Consultare

Titlu: Proiect de decizie privind frecvenţele radio ori benzile de frecvenţe radio exceptate de la regimul de licenţiere

 

Fisier: ReadSpeaker proiect_decizie1306135081.pdf

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Expunere de motive: ReadSpeaker expunere_motive1306135081.pdf

Referat de aprobare:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Sinteza observatiilor:

Rezultatul consultarii:  

Alte documente:

Alte documente:

Erata:

Data la care documentele au fost supuse consultarii publice: 2011.05.16

Data limita pentru primirea observatiilor: 2011.06.16


<< Back