Consultare

Titlu: Proiect de decizie privind identificarea pieţelor relevante din sectorul comunicaţiilor electronice corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe, respectiv corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile (completare īn privinţa a patru furnizori)

 

Fisier: ReadSpeaker proiect_decizie_identificare_piata_completare1317215593.pdf

Fisier: ReadSpeaker proiect_decizii_operatori_alternativi_noi_completare1317215593.pdf

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Expunere de motive: ReadSpeaker expunere_piata_3_completare1317215593.pdf

Referat de aprobare:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Sinteza observatiilor:

Rezultatul consultarii:  

Alte documente:

Alte documente:

Erata:

Data la care documentele au fost supuse consultarii publice: 2011.09.28

Data limita pentru primirea observatiilor: 2011.10.07


<< Back