica de telefonie mobila operata de societatea comerciala „Telemobil” – S.A. în vederea terminarii apelurilor [Detalii...]
332 Proiect decizie privind interconectarea cu reteaua publica de telefonie mobila operata de societatea comerciala „Cosmorom” – S.A. în vederea terminarii apelurilor. [Detalii...]
333 Proiect decizie privind interconectarea cu reteaua publica de telefonie mobila operata de societatea comerciala „Orange România” – S.A. în vederea terminarii apelurilor [Detalii...]
334 Proiect decizie privind interconectarea cu reteaua publica de telefonie mobila operata de societatea comerciala „Mobifon” – S.A. în vederea terminarii apelurilor [Detalii...]
335 Proiect de decizie privind desemnarea Societatii Comerciale „Romtelecom” – S.A. ca fiind operator cu putere semnificativa pe piata furnizarii accesului neconditionat, total sau partajat, la bucla loca [Detalii...]
336 Proiect de decizie privind desemnarea Societatii Comerciale „Romtelecom” – S.A. ca fiind operator cu putere semnificativa pe piata furnizarii serviciilor de linii închiriate–segmente terminale [Detalii...]
337 Proiect de decizie privind desemnarea Societatii Comerciale „Romtelecom” – S.A. ca fiind operator cu putere semnificativa pe piata furnizarii accesului neconditionat, total sau partajat, la bucla locala constituita dintr-o pereche de fire metalice torsadate, în scopul furnizarii de servicii de comunicatii electronice în banda larga si de servicii de telefonie destinate publicului la puncte fixe [Detalii...]
338 Proiect de decizie pentru aprobarea regulamentului privind realizarea modelului de tip „top-down” de calculatie a costurilor incrementale pe termen lung de catre societatea comerciala „Romtelecom” – S.A. [Detalii...]
339 Proiect de decizie pentru aprobarea regulamentului privind realizarea modelului de tip „top-down” de calculatie a costurilor incrementale pe termen lung de catre societatea comerciala „Orange Romania” [Detalii...]
340 Proiect de decizie pentru aprobarea regulamentului privind realizarea modelului de tip „top-down” de calculatie a costurilor incrementale pe termen lung de catre societatea comerciala „Mobifon” – S.A. [Detalii...]
341 Proiect de decizie privind stabilirea procedurii de solutionare a litigiilor ce intra în competenta Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii [Detalii...]
342 Proiect de decizie privind organizarea activitatii de colectare a creantelor bugetare ale Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii [Detalii...]
343 Proiect decizie privind completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.136/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice. [Detalii...]
344 Proiect de decizie pentru aprobarea regulamentului privind realizarea evidentei contabile separate, în cadrul contabilitatii interne de gestiune, de catre societatea comerciala „Romtelecom” – S.A. [Detalii...]
345 Proiect de decizie privind raportarea unor date statistice de catre furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice [Detalii...]
346 Consultare publica privind obiectivele studiilor de piata ce urmeaza a fi realizate de catre ANRC în scopul identificarii pietelor relevante specifice cu amanuntul din sectorul comunicatiilor electronice [Detalii...]
347 Proiect de decizie privind procedura de acordare a dreptului de utilizare a codurilor punctelor de semnalizare nationale si internationale [Detalii...]
348 Proiect decizie privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii postale [Detalii...]
349 Proiect de decizie pentru aprobarea regulamentului privind realizarea evidentei contabile separate, în cadrul contabilitatii interne de gestiune, de catre societatea comerciala „Romtelecom” – S.A. [Detalii...]
350 Proiect de decizie privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice. [Detalii...]
351 Proiect de decizie pentru modificarea deciziei presedintelui ANRC nr.88/2004 privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor postale 27 mai 2004 [Detalii...]
352 Proiect de decizie privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor postale 27 februarie 2004 [Detalii...]
353 Proiect de Decizie privind raportarea unor date statistice de catre furnizorii de servicii postale 9 august 2004 [Detalii...]
354 Proiect de decizie privind modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.140/2002 privind adoptarea Planului National de numerotatie si a Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.141/2002 privind procedura de solicitare si emitere a licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie 28 aprilie 2004 [Detalii...]
355 Proiect decizie privind completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.136/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice. 28 mai 2004 [Detalii...]
356 Consultare publica preliminara privind identificarea pietelor cu amanuntul din sectorul comunicatiilor electronice 28 august 2003 [Detalii...]
357 Proiectele deciziilor presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind desemnarea furnizorilor cu putere semnificativa pe pietele relevante specifice cu amanuntul identificate prin Decizia presedintelui ANRC nr.1124/2004 29 septembrie 2004 [Detalii...]
358 Proiect de decizie privind unele masuri tranzitorii în vederea utilizarii eficiente a resurselor de numerotatie 5 iulie 2004 [Detalii...]
359 Consultare preliminara referitoare la actualizarea Planului National de Numerotatie 5 august 2004 [Detalii...]
360 Proiect de Decizie privind principiile si preconditiile ofertei de referinta pentru accesul neconditionat la bucla locala 24 iunie 2004 [Detalii...]
361 Proiect de decizie pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.124/2003 privind interconectarea cu reteaua publica de telefonie mobila operata de societatea comerciala „Orange” – S.A., în vederea terminarii apelurilor 22 decembrie 2004 [Detalii...]
362 Proiect de decizie a presedintelui ANRC privind conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul comunicatiilor electronice 26 mai 2004 [Detalii...]
363 Proiect de Decizie privind modificarea deciziilor presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.147/2002 si nr.1379/2003 si impunerea de clauze in ORI: 12 august 2004 [Detalii...]
364 Proiect de decizie pentru desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul comunicatiilor electronice, pentru subventionarea serviciului de acces la reteaua publica de telefonie si acordarea unor facilitati aplicabile în caz de neplata a facturii telefonice 28 mai 2004 [Detalii...]
365 Proiect de decizie pentru aprobarea formularelor necesare si a instructiunilor de utilizare a acestora privind realizarea creantelor bugetare ale Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii 26 noiembrie 2004 [Detalii...]

Atenţie!
Textele disponibile în secţiunea “Consultări încheiate“ reprezintă versiuni preliminare, diferite de variantele finale, ale unor acte cu caracter normativ care au fost sau urmează să fie aprobate. Documentele care au fost aprobate se găsesc în secţiunea Decizii ANCOM a acestui site.