Consultare

Titlu: Proiect de decizie privind identificarea pieţelor relevante din sectorul comunicaţiilor electronice corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe, respectiv corespunzătoare serviciilor de terminare la puncte mobile

 

Fisier: ReadSpeaker Decizie_identificare_piete_371312446657.pdf

Fisier: ReadSpeaker decizii_tel_fixa1312446657.zip

Fisier: ReadSpeaker decizii_tel_mobila1312446657.zip

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Expunere de motive: ReadSpeaker Expunere_terminare_fix1312446657.pdf

Referat de aprobare: ReadSpeaker Expunere_terminare_mobil1314789368.pdf

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Sinteza observatiilor:

Rezultatul consultarii:  

Alte documente: ReadSpeaker lista_fz_fix1312446722.pdf

Alte documente:

Erata: ReadSpeaker erata_expunere_terminare_mobil1314955082.pdf

Data la care documentele au fost supuse consultarii publice: 2011.08.04

Data limita pentru primirea observatiilor: 2011.09.16


<< Back