Consultare

Titlu: Proiect de decizie privind raportarea unor date statistice de catre furnizorii de retele sau servicii de comunicatii electronice destinate publicului

 

Fisier: ReadSpeaker proiect_decizie1306740725.pdf

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Expunere de motive: ReadSpeaker 136129304_expunere_motive.pdf

Referat de aprobare:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Sinteza observatiilor:

Rezultatul consultarii:  

Alte documente:

Alte documente:

Erata:

Data la care documentele au fost supuse consultarii publice: 2011.02.03

Data limita pentru primirea observatiilor: 2011.03.07


<< Back